...

Opiekun – ks. Bartłomiej Stawowy

Wspólna modlitwa i spotkanie formacyjne – I środa miesiąca godz. 14.30
(Kaplica św. Faustyny)

  • Na powitanie: „Błogosławiona Krew Jezusowa”
  • Odpowiadamy: „Na wieki Błogosławiona”.

Patronowie WKC:

Św. Kasper del Bufalo

Matka Odkupiciela – Królowa Przenajdroższej Krwi

Święta Maria De Mattias

Wspólnota Krwi Chrystusa jest duchową rodziną skupiającą osoby świeckie i zakonne, które zobowiązują się pogłębiać duchowość Przenajdroższej Krwi Chrystusa i żyć Nią. Pan Jezus odkupił nas wszystkich swoją Krwią i dlatego naszym zadaniem jest uwielbiać i adorować Chrystusa Ukrzyżowanego. Chrystus ratuje nas nie srebrem, nie złotem, ale przez miłość, ofiarność, przez dawanie własnego życia. Poświęca Samego Siebie.

Głównym zadaniem ruchu jest formacja duchowa jego członków, która powinna wpływać na otoczenie; przede wszystkim w rodzinie, ale również w miejscu pracy, parafii. Formacja ta odbywa się w czasie rekolekcji i skupień w Domu Misyjnym, a także podczas spotkań w parafii i diecezji.

Wspólnota Krwi Chrystusa pogłębia swoją duchowość poprzez:

  • uczestnictwo w Adoracji Najświętszego Sakramentu,
  • rozważanie Pisma Świętego podczas spotkań modlitewnych w grupach parafialnych oraz wybierania Słowa Życia na każdy tydzień,
  • uczestnictwo w rekolekcjach i dniach skupienia organizowanych przez WKC,
  • aktywnym uczestnictwie w życiu parafii, przez włączanie się i pomoc organizacji świąt religijnych, procesji i prac na rzecz Kościoła.
Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.