...

Uczniowie PSP 5 w hospicjum

11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorych – święto ustanowione przez papieża Jana Pawła II ponad 30 lat temu. Z tej okazji 9 lutego 2024 r. uczniowie kl. VII i VIII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, działający jako członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu, odwiedzili podopiecznych hospicjum działającego przy Domie Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W progach Hospicjum Stacjonarnego powitał młodzież Ks. Paweł Anioł – Dyrektor Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II.
Podczas wizyty Ksiądz Dyrektor dzielił się swoimi doświadczeniami z wieloletniej opieki nad chorymi oraz przedstawił specyfikę pracy personelu hospicjum. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej o codziennym życiu chorych w hospicjum oraz ogromnej roli personelu w niesieniu im ulgi w cierpieniu.
Niezwykle wzruszającym momentem było przekazanie kartek wykonanych przez uczniów chorym i niezapomniany ich uśmiech na twarzy oraz podziękowania. Ksiądz Paweł Anioł wyraził wdzięczność za okazane serce i zaangażowanie uczniów w pomoc potrzebującym.
Podczas spotkania Ksiądz Anioł również złożył serdeczne podziękowania dyrektorowi szkoły, pani Marcie Dobrowolskiej-Wesołowskiej, za długoletnią współpracę oraz za liczne akcje charytatywne organizowane na rzecz hospicjum. Wzruszające słowa wdzięczności padły także w kierunku opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariatu: pani Danucie Wiśniewskiej, pani Anny Sykutowskiej i ks. Adriana Trybulskiego za ich zaangażowanie i poświęcenie w prowadzeniu działań charytatywnych.
Wizyta ta była nie tylko okazją do niesienia wsparcia chorym, lecz również momentem budującym więź między społecznością szkolną a osobami potrzebującymi. Wyrazem wdzięczności i satysfakcji było serdeczne przyjęcie ze strony personelu hospicjum i radość podopiecznych z obecności młodych wolontariuszy.
W tym dniu nasi uczniowie nie zapomnieli również o wyrażeniu szczególnej wdzięczności całemu personelowi hospicjum. To oni bowiem pełnią najważniejsze funkcje dla chorych – są często nie tylko opiekunami na tym etapie ich życia, pielęgniarzami, towarzyszami w codziennych trudach, a niekiedy jedynymi odwiedzającymi. Uczniowie wręczyli personelowi róże, w dowód wdzięczności za trud pracy, podziwu za codzienną troskę nad osobami nieuleczalnie chorymi.
Tego rodzaju inicjatywy są niezmiernie ważne dla kształtowania postaw altruizmu i empatii wśród uczniów. Mamy nadzieję, że współpraca między Publiczną Szkołą Podstawową nr 5 a Hospicjum Domu Ulgi w Cierpieniu będzie kontynuowana, przynosząc ulgę i radość chorym, a jednocześnie dając wspaniałą lekcję człowieczeństwa naszym uczniom.

Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.