„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, i nie zabraniajcie im” /Mt 10,14/.

„Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa laski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół” /KKK 1407/.

Pierwsza Komunia Święta jest dla dziecka kl. III i jego rodziców niezwykłą okazją, aby doświadczyć w swoim życiu dotknięcia żywej miłości Boga. W naszej parafii przygotowanie do Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii rozpoczyna się na początku września każdego roku. W ogłoszeniach parafialnych zostanie podana informacja o terminie spotkania organizacyjnego dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Na tymże spotkaniu rodzice otrzymują do wypełnienia deklaracje na których zapisane są wymagania stawiane im oraz dzieciom w czasie formacji.

Rodzice zobowiązują się wypełnienia następujących warunków:

  • W każdą niedzielę i święta nakazane przez Kościół uczestniczyć z dzieckiem we Mszy Świętej;
  • W miesiącu wrześniu dostarczyć świadectwo chrztu dziecka;
  • Pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału z Katechizmu;
  • Systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do I Komunii Świętej;
  • W miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drogach Krzyżowych (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj);
  • Wspierać dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia;
  • Współpracować z osobami prowadzącymi w szkole i parafii przygotowanie do I Komunii Świętej;
  • Zadbać o jednakowy strój komunijny obowiązujący w parafii.
Scroll to Top
Skip to content