...

DUSZPASTERZE

PROBOSZCZ

ks. kan. dr Marek Kumór

 • święcenia kapłańskie przyjął 24.05.2003 r.
 • w parafii od 2022 r.

WIKARIUSZ

ks. mgr Adrian Trybulski

 • święcenia kapłańskie przyjął 19.06.2022 r.
 • w parafii od 2022 r.

WIKARIUSZ

ks. mgr Bartłomiej Stawowy

 • święcenia kapłańskie przyjął 19.06.2020 r.
 • w parafii od 2023 r.

KATECHECI

 • p. mgr Barbara Gadkowska
 • p. mgr Dorota Kępińska
 • p. mgr Małgorzata Krysa
 • p. mgr Danuta Wiśniewska

ZAKRYSTIANKA

 • p. Krystyna Górska

ORGANISTA

 • p. Mieczysław Maciąg
 • ks. kan. dr Andrzej Barzycki
 • ks. kan. dr Jacek Beksiński
 • ks. kan. Marian Wiącek
 • ks. prał. mgr lic. Zbigniew Wiatrek
 • ks. kan. mgr Zygmunt Wandas
 • ks. prał. Czesław Przewłocki
 • ks. Janusz Dudek
 • ks. Mariusz Góra
 • ks. Marek Kuliński
 • ks. Adam Kamiński
 • ks. Mirosław Gajewski
 • ks. Jan Mazur
 • ks. Piotr Gaj
 • ks. Mariusz Krasula
 • ks. Piotr Kulita
 • ks. Mirosław Wołosz
 • ks. Łukasz Wojciechowski
 • ks. Emil Hapak
 • ks. Krzysztof Kwiatkowski
 • ks. Grzegorz Gawęda
 • ks. Paweł Sobania
 • ks. Piotr Zwoliński
 • ks. Czesław Gumieniak
 • ks. Andrzej Świątek
 • ks. Zbigniew Gajewski
 • ks. Wojciech Szpara
 • ks. Wiesław Grzegorczyk
 • ks. Adam Marek
 • ks. Leszek Pituch
 • ks. Marek Pękacz
 • ks. Grzegorz Stępień
 • ks. Wiesław Opiat
 • ks. Krzysztof Kida
 • ks. Krzysztof Krzemiński
 • ks. Andrzej Dwojakowski
 • ks. Stanisław Sławiński
 • ks. Krzysztof Kula
 • ks. Zygmunt Lipiec
 • ks. Szymon Chodowicz
 • ks. Jerzy Beksiński
 • ks. Stanisław Kuśmierczyk
 • ks. Hubert Andrzejewski
 • ks. Paweł Jagiełło
 • ks. Waldemar Sierpiński
Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.