Opiekun – ks. Adrian Trybulski
Spotkania – spotkania ustalane na bieżąco

Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa powstały, aby w Polsce królował Chrystus poprzez Intronizację Jego Najświętszego Serca w naszych sercach, rodzinach, parafiach, diecezjach i w całej naszej Ojczyźnie. Pierwsza wspólnota w Polsce powstała w Krakowie 1995 r.

Członkowie wspólnoty:

  • starają się żyć w łasce uświęcającej i często korzystają z sakramentów świętych;
  • modlą się codziennie, raz w tygodniu podejmują modlitwę wspólnotową adorując Jezusa w Najświętszym Sakramencie wynagradzając Jego Boskiemu Sercu za grzechy swoje, rodziny, parafii i narodu;
  • dokonują osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i uznają go swoim Królem;
  • uczestniczą w Mszy Świętej. w dni powszednie przynajmniej raz w tygodniu i ofiarowują ją w intencji wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz w intencji Intronizacji w parafii;
  • uczestniczą w rekolekcjach i czuwaniach organizowanych na szczeblu diecezji i ogólnopolskim;
  • są apostołami Dzieła Intronizacji, sami korzystają z odpowiedniej lektury i ją rozprowadzają;
  • świadczą swoim życiem o przynależności do Chrystusa Króla w rodzinie i środowisku;
  • pomagają przez modlitwę przygotować świeckich do dokonania Aktu Intronizacji w parafii;
  • biorą udział w sympozjach organizowanych przez wspólnoty;
  • uczestniczą w rekolekcjach tematycznych dla członków wspólnot.
Scroll to Top
Skip to content