...
  Click to listen highlighted text!

Opiekun – ks. Mariusz Góra

Próba śpiewu – niedziela, godz. 11.30
Śpiew podczas Eucharystii – niedziela, godz. 12.00

Śpiewając, idziemy z ludźmi ku Bogu

SPOTKANIA SCHOLI:

  • pomagają wiernym w głębszym przeżyciu liturgii Mszy Świętej w każdą niedzielę,
  • sprzyjają nabywaniu umiejętności poprawnego wykonywania śpiewów liturgicznych,
  • przygotowują do udziału w przeglądach i konkursach piosenki religijnej,
  • przygotowują do oprawy wokalnej inscenizacji i uroczystości parafialnych i szkolnych,
  • pobudzają aktywność, pozwalają pokonywać nieśmiałość,
  • prowadzą do kształtowania tożsamości chrześcijańskiej, budowania wspólnoty i zażyłości z Chrystusem.

Przyjdź, zobacz, posłuchaj, zaśpiewaj razem z nami
Zostaniesz na pewno!!!
CZEKAMY

BIERZMOWANIE

W.: PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY – JA PRAGNĘ
1. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, D E7
O to dziś błagam Cię. A D
Przyjdź w swojej mocy i sile, D D7 G g
Radością napełnij mnie /2x D A D

2. Przyjdź – jako mądrość do dzieci,
Przyjdź – jak ślepemu wzrok,
Przyjdź – jako moc w mej słabości,
Weź wszystko, co moje jest.

3. Przyjdź – jako źródło pustyni,
Z mocą do naszych serc.
O, niech Twa moc uzdrowienia,
Dotknie, uleczy mnie już.

BIERZMOWANIE 

Wierzę w Ciebie Panie

  1. Wierzę w Ciebie, Panie coś mnie obmył z win, e C D e

Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn, e C D G

Miłość Ci kazała krzyż na plecy brać, a D G C

W Tabernakulum zostałeś aby z nami trwać, a D G H7

Jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram, a D G C

Tam przygarniesz nas do siebie. e D H7 e

 

  1. Tyś jest moim życiem boś Ty żywy Bóg,

Tyś jest moją drogą najpiękniejszą z dróg,

Tyś jest moją prawdą co oświeca mnie,

Boś odwiecznym Synem Ojca który wszystko wie,

Nic mnie nie zatrwoży już wśród najcięższych burz

Bo Ty, Panie, jesteś ze mną.

 

  1. Tyś jest moją siłą, w Tobie moja moc,

Tyś jest mym ratunkiem w najburzliwszą noc,

Tyś jest mym ratunkiem gdy zagraża toń,

Moją słabą ludzką rękę ujmij w Swoją dłoń,

Z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu życia lat,

I nic złego mnie nie spotka.


4. Tobie, Boże Ojcze wiarę swoją dam,

W Tobie Synu Boży ufność swoja mam,

Duchu Święty, Boże, w serce moje zstąp,

I miłości Bożej ziarno rzuć w me serce głąb,

Duszy mojej rozpal żar siedmioraki dar,

Daj mi stać się Bożą rolą.

DUCHU MIŁOŚCI
C G a e
Duchu Miłości wylewaj się na nas
F C d G
Z przebitego serca Jezusa, Jezusa.

OF.: WZYWAM CIĘ, DUCHU
A H cis A H cis
1. Wzywam Cię, Duchu, przyjdź,
A H cis A H E
Czekam wciąż, byś dotknął nas.
A H cis A H cis
Wołam Cię, Panie, przyjdź,
A H cis A H E
Jezu, Zbawco, do dzieci Twych.

A H cis A H cis
Ref. Jak spragniona ziemia rosy dusza ma.
E H A H cis A H E
Tylko Ty możesz wypełnić serca głód, serca głód.

2. Głębio mórz, potęgo gór. Boże mój,
Nie mogę bez Twej miłości żyć,
Nie chcę bez Ciebie żyć.

K.: Pan Organista

D.: JEZUS JEST Z NAMI TU
Jezus jest z nami tu/x4 /C D G

A Jego moc działa dziś, by namaścić mnie. /C D G e
A Jego moc działa dziś, by uzdrowić mnie.
A Jego moc działa dziś, aby zbawić mnie.

Jezus jest z nami tu. /C D G

R.: ZJEDNOCZENI W DUCHU
e||a e
1. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim, /2x
a e
Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas,
C e a
Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,
e a e
Aby świat cały ujrzał miłość w nas.

2.Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń, /2x
Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść,
Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest,
Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.

3.Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud, /2x
By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas,
Aby strzec ludzkiej dumy, aby strzec dumy swej,
Żeby człowiek zachował godność swą.

4.Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat, /2x
Chwała też Chrystusowi, który Synem Jego jest
I Duchowi też chwała, który jednoczy nas,
I Duchowi też, który łączy nas.

 

Przewiń do góry
Skip to content Click to listen highlighted text!
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.