...

Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1367 uczy:

„Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna”.

Zamawiając Mszę Świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar. Modlitwa za innych jest najbardziej uniwersalnym darem, jakiego mogą udzielać sobie chrześcijanie.

 • Msza Święta dziękczynna za otrzymane łaski…
 • Msza Święta dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże…
 • W rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie…
 • W intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny…
 • Błagalna o nawrócenie z nałogu…
 • Uzdrowienie z ciężkiej choroby…
 • Nawrócenie i przemianę życia…
 • Przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć…
 • Msza Święta wynagradzająca…
 • Msza Święta o zdrowie i pokój w rodzinie…
 • Pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego…
 • Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej
 • Msza Święta o rozwiązanie trudnej sprawy…
 • W intencji Bogu wiadomej…
 • Powołania kapłańskie, zakonne i misyjne…
 • Szczęśliwą operację i zdrowie dla…
 • Właściwy wybór drogi życiowej…
 • Za zmarłego…
 • Za zmarłych z rodziny…
 • Za dusze w czyśćcu cierpiące…

Niedziela 18.02.2024
7.30 – +Michalinę, Teresę, Władysława Chlupka
9.00 – +Zdzisława Kaniewskiego i zm. z rodziny Kaniewskich i Karczów
10.30 – W int. Parafian
12.00 – +Marka Duńca 8 rocz. śmierci
18.00 – +Andrzeja Sławomira Bednarskiego 10 rocz. śmierci

Poniedziałek 19.02.2024
7.00 – +Mariana Wróbla od uczestników pogrzebu
17.00 – +Mariannę Głąb 5 rocz. śmierci
17.00 – O boże błogosławieństwo opiekę dla Matki Kapłanów potrzebne łaski dla ks. proboszcza
18.00 – +Jakuba Bomana od rodziny

Wtorek 20.02.2024
7.00 – + Jadwigę Nobis od sąsiadów z Bloku 23
17.00 – +Aurelię Podpora, Zygmunta Pronobis, dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 – +Wiesławę Parszowską od syna Roberta z rodziną

Środa 21.02.2024
7.00 – +Jana Wojtasa od uczestników pogrzebu
17.00 – +Barbarę Kula 10 rocz. śmierci
18.00 – +Jana Kosełę, Reginę Dąbrowską

Czwartek 22.02.2024
7.00 – + Jadwigę Nobis z int. uczest. pogrzebu
17.00 – W int. Ojczyzny – o wynagrodzenie zniewag przeciwko Najświętszemu Sakramentowi
18.00 – +Ryszarda Jabłońskiego od żony Barbary

Piątek 23.02.2024
7.00 – +Mariana Wróbla od uczestników pogrzebu
15.00 –
1. +Mieczysława Aleksanderka 12 rocz. śmierci od żony, dzieci i wnuków
18.00 – Dziękczynno – błagalna o zdrowie, opiekę MB i Boże Błogosławieństwo dla Stanisławy Wesołowskiej z okazji 75 rocz. urodzin

Sobota 24.02.2024
7.00 – +Jana Wojtasa od uczestników pogrzebu
17.00 – O Boże Błogosławieństwo dla Łucji w 3 rocz. urodzin
18.00 – +Wiesławę Parszowską od brata Jerzego z rodziną

Niedziela 25.02.2024
7.30 – +Krystynę, Stanisława Krzemińskich
9.00 – +Stefana Kępę 3 rocz. śmierci, Mariannę Saczewską 2 rocz. śmierci
10.30 – W int. Parafian
12.00 – W rocz. śmierci +Elżbiety i Józefa Szczepańskich i zm. z rodziny Szczepańskich, Gawronów, Korzeniów, Jaworskich
18.00 – +Tomasza Kałużę 4 rocz. śmierci

 

Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.