...

Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1367 uczy:

„Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna”.

Zamawiając Mszę Świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar. Modlitwa za innych jest najbardziej uniwersalnym darem, jakiego mogą udzielać sobie chrześcijanie.

 • Msza Święta dziękczynna za otrzymane łaski…
 • Msza Święta dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże…
 • W rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie…
 • W intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny…
 • Błagalna o nawrócenie z nałogu…
 • Uzdrowienie z ciężkiej choroby…
 • Nawrócenie i przemianę życia…
 • Przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć…
 • Msza Święta wynagradzająca…
 • Msza Święta o zdrowie i pokój w rodzinie…
 • Pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego…
 • Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej
 • Msza Święta o rozwiązanie trudnej sprawy…
 • W intencji Bogu wiadomej…
 • Powołania kapłańskie, zakonne i misyjne…
 • Szczęśliwą operację i zdrowie dla…
 • Właściwy wybór drogi życiowej…
 • Za zmarłego…
 • Za zmarłych z rodziny…
 • Za dusze w czyśćcu cierpiące…

Niedziela 04.06.2023
7.30 – +Bożenę Morycińską, dusze w czyśćcu cierpiące
9.00 – +Halinę, Renatę, Henryka Kotów, zm. z rodziny Kotów i Soboniów
10.30 – W int. Parafian
12.00 – Rocznica I Komunii Świętej
18.00 – W 4 rocz. śmierci Edwarda Pietrzyka, Krystynę Kurpias

Poniedziałek 05.06.2023
7.00 – +Roberta Gałkę od mieszkańców bloku 23
17.00 – +Zdzisława Nożewskiego, Franciszkę, Piotra Leszczyńskich, Helenę, Antoniego, Aleksandra Nożewskich
17.00 – +Aldonę Batóg od uczestników pogrzebu
18.00 – +Elżbietę Betka od Diany z rodziną
18.00 – +Kazimierę Bożenę Zagozda

Wtorek 06.06.2023
7.00 – +Tadeusza Galęza od uczestników pogrzebu
17.00 – +Ryszarda Jabłońskiego od uczestników pogrzebu
17.00 – +Roberta Gałkę od rodziny Śledziowskich
18.00 – +Alicję Jędrzejewską, Jana Jędrzejewskiego od córki Elżbiety z rodziną
18.00 – +Zofię Siucińską od Iwony z rodziną

Środa 07.06.2023
7.00 – +Aldonę Batóg od uczestników pogrzebu
17.00 – +Mariana Kubika od siostry Marii Tetlak z rodziną
17.00 – +Alicję Jędrzejewską od rodziny Kałamarz
18.00 – +Mariana Kubika

Czwartek 08.06.2023
7.30 – +Irenę, Jerzego Zajdów
9.00 – +Jadwigę, Jana Bidzińskich, Annę, Jana Jóźwików
10.30 – W int. Parafian
18.00 – +Władysława Słomkę o dar nieba i życie wieczne od Jadwigi

Piątek 09.06.2023
7.00 – W int. Bogu wiadomej
15.00 – +Ryszarda Kwiatkowskiego, Zdzisławę, Agnieszkę, Krzysztofa, Mieczysława z rodz. Dziarmagów i Rejów
18.00 – +Eleonorę, Piotra Kasprzyków o łaskę życia wiecznego od syna Mariana z rodziną

Sobota 10.06.2023
7.00 – +Ryszarda Jabłońskiego od uczestników pogrzebu
17.00 – +Krzysztofa Gałkę od uczestników pogrzebu
17.00 – O rozwój i Boże Błogosławieństwo dla wspólnoty Intronizacji NSPJ oraz o beatyfikację Rozalii Celak
18.00 – +Leona w 9 rocz. śmierci, Stefanię, Władysława, Kamińskich i zm. z rodziny
18.00 – +Roberta Gałkę od cioci Grażyny z rodziną i wuja Bogdana z rodziną

Niedziela 11.06.2023
7.30 – +Józefę, Kazimierza Pater, Kazimierę, Szczepana Dziekańskich, Wiktorię, Antoniego Szczygieł i zm. z rodziny
9.00 – +Piotra, Bolesława Dziarmagowskich, Wiesława Wieżel, Marka Duńca
10.30 – W int. Parafian
12.00 – W 23 rocz. śmierci Barbary Czajkowskiej, Sabinę, Janinę, Wacława, Olojzego, Mariana, Adama
12.00 – +Teresę Florys 1 rocz. śmierci, Zygmunta Florys
18.00 – +Stanisława, Janinę, Tadeusza Grudniewskich

Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.