Slider
logo.parafii            

"Miej ufność w Panu i postępuj dobrze, mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność.
Raduj się w Panu a On spełni pragnienia twego serca. 
Powierz Panu swą drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał". 

/Ps 37, 3-5/

 

Triduum Paschalne

triduum

Z powodu ograniczeń wynikających z zagrożenia zarażenia się wirusem przypominamy, że w świątyni może przebywać tylko 5 osób a pierwszeństwo udziału we Mszy Świętej mają zamawiający intencję mszalną. Prosimy wiernych o zrozumienie i przestrzeganie przepisów sanitarnych, dbając o zdrowie własne i bliźnich.

Zachęcamy parafian do adoracji Krzyża w Wielki Piątek i Najświętszego Sakramentu przy Ciemnicy i Bożym Grobie z zachowaniem ustanowionego prawa na czas epidemii.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w liturgii Mszy Świętej może brać udział 50 wiernych.

Duszpasterze Parafii Miłosierdzia Bożego
w Ostrowcu Świetokrzyskim

Herb Diecezji 696x464

Biskup Ordynariusz nawiązał jednocześnie do udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy Św. i zachęcił, aby z niej skorzystać. Przypomniał również o transmisji liturgii przez środki masowego przekazu, która w zaistniałej sytuacji może być duchowym wsparciem. – Proszę wszystkich kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, abyśmy złączyli się duchowo w modlitwie różańcowej oraz odmawianiu Koronki do Bożego Miłosierdzia, błagając Boga o ustanie epidemii. Obejmijmy modlitwą chorych, pracowników Służby Zdrowia i innych Służb oraz zmarłych – powiedział bp Nitkiewicz.

Modlitwy o ustanie epidemii

Boże Ojcze Wszechmogący, usłysz wołanie Twojego Ludu, dotkniętego chorobami duszy i ciała.
Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!
My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!
Spraw Boże, abyśmy cieszyli się zawsze Twoim błogosławieństwem i wychwalali Cię za wszystkie dobrodziejstwa.
Otocz szczególną opieką Służbę Zdrowia, umocnij chorych i daj wieczne odpoczywanie zmarłym.
Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie.
Święta Maryjo, uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Wszyscy Święci Pańscy, módlcie się za nami.

 

 Dekret dotyczący uzyskania dyspensy od udziału we Mszy Świętej

dyspensaNota Penitencjarii Apostolskiej odnośnie Sakramenu Pokuty w obecnej sytuacji pandemii.

pobrane

Dekret dotyczący Wiernych dotkniętych chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus, a także pracowników służby zdrowia, członków rodzin i wszystkich tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi w sprawie udziela daru specjalnych odpustów.

pobrane

Uzupełnienie i wyjaśnienie zarządzeń dotyczących wykonywania posługi duszpasterskiej podczas epidemii.

pobrane

 

 

 

 

 

 

 

blogoslawienstwo 

pobrane

 („Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,
t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.


Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
/1 Tes 5 , 16-18:/ Zawsze się radujcie.

"Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was".

Albo:
Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytywaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się:
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

KOMUNIA DUCHOWA

ksd

 

Obecnie wiele osób, zastanawia się jak się spowiadać w czasie epidemii, kiedy pojawia się strach przed zarażeniem się w kościele i perspektywa odbywania kwarantanny.

Kościół naucza, że kiedy nie ma możliwości przystąpienia do Sakramentu Pokuty z udziałem kapłana, trzeba wypełnić pozostałe warunki dobrej spowiedzi.

Czyniąc rachunek sumienia (na podstawie modlitewnika) przypominamy sobie własne grzechy. Wypowiadamy je z bólem serca Panu Bogu, przyznając się przed Nim i przed sobą samym, szczerze za nie żałując i postanawiając poprawę.

Kościół podaje, że doskonały żal za grzechy gładzi je. Aby go wzbudzić trzeba stanąć przed Bogiem w pokorze, mając w sobie pragnienie przeproszenia Go za popełnione zło i chęć do poprawy swojego życia, naszych relacji z Bogiem i bliźnimi. Ten żal możemy wyrazić słowami modlitwy:

„Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu…”

Spowiedź powszechna nie zastępuje indywidualnego wyznania grzechów, dlatego mamy obowiązek uczynić to w sytuacji, kiedy będzie taka możliwość.

W I Piątek Miesiąca uczestniczy się we Mszy Świętej przyjmując Komunię Świętą, po to, aby odnowić z Panem Jezusem duchową więź, zerwaną wcześniej przez grzech.
W dobie epidemii, kiedy możliwość udziału we Mszy Świętej jest ograniczona, Kościół zachęca do obejrzenia jej za pośrednictwem środków masowego przekazu w celu wzbudzenia w swoim sercu gorącego pragnienia zjednoczenia z Panem Jezusem.

Podane poniżej przykłady modlitw komunii duchowej pomogą Ci zrealizować Twoje pragnienie trwania w miłości z naszym Panem i Zbawicielem

• Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności.
Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii.
Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł.
Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu
Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie!
Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci.
Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję

• Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych. O mój Jezu, wierzę że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy. Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca. Miłuję Cię już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą; nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie.

• Mój Jezu, wierzę w Ciebie w tym Najświętszym Sakramencie! Mam nadzieję w Łasce i Miłosierdziu Twoim! Miłuję Cię nade wszystko! Z miłości ku Tobie żałuję serdecznie za wszystkie moje grzechy! Wolę tysiąc razy umrzeć, niżeli Cię obrazić. Pragnę Cię przyjąć. Przyjdź, mój Jezu! Przyjdź do mej duszy!

• Przyjdź o Jezu mój najsłodszy, przyjdź do serca mego, o Żywocie, o Światło, o Miłości, o Skarbie mój jedyny! Jeżeli świat odpycha Ciebie, jeśli Cię ukochać ani przyjąć nie chce, ja Cię kocham, ja pożądam, ja wołam i pragnę Ciebie, i przysięgam Ci wierność aż do śmierci, aż na wieczność całą. Niechże Tobie w nędznym sercu sługi Twego, Niebo całe wynagradza zniewagi, jakich doznajesz na ziemi, o mój najmilszy Panie! Jednocząc się z Sercem Twej Matki Najświętszej, z sercami wszystkich Świętych i Aniołów Twoich, po milion razy wołam: „Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków”. Amen.

 

• Panie Jezu, ponieważ nie mogę w tej chwili przyjąć Ciebie w Świętym Sakramencie Eucharystii, (tu można wymienić dlaczego) błagam Cię, abyś przyszedł duchowo do mojego serca w duchu Twojej świętości, w prawdzie Twojej dobroci, w pełni Twojej władzy, w łączności z Twoimi tajemnicami i w doskonałości Twoich dróg. O Panie, wierzę, zawierzam, wychwalam Ciebie. Żałuję za wszystkie moje grzechy. O Najświętszy Sakramencie, o Boski sakramencie, zawsze niech będzie Twoja chwała i dziękczynienie.
• Mój Jezu, wierzę w Ciebie w tym Najświętszym Sakramencie! Mam nadzieję w Łasce i Miłosierdziu Twoim! Miłuję Cię nade wszystko! Z miłości ku Tobie żałuję serdecznie za wszystkie moje grzechy! Wolę tysiąc razy umrzeć, niżeli Cię obrazić. Pragnę Cię przyjąć. Przyjdź, mój Jezu! Przyjdź do mej duszy!

SŁOWO BOŻE

 • MSZE ŚWIĘTE
 • CZYTANIA MSZALNE
 • LITURGIA GODZIN

 

ms      

Niedziele i święta:
7:30; 9:00; 10:30; 12:00; 18:00;

Dni powszednie:
7:00; 17:30; 18:00

 

liturgia       Tu znajdziesz kalendarz liturgiczny, czytania na każdy dzień i rozważania do czytań, komentarze liturgiczne, homilie i ...
Nawigator po czytaniach mszalnych.

 

 

ilg


brewiarz
..... BREWIARZ [łac.], Liturgia Godzin - liturgiczna modlitwa codzienna Ludu Bożego, uświęcająca czas przez sprawowanie jej w określonych porach dnia i nocy: Godzina Czytań, Jutrznia, Modlitwa w ciągu dnia, Nieszpory, Modlitwa na zakończenie dnia.

 

AKTUALNOŚCI

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

MODLITWA W DRODZE

modlitwa w drodze

 

KORONKA MP3

koronka

Zapraszamy do modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego.

NameMp3
Koronka

RÓŻANIEC MP3

Niech Ci Maryja przemieni w radość wszystkie cierpienia. „Ona przychodzi, ilekroć Jej pomocy
rozaniecpotrzebuję” 
/O. Pio/.

NameMp3
1.Tajemnice radosne
2.Tajemnice światła
3.Tajemnice bolesne
4.Tajemnice chwalebne

SAKRAMENTY

 • 1

POSŁUGA KAPŁAŃSKA

 • PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ +

  PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, i nie zabraniajcie im” /Mt 10,14/. „Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa laski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół” /KKK 1407/. Pierwsza Komunia Święta jest dla dziecka kl. Read More
 • KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI, PORADNIA RODZINNA +

  KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI, PORADNIA RODZINNA   Poradnia Rodzinna Spotkania z narzeczonymi - wtorek po Mszy Św. wieczorowej lub po uzgodnieniu telefonicznym - 608 449 387 Kurs przedmałżeński Dekanat Ostrowiec Świętokrzyski Od grudnia 2019 roku Kurs Przedmałżeński w naszym dekanacie będzie miał nową formę. Od 6 grudnia rozpoczniemy cykl 10 cotygodniowych spotkań w Sali Michael przy parafii św. Michała (ul. Okólna 19). Do 9.05.2020 r. odbędą się dwie Read More
 • SPOWIEDŹ I KOMUNIA ŚWIĘTA DLA CHORYCH +

  SPOWIEDŹ I KOMUNIA ŚWIĘTA DLA CHORYCH Chory człowiek daje zdrowym wspaniałą okazję do świadczenia dobra, do poświęcania się i ofiary. Gdy usługujemy chorym rozwijamy w sobie cierpliwość, łagodność, wyrozumiałość... Bez tych cnót bylibyśmy nieużyteczni dla otoczenia. Chory potrzebuje jednak czegoś więcej – potrzebuje pomocy by znosić cierpienia. By jednak to mu się udało musi najpierw znaleźć sens swoich cierpień. Znajdzie je wtedy, gdy swoje cierpienia będzie łączył Read More
 • POGRZEB KATOLICKI +

  POGRZEB KATOLICKI "Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen". Pogrzeb zgodnie z przepisami Kościoła Katolickiego powinien odbywać się w parafii zamieszkania zmarłego! Niezwłocznie po śmierci bliskiego, należy zgłosić się do Kancelarii Parafialnej, w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu. Dopiero po ustaleniu z kapłanem w Read More
 • 1

 

 

 

 

 

 

FILMOTEKA

Wieczór Uwielbienia
Jezus żyje w nas
7 grzechów głównych

WARTO POSUCHAĆ REKOLEKCJI

cnn

GALERIA KOŚCIOŁA

GOŚCIMY

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim