Opiekun – ks. Bartłomiej Stawowy, ks. Adrian Trybulski

Liturgia Słowa – wtorek, godz. 19.00 i czwartek, godz. 19.00
(Centrum Duszpasterskie)

Eucharystia – sobota, godz. 19.00
(Centrum Duszpasterskie)

Droga Neokatechumenalna jest formą katechumenatu pochrzcielnego (lub chrzcielnego w odniesieniu do osób przygotowujących się do sakramentu Chrztu Św.) powstałą w Kościele Katolickim w duchu II Soboru Watykańskiego, mającego na celu pogłębienie wiary i poprowadzeniu jej ku dojrzałości. Droga Neokatechumenalna jest katechizmem, katechumenatem dla dorosłych, okresem chrześcijańskiej formacji dla współczesnego człowieka, a po ukończeniu tego okresu bracia ze wspólnot pozostają w parafiach, jako dojrzali chrześcijanie.

Wzorem Wspólnoty Neokatechumenalnej jest święta Rodzina z Nazaretu, gdzie Słowo Boże, które stało się Człowiekiem, dojrzewało wzrastając ?w mądrości, w latach i w łasce? (Łk 2, 52). Proces tworzenia nowej wspólnoty zostaje zapoczątkowany poprzez uczestnictwo jej przyszłych członków w katechezach początkowych.

Droga Neokatechumenalna realizowana jest w małych wspólnotach przy parafiach w oparciu o trzy filary: Słowo Boże, Liturgię i Wspólnotę.

Członkowie wspólnot spotykają się raz w tygodniu na Liturgii Słowa, na niedzielnej Eucharystii (w sobotni wieczór) oraz co 4-6 tygodnie na Liturgii Pokutnej oraz konwiwencji (wspólna modlitwa, jutrznia i medytacja, krąg doświadczeń, Eucharystia).

Scroll to Top
Skip to content