...

Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1367 uczy:

„Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna”.

Zamawiając Mszę Świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar. Modlitwa za innych jest najbardziej uniwersalnym darem, jakiego mogą udzielać sobie chrześcijanie.

 • Msza Święta dziękczynna za otrzymane łaski…
 • Msza Święta dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże…
 • W rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie…
 • W intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny…
 • Błagalna o nawrócenie z nałogu…
 • Uzdrowienie z ciężkiej choroby…
 • Nawrócenie i przemianę życia…
 • Przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć…
 • Msza Święta wynagradzająca…
 • Msza Święta o zdrowie i pokój w rodzinie…
 • Pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego…
 • Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej
 • Msza Święta o rozwiązanie trudnej sprawy…
 • W intencji Bogu wiadomej…
 • Powołania kapłańskie, zakonne i misyjne…
 • Szczęśliwą operację i zdrowie dla…
 • Właściwy wybór drogi życiowej…
 • Za zmarłego…
 • Za zmarłych z rodziny…
 • Za dusze w czyśćcu cierpiące…

Niedziela 19.05.2024
7.30 – +Jana, Bronisławę Swaciaków, Andrzeja, Marię Olesińskich
9.00 – +Jana, Janinę Suska, Józefę, Tadeusza Gilewskich
10.30 – W int. Parafian
12.00 – +Dariusza Pawła Przydatka od rodziny Sikorskich
18.00 – +Jana, Tomasza Sosnowskich

Poniedziałek 20.05.2024
7.00 – +Bogusława Orlikowskiego od uczestników pogrzebu
17.00 – +Władysława Ścibisza od syna Ryszarda
18.00 – +Zofię Gilewską od sąsiadów ul. Samsonowicza 15/28
18.00 – +Żanetę Pajda od mieszkańców ul. Polnej 3A

Wtorek 21.05.2024
7.00 – +Jadwigę Brzeźnicką od uczestników pogrzebu
17.00 – +Henryka Jaśkiewicza od mieszkańców bloku 36
18.00 – Sakrament Bierzmowania

Środa 22.05.2024
7.00 – +Annę Kapusta od rodziny Cholewa
17.00 – +Zofię Siucińską w 1 rocz. śmierci
17.00 – +Mariannę, Józefa, Andrzeja Prokopów, Annę, Jana Ścibiszów
18.00 – W 25. rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa Moniki i Mariusza Majewskich, dziękczynno – błagalna
18.00 – +Mariannę, Stanisława, Ryszarda Muchackich, Henryka, Wandę Grek, Krzysztofa, Tomasza, Henryka Bulskich

Czwartek 23.05.2024
7.00 – + Zygmunta Majewskiego od uczestników pogrzebu
17.00 – W int. Anny o Boże Błogosławieństwo, opiekę MB i dary Ducha Świętego
17.00 – +Marcina Nalewaj, Janinę, Mariana, Genowefę Nalewaj od rodziny
18.00 – W 10 rocz. śmierci Aleksandra Zielezińskiego
18.00 – +Henryka Jaśkiewicza od rodziny Tylusów i Krawców ze Stalowej Woli

Piątek 24.05.2024
7.00 – +Ewę Stachurską od mieszkańców z bloku 22
15.00 –
1. O Boże Błogosławieństwo dla Księdza Proboszcza z okazji 21 rocznicy święceń kapłańskich
2. +Zygmunta Majewskiego od uczestników pogrzebu
3. + Reginę Kozłowską w 30 dzień od śmierci
18.00 – +Zofię Gilewską od uczestników pogrzebu
18.00 – +Władysława Ścibisza od syna Stefana z Radwana

Sobota 25.05.2024
7.00 – +Zofię Gilewską od uczestników pogrzebu
17.00 – +Bolesławę Walas od córek w dniu mamy
18.00 – +Annę Siurek z okazji dnia matki od córki Moniki
18.00 – +Krystynę, Krzysztofa Luba, Witolda Molendę

Niedziela 26.05.2024
7.30 – W int. Sabiny o Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Dary Ducha Świętego
9.00 – +Teresę, Halinę Górnisiewicz, Marię, Grażynę Górnisiewicz, Janinę Suchy
10.30 – W int. Parafian
12.00 – I Komunia Święta
18.00 – W 35. rocz. śmierci Józefa i Elżbiety Szczepańskich, zmarłych z rodziny Szczepańskich, Jaworskich, Gawronów, Kerzniów

 

Niedziela 12.05.2024
7.30 – +Wacławę, Tadeusza Kulpa
9.00 – O Boże Błogosławieństwo dla Filipa Sejdzińskiego w 18 rocz. urodzin
10.30 – W int. Parafian
12.00 – +Mariannę, Jana, Stanisława Murdza, Zofię, Stanisława Kućma, Mariannę Macios, Wandę Piotrowicz
18.00 – +Władysława Gołębiowskiego

Poniedziałek 13.05.2024
7.00 – +Żanetę Pajda od rodziny Śliwków i Bolibrzuchów
17.00 – +O Boże Miłosierdzie dla świata o tryumf Niepokalanego Serca Maryi oraz w int. Bogu wiadomej
17.00 – +Łukasza Skruchę od rodziców i brata
18.00 – +Alfredę Mańkowską w 12 rocz. śmierci, Mieczysława Mańkowskiego

Wtorek 14.05.2024
7.00 – +Żanetę Pajda od uczestników pogrzebu
17.00 – +Jolantę Korzeniak 20 rocz. śmierci, Marię, Józefa, Wacława Kozłowskich
17.00 – +Jadwigę Brzeźnicką od uczestników pogrzebu
18.00 – +Ewę Kwiatkowską 2 rocz. śmierci od męża i dzieci
18.00 – +Annę Kopała od pracowników Gospody Jagoda

Środa 15.05.2024
7.00 – +Jadwigę Brzeźnicką od uczestników pogrzebu
17.00 – +Adriana Raczyńskiego 4 rocz. śmierci, Michała, Stanisławę, Urszulę Skubisz
17.00 – +Annę Kopała od uczestników pogrzebu
18.00 – +Zofię Gad od koleżanek, kolegów z pracy i znajomych, wspomnienie z racji imienin
18.00 – +Zygmunta, Zofię, Anastazję Karabin

Czwartek 16.05.2024
7.00 – + Zdzisława Stachurskiego 5 rocz. śmierci, zmarłych z rodziny Stachurskich i Dejów
17.00 – +Zofię, Stanisława Kostępskich, Teresę, Zygmunta Florysów
17.00 – +Żanetę Pajda od kolegów syna Pawła z pracy
18.00 – +Annę Siurek od rodziny
18.00 – +Bogusława Orlikowskiego od uczestników pogrzebu

Piątek 17.05.2024
7.00 – Z okazji urodzin Bartosza dziękczynno – błagalna z prośbą o opiekę Matki Bożej
15.00 –+Sabinę, Czesława Jakubowskich
– Za Polskę o zgodę i pokój w Ojczyźnie, o Boże Błogosławieństwo, o opiekę i ochronę przez orędownictwo Królowej Polski, Świętego Józefa, Wszystkich Świętych Patronów Polski
18.00 – +Henryka Jaśkiewicza od rodziny Leśniak z Niska
18.00 – +Zofię, Władysława, Stanisława Wójtowiczów, Reginę, Wacława Dąbrowskich

Sobota 18.05.2024
7.00 – +Żanetę Pajda od uczestników pogrzebu
17.00 – +Józefa, Walentego Gierczaków, Ryszarda Swata, Antoninę Maciocha, Adama, Stanisława Stawiarskich
17.00 – +Zuzannę z okazji imienin z prośbą o Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie
18.00 – +Annę Kopała od pracowników Gospody Jagoda
18.00 – +Zygmunta Majewskiego od uczestników pogrzebu

Niedziela 19.05.2024
7.30 – +Jana, Bronisławę Swaciaków, Andrzeja, Marię Olesińskich
9.00 – +Jana, Janinę Suska, Józefę, Tadeusza Gilewskich
10.30 – W int. Parafian
12.00 – +Dariusza Pawła Przydatka od rodziny Sikorskich
18.00 – +Jana, Tomasza Sosnowskich

Niedziela 05.05.2024
7.30 – +Jana, Bronisławę Swaciaków, Andrzeja, Marię Olesińskich
9.00 – +Mariannę, Józefa Lenartów, Wiesławę Lenart
10.30 – W int. Hutników
12.00 – +Bogumiłę Mazepa 6 rocz. śmierci, Michała 30 rocz. śmierci, Helenę, Stanisława Ożogów, Halinę, Kazimierza Klimasów
12.00 – W 90. rocz. urodzin, dziękczynno – błagalna dla Kazimiery Poplata
18.00 – +Kazimierę 12 rocz. śmierci, zm. z rodziny Stawiarzów i Przybytniów

Poniedziałek 06.05.2024
7.00 – +Annę Kopała od uczestników pogrzebu
17.00 – +Stanisławę i Henryka od córki z rodziną
17.00 – +Zygmunta, Leokadię Pietrzyków
18.00 – +Zofię Gilewską od uczestników pogrzebu
18.00 – +Weronikę Walczak 10 rocz. śmierci, Adama, Jarosława, Zofię, Andrzeja Walczaków, Kazimierę, Juliana Niechciał

Wtorek 07.05.2024
7.00 – +Annę Kopała od uczestników pogrzebu
17.00 – +Stanisława, Stanisławę, Józefa Lenartów, Stanisławę, Władysława Partyków
17.00 – +Żanetę Pajda od uczestników pogrzebu
18.00 – +Zygmunta Nowaczyka w 17 rocz. śmierci od rodziny Nowaczyków i Pikińskich
18.00 – +Bogusława Orlikowskiego od uczestników pogrzebu

Środa 08.05.2024
7.00 – +Stanisława, Stanisławę, Władysława Sokołowskich i zmarłych z rodziny
17.00 – +Stanisława Wesołowskiego
17.00 – Dziękczynna w 70. rocznicę urodzin Feliksy
18.00 – O Boże Miłosierdzie dla zmarłego Stanisława Zyburę i dusz w czyśćcu cierpiących
18.00 – +Kazimierza Czub w rocz. śmierci, Zofię, Mariana Czub, Mariannę, Walentego Ścibisz

Czwartek 09.05.2024
7.00 – +Bogusława Orlikowskiego od uczestników pogrzebu
17.00 – +Andrzeja Krajewskiego i zmarłych z rodziny
17.00 – +Stanisławę, Władysława Sakławskich, Tadeusza Bajóra
18.00 – +Stanisława Czekaja od żony i dzieci
18.00 – +Annę Kopała od uczestników pogrzebu

Piątek 10.05.2024
7.00 – W int. Michała
15.00 –
1. Miłosierdzie Boże dla +Stanisława Stycznia od rodziny Kuchniaków
2. W int. Rodziny Derlatków dziękczynno – błagalna z podzięką za otrzymane łaski, opiekę Matki Bożej, łaskę zdrowia
3. +Jacka Słomkę w 1 rocz. śmierci
4. +Leszka Dorosia 3 rocz. śmierci, Helenę, Jana Dorosiów, Krystynę Andruchów
18.00 – +Wiesława Świątek w 15 rocz. śmierci, Irenę, Jerzego Świątków
18.00 – +Zdzisława Władak 14 rocz. śmierci, zm. z rodziny Dwolkowskich

Sobota 11.05.2024
7.00 – +Annę Kopała od uczestników pogrzebu
17.00 – +Henryka Jaśkiewicza od mieszkańców bloku 36
17.00 – +Piotra Witkowskiego 3 rocz. śmierci
18.00 – +Annę Kopała od pracowników Gospody Jagoda
18.00 – +Zygmunta Majewskiego od żony i córek

Niedziela 12.05.2024
7.30 – +Wacławę, Tadeusza Kulpa
9.00 – O Boże Błogosławieństwo dla Filipa Sejdzińskiego w 18 rocz. urodzin
10.30 – W int. Parafian
12.00 – +Mariannę, Stanisława Murdza, Zofię, Stanisława Kućma, Mariannę Macios, Wandę Piotrowicz
18.00 – +Władysława Gołębiowskiego

Niedziela 28.04.2024
7.30 – Z okazji 40. rocz. ślubu Krystyny i Czesława Dwojaków dziękczynno – błagalna
9.00 – +Tadeusza Rogowskiego 5 rocz. śmierci, zm. z rodziny
10.30 – W int. Parafian
12.00 – Z okazji 50. rocz. urodzin Edyty, o Boże Błogosławieństwo, opiekę MB, od córki i męża
18.00 – +Zygmunta Adamczyka, Juliannę, Jana Hyc, Roberta Rdesta, Grażynę Mroczek

Poniedziałek 29.04.2024
7.00 – +Annę Kopała od uczestników pogrzebu
17.00 – +Zbigniewa Górala 8 miesiąc od śmierci, od żony i syna
17.00 – +Zofię i Mariana Gilewskich
18.00 – +Stefana Turczyńskiego w 2 rocz. śmierci
18.00 – O Boże Błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej, Św. Marka Ewangelisty dla Księdza Proboszcza Marka od wspólnot parafialnych, róż różańcowych, rady parafialnej

Wtorek 30.04.2024
7.00 – +Żanetę Pajda od rodzin Śliwków i Bolibrzuchów
17.00 – +Andrzeja Adamca w rocz. śmierci
17.00 – +Annę Kopała od uczestników pogrzebu
18.00 – +Teresę Borowiec 16 rocz. śmierci, zmarłych z rodziny Borowców i Deskórów
18.00 – +Bogusława Orlikowskiego od mieszkańców bloku 17a

Środa 01.05.2024
7.00 – +Annę Kopała od uczestników pogrzebu
17.00 – +Gabrielę Domalską 3 rocz. śmierci od rodziców
17.00 – +Bogusława Orlikowskiego od uczestników pogrzebu
18.00 – +Józefa Lisowskiego 4 rocz. śmierci, Adama, Anastazję, Stanisława Suskich
18.00 – +Jurija i Stanisławę Góreckich

Czwartek 02.05.2024
7.00 – W int. Wspólnoty Krwi Chrystusa o powołania kapłańskie i zakonne
17.00 – +Zdzisława Nożewskiego, Franciszkę, Piotra Leszczyńskich, Helenę, Aleksandra, Antoniego Nożewskich
17.00 – +Żanetę Pajda od uczestników pogrzebu
18.00 – O nawrócenie tych, którzy nie poznali Miłości Bożej
18.00 – +Mariannę, Mariana Łowickich

Piątek 03.05.2024
7.30 – O Boże Błogosławieństwo dla Romana, Krzysztofa, Konrada, Kuby
9.00 – +Michała Wydrę, Janinę Porać
10.30 – W int. Parafian
12.00 – +Cecylię Uba
18.00 – +Janinę, Mariana, Jerzego Głowaczów

Sobota 04.05.2024
7.00 – +Annę Kopała od uczestników pogrzebu
17.00 – W int. Renaty z okazji urodzin o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę MB
17.00 – O Boże Błogosławieństwo, opiekę MB i świętych Patronów dla Klaudii i Macieja Łączniaków z okazji I rocznicy ślubu
18.00 – W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi
18.00 – +Halinę Tyrała 8 rocz. śmierci, Annę, Feliksa Tyrała, Katarzynę, Marcina Duby, Bronisławę Zubrzycką

Niedziela 05.05.2024
7.30 – +Jana, Bronisławę Swaciaków, Andrzeja, Marię Olesińskich
9.00 – +Mariannę, Józefa Lenartów, Wiesławę Lenart
10.30 – W int. Hutników
12.00 – +Bogumiłę Mazepa 6 rocz. śmierci, Michała 30 rocz. śmierci, Helenę, Stanisława Ożogów, Halinę, Kazimierza Klimasów
12.00 – W 90. rocz. urodzin, dziękczynno – błagalna dla Kazimiery Poplata
18.00 – +Kazimierę 12 rocz. śmierci, zm. z rodziny Stawiarzów i Przybytniów

Niedziela 21.04.2024
7.30 – W rocz. śmierci Jadwigi i Adama Leszczyńskich
9.00 – W 8 rocz. śmierci Beaty Sławek i zm. z rodziny Sławków i Kwiatkowskich
9.00 – +Krzysztofa Palucha, Władysławę Czub
10.30 – W int. Parafian
12.00 – +Jerzego Kucharskiego z okazji imienin
18.00 – +Jana i Bronisławę Bańcerów

Poniedziałek 22.04.2024
7.00 – +Dziękczynno – błagalna w intencji rodziny
7.00 – +Zygmunta Świątka i zm. z rodziny Świątków
7.00 – +Roberta Sadowskiego w miesiąc od śmierci

Wtorek 23.04.2024
7.00 – +Henryka Jaśkiewicza od uczestników pogrzebu
7.00 – +Jerzego Pilińskiego z racji imienin i urodzin od żony i synów

Środa 24.04.2024
9.00 – +Annę Kapusta od uczestników pogrzebu
17.00 – +Stanisławę 13 rocz. śmierci, Stanisława i Władysława Sokołowskich, zm. z rodziny
17.00 – O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Moniki
19.00 – +Mariannę, Jerzego, Teofila Kolasów
19.00 – +Wacława Ścibisza w 19 rocz. śmierci, Alinę Ścibisz i zm. z rodziny Ścibiszów i Machałów

Czwartek 25.04.2024
9.00 – +Żanetę Pajda od uczestników pogrzebu
17.00 – +Mariana Kostrzewę w 22 rocz. śmierci
17.00 – + Henryka Jaśkiewicza w 30 dni od śmierci
19.00 – +Zofię Gilewską od uczestników pogrzebu

Piątek 26.04.2024
9.00 – +Ewę Stachurską od uczestników pogrzebu
15.00 – +Przemysława Brożynę 8 rocz. śmierci, Dawida Brożynę 2 rocz. śmierci, Mikołaja Brożynę, Annę, Idziego Raków
15.00 – +Zdzisława Chołuj od syna Huberta z żoną i wnukami
17.00 – +Zofię Bańcer 6 rocz. śmierci, Tadeusza, zmarłych rodziców i rodzeństwo

Sobota 27.04.2024
11.00 – +Zdzisława Chołuj od Teresy i Romana Kutwinów
17.00 – Z okazji 50. rocz. ślubu Jadwigi i Zenona o Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę MB
19.00 – +Zofię Gałczyńską, Wincentego, Mariannę, Szymona Gałczyńskich
19.00 – +Jacka Orłowskiego 12 rocz. śmierci

Niedziela 28.04.2024
7.30 – Z okazji 40. rocz. ślubu Krystyny i Czesława Dwojaków dziękczynno – błagalna
9.00 – +Tadeusza Rogowskiego 5 rocz. śmierci, zm. z rodziny
10.30 – W int. Parafian
12.00 – Z okazji 50. rocz. urodzin Edyty, o Boże Błogosławieństwo, opiekę MB, od córki i męża
18.00 – +Zygmunta Adamczyka, Juliannę, Jana Hyc, Roberta Rdesta, Grażynę Mroczek

Niedziela 14.04.2024
7.30 – +Janinę, Teofila, Henryka, Stanisława, Franciszka Chołajów
9.00 – +Jadwigę, Władysława Surmacz, Walerię, Stanisława Chyzickich od dziadków
10.30 – W int. Parafian
12.00 – +Mariannę, Małgorzatę, Irenę, Teresę, Stanisława, Stanisława
12.00 – O Boże Błogosławieństwo dla Pani Justyny Kwiatkowskiej
18.00 – +Wiesława Wieżela 10 rocz. śmierci

Poniedziałek 15.04.2024
7.00 – +Bogusława Orlikowskiego od uczestników pogrzebu
17.00 – +Mariannę, Michała, Zygmunta, Jana Godzinów, Mariannę, Henryka, Krawczyków, Bronisławę, Jana Ćwieków
17.00 – +Annę Kopała od uczestników pogrzebu
18.00 – +Janinę Suchy od pracowników przychodni Zdrowie
18.00 – +Annę Kopała od pracowników Gospody „Jagoda”

Wtorek 16.04.2024
7.00 – +Annę Kopała od uczestników pogrzebu
17.00 – +Annę Siurek od siostry z rodziną
17.00 – +Jadwigę, Mariana Mazurów, Anetę, Jarosława, Stanisławę, Józefa Ludynia
18.00 – O Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Zosi z okazji 9 rocznicy urodzin
18.00 – +Annę Kapusta od uczestników pogrzebu

Środa 17.04.2024
7.00 – +Żanetę Pajda od uczestników pogrzebu
17.00 – +Bartosza Chojnackiego w rocz. śmierci od rodziców i siostry
17.00 – +Władysława Ścibisza od stowarzyszenia Eskulap
18.00 – +Annę Kopała od pracowników Gospody Jagoda
18.00 – +Bogusława Orlikowskiego od mieszkańców bloku 17A

Czwartek 18.04.2024
7.00 – +Krzysztofa Szurgota w 1 rocz. śmierci
17.00 – +Danielę, Zdzisława Nejmanów
17.00 – +Bogusława Orlikowskiego od uczestników pogrzebu
18.00 – +Mariana Kondrata 6 rocz. śmierci
18.00 – +Mirosława Papaja 22 rocz. śmierci

Piątek 19.04.2024
7.00 – +Annę Kopała od uczestników pogrzebu
15.00 –
1. O Boże Błogosławieństwo dla Marii, opiekę MB, dziękczynna z okazji urodzin
2. Dziękczynno – błagalna z okazji 50. rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Marii i Macieja Ludynia
3.
18.00 – +Eleonorę Kasprzyk 1 rocz. śmierci Piotra Kasprzyka
18.00 – +Mariana Oleksaka i zm. z rodziny Oleksaków i Wójcików

Sobota 20.04.2024
7.00 – +Annę Siurek od uczestników pogrzebu
17.00 – +Władysławę, Jana Turek, Sławomira Sokołowskiego
17.00 – +Franciszkę, Jana, Leokadię, Stefana w rocznicę śmierci, Gałów
18.00 – W 45 rocznicę ślubu Anny i Jerzego dziękczynno – błagalna
18.00 – +Zenona Musiała 8 rocz. śmierci, Urszulę Klimkiewicz, Lecha, Edwarda, Mieczysławę Zalewską

Niedziela 21.04.2024
7.30 – W rocz. śmierci Jadwigi i Adama Leszczyńskich
9.00 – W 8 rocz. śmierci Beaty Sławek i zm. z rodziny Sławków i Kwiatkowskich
9.00 – +Krzysztofa Palucha, Władysława Czub
10.30 – W int. Parafian
12.00 – +Jerzego Kucharskiego z okazji imienin
18.00 – +Jana i Bronisławę Bańcerów

Niedziela 07.04.2024
7.30 – W dniu 75 urodzin dziękczynno – błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski
9.00 – +Jadwigę, Henryka Janickich
10.30 – Dziękczynno – błagalna za dzieci i wnuków
12.00 – W int. Parafian
18.00 – Dziękczynno – błagalna w int. rodziny Zielińskich

Poniedziałek 08.04.2024
7.00 – +Annę Kopała od uczestników pogrzebu
17.00 – +Jana Janickiego, Genowefę Nowak, Piotra Mieczysławę, Antoniego, Gertrudę Krzemińskich
17.00 – +Janinę Suchy od mieszkańców bloku 17A Os. Ogrody
18.00 – +Tadeusza Kołsuta 4 rocz. śmierci, Helenę, Tadeusza, Jana Śliwków, Juliannę, Jana, Antoniego, Sławomira Stanów, Jana Janickiego, Mariannę, Tadeusza, Aleksandra, Marię Kołsutów, Adolfa Spychaj, Rozalię Sobolewską

Wtorek 09.04.2024
7.00 – W int. Michała
17.00 – +Radosława Kopcia, Salomeę, Jana Mazurów
17.00 – +Bogusława Orlikowskiego w 30 dzień od śmierci od żony
18.00 – +Zofię, Stanisława Herz, Zuzannę, Aleksandra Glica
18.00 – +Janinę Suchy od uczestników pogrzebu

Środa 10.04.2024
7.00 – +Annę Kopała od uczestników pogrzebu
17.00 – Adama, Bronisławę Przydatków, Stanisława, Mariannę Kapturów
17.00 – +Annę Kopała od pracowników Gospody Jagoda
18.00 – +Zofię Walas od mieszkańców bloku 22
18.00 – +Janinę Suchy od mieszkańców bloku 17A Os.Ogrody

Czwartek 11.04.2024
7.00 – +Wiesławę Hejno 3 rocz. śmierci, zm. z rodziny Hejno, Leontynę, Jana, Eugeniusza oraz zm. z rodziny Czerników, Leontynę, Józefa, Adama
17.00 – +Annę Siurek od mieszkańców bloku 37 klatka IX
17.00 – +Władysława Ścibisza od sąsiadów z klatki bloku 38
18.00 – +Janinę Suchy od mieszkańców bloku 17A Os. Ogrody
18.00 – +Annę Kopała od sąsiadów z klatki

Piątek 12.04.2024
7.00 – +Alicję Jędrzejewską w 1 rocz. śmierci
15.00 –
1. +Mirosława Portachę 11 rocz. śmierci, Bartosza Chojnackiego
2. +Bogusława Orlikowskiego od Zofii Cheby z rodziną
3. +Jana Kawalca
18.00 – +Mariana Banasia 12 rocz. śmierci, Stanisława, Leokadię Banaś, Maksymiliana i Mariannę Loranty
18.00 – +Annę Kopała od uczestników pogrzebu

Sobota 13.04.2024
7.00 – O Boże Miłosierdzie dla świata, o tryumf Niepokalanego Serca NMP oraz w int. Bogu wiadomej
17.00 – +Bogusława Orlikowskiego od mieszkańców bloku 17A
17.00 – +Helenę Orzechowską 2 rocz. śmierci od córki
18.00 – +Łukasza Skruchę od rodziców i brata
18.00 – +Józefę, Stanisława, Adama Kęska, Henryka, Stefanię, Franciszka Małków, Józefę Pachocką

Niedziela 14.04.2024
7.30 – +Janinę, Teofila, Henryka, Stanisława, Franciszka Chołajów
9.00 – +Jadwigę, Władysława Surmacz, Walerię, Stanisława Chyzickich od dziadków
10.30 – W int. Parafian
12.00 – +Mariannę, Małgorzatę, Irenę, Teresę, Stanisława, Stanisława
12.00 – O Boże Błogosławieństwo dla Pani Justyny Kwiatkowskiej
18.00 – +Wiesława Wieżela 10 rocz. śmierci

Niedziela 31.03.2024
6.00 – W int. Parafian
9.00 – +Artura Wesołowskiego 13 rocz. śmierci, Stanisława Wesołowskiego
10.30 – +Krystynę, Władysława Szymańskich
12.00 – W int. z okazji 20 rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa Anny i Dariusza
18.00 – +Stefana Bęben od żony, dzieci i wnuków

Poniedziałek 01.04.2024
7.30 – +Halinę, Henryka, Renatę Kot, zm. z rodzin Kotów i Soboniów
9.00 – +Jadwigę, Jerzego Kwiatkowskich
10.30 – +Pawła Masternaka, rodziców Genowefę, Andrzeja, Juliannę, Stanisława od żony i dzieci
12.00 –
18.00 – +Zofię, Edwarda Bełczowskich, Julię, Szczepana Bochniaków

Wtorek 02.04.2024
7.00 – +Bogumiłę Chadała, Zdzisława, Helenę
17.00 – O nawrócenie tych, którzy nie poznali Miłości Bożej
17.00 – +Marię, Henryka, Stanisława Surmańskich, Teresę, Kazimierza Tutak, Barbarę Niziałek
18.00 – +Zdzisława Nożewskiego, Franciszkę, Piotra Leszczyńskich, Helenę, Aleksandra, Antoniego Nożewskich
18.00 – O Boże Błogosławieństwo i opiekę MB dziękując za otrzymane łaski w dniu urodzin dla Heleny Gryz

Środa 03.04.2024
7.00 – Przebłagalna za grzechy rodziny
17.00 – +Kazimierza Kanię
17.00 – +Zofię Walas od uczestników pogrzebu
18.00 – W 10 rocz. śmierci +Janiny i Jana Woźniaków
18.00 – +Stanisława Błaszczyk w 13 rocz. śmierci

Czwartek 04.04.2024
7.00 – W int. Wspólnoty Krwi Chrystusa o powołania kapłańskie i zakonne
15.00 – +Jana Wojtasa od uczestników pogrzebu
18.00 – W 40 rocz. urodzin Agnieszki o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
18.00 – +Annę 2 rocz. śmierci, Stefana, Jana Lewińskich

Piątek 05.04.2024
7.00 – +Annę Kopała od uczestników pogrzebu
15.00 –
1. +Stefanię, Łucję, Henryka Matuszczak, Józefa, Stanisława Zaborowskich
2.

18.00 – O spokój duszy Stefana Słowika 9 rocz. śmierci Janinę, Józefa Wiśniewskich, Mariannę, Józefa Słowików
18.00 – +Zofię Walas od uczestników pogrzebu

Sobota 06.04.2024
7.00 – +Annę Siurek od uczestników pogrzebu
15.00 – W 50 rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa Danuty i Henryka od dzieci
18.00 – Za zmarłych Parafian
18.00 – W int. Wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP
18.00 – +Bożena Wójcik w rocz. śmierci

Niedziela 07.04.2024
7.30 – W dniu 75 urodzin dziękczynno – błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski
9.00 – +Jadwigę, Henryka Janickich
10.30 – Dziękczynno – błagalna za dzieci i wnuków
12.00 – W int. Parafian
18.00 – Dziękczynno – błagalna w int. rodziny Zielińskich

Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.