Rozpoczęcie Wielkiego Postu w Parafii Miłosierdzia Bożego: modlitwa, post i jałmużna

W Środę Popielcową, 14 marca, wierni z Parafii Miłosierdzia Bożego uczestniczyli w uroczystym rozpoczęciu Wielkiego Postu. Ten szczególny czas, poprzedzający święta Wielkanocy, inicjowany został poprzez Msze Święte z posypaniem głów popiołem. W trakcie tych liturgii, Ksiądz Proboszcz przypomniał wiernym biblijne słowa: „Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”. To symboliczne posypanie popiołem jest nie tylko gestem pokuty, lecz także momentem refleksji nad nietrwałością życia i potrzebą nawrócenia.

Msze Święte odbyły się w różnych godzinach dnia, umożliwiając wiernym aktywny udział w tym ważnym dla chrześcijan okresie. Wszystkich zgromadzonych zachęcano do skupienia się na głębokim przemyśleniu swojego życia, nawróceniu oraz przyjęciu postanowień na nadchodzący Wielki Post.

O godzinie 19:00, Ksiądz Marek Kumór, Proboszcz Sanktuarium, poprowadził Drogę Krzyżową ulicami parafii. To tradycyjne nabożeństwo, które połączone jest z modlitwą i refleksją nad Męką Chrystusa, stało się nieodłącznym elementem rozpoczęcia Wielkiego Postu. Dzięki udziałowi wiernych w tej duchowej pielgrzymce, parafia staje się miejscem, gdzie wspólnota modlitewna nabiera głębszego wymiaru.

Podczas Drogi Krzyżowej, wierni modlili się o łaskę dobrej przemiany serca, aby zbliżyć się do Boga w tym szczególnym okresie pokuty. Modlitwy skierowane były także w intencji nadchodzących Misji Świętych, które stanowią ważny element duszpasterskiego życia parafii. Misje Święte to czas intensywnej ewangelizacji i umocnienia wiary.

W Parafii Miłosierdzia Bożego Wielki Post nie jest jedynie okresem wstrzemięźliwości od pokarmów czy zewnętrznych przyjemności, lecz przede wszystkim czasem skupienia, refleksji i budowania silniejszej więzi z Bogiem. Wspólnota parafialna, poprzez liczne liturgie, nabożeństwa i inicjatywy duszpasterskie, stara się umacniać wiarę swoich członków i przygotowywać ich do radosnego przeżycia najważniejszego święta chrześcijańskiego – Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Scroll to Top
Skip to content