Click to listen highlighted text!

„Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen”.

Pogrzeb zgodnie z przepisami Kościoła Katolickiego powinien odbywać się w parafii zamieszkania zmarłego!
Niezwłocznie po śmierci bliskiego, należy zgłosić się do Kancelarii Parafialnej, w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu. Dopiero po ustaleniu z kapłanem w Kancelarii Parafialnej konkretnego terminu i godziny pogrzebu, informujemy wybrany przez nas Zakład Pogrzebowy.
Zgłaszając pogrzeb do kancelarii należy przynieść dokumenty:

  • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • jeżeli pogrzeb ma odbyć się poza parafią, pozwolenie od proboszcza parafii zamieszkania zmarłego/ej/,
  • jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu, lub innym miejscu, poza parafią należy przynieść Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentów św. /Wiatyku/ przed śmiercią.

Nasz udział w obrzędach pogrzebowych niech będzie wyrazem wiary w życie wieczne.
Rodzina zmarłego niech przystąpi wcześniej do Sakramentu Pokuty. W czasie każdego pogrzebu w konfesjonale jest kapłan – szczególnie dla tych, którzy przyjeżdżają z daleka.
Zamawiając nekrolog zmarłego w firmie pogrzebowej prosimy pisać na nim prawdę zwłaszcza jeśli chodzi o zaopatrzenie, bądź nie zaopatrzenie Sakramentem Namaszczenia Chorych.
Starajmy się wszyscy w czasie Mszy Świętej żałobnej przystąpić do Komunii Świętej i ofiarować Ją w intencji zmarłego.
Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów

Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna (por. 2 Mch 12,43-45)

Najlepszym darem dla zmarłego/łej/ jest Msza Św. w jego /jej/ intencji oraz pełne uczestnictwo we Mszy św. z przyjęciem Komunii Św.

  • W dniu pogrzebu odprawiana jest Msza Św. za śp. zmarłego/łej/. Ofiary zbierane w czasie tej Eucharystii przeznaczone są na Mszę Św. za duszę śp. zmarłego/łej/ po pogrzebie.
  • Przed uroczystością pogrzebową (w zakrystii) uczestnicy pogrzebu mogą zamówić Msze Św. w intencji zmarłego/jej/ intencji. Są to Msze Św. indywidualne bezterminowe (odprawiane w najbliższym wolnym czasie).
  • Po Mszy Świętej odczytuje się zamówione Msze Św. i ich ofiarodawców.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Kodeks Prawa Kanonicznego:
Kan. 1176 –
§ 1. Wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisem prawa.
§ 2. Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawiać z zachowaniem przepisów liturgicznych.
§ 3. Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.
Kan. 1177 –
§ 1. Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym,
§ 2. Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb, za zgodą tego, kto nim zarządza, i po zawiadomieniu własnego proboszcza.
§ 3. Jeśli śmierć nastąpiła poza własną parafią i nie przeniesiono do niej zwłok ani nie został zgodnie z prawem wybrany inny kościół pogrzebu, nabożeństwo należy odprawić w kościele parafii, gdzie śmierć nastąpiła, chyba że prawo partykularne wyznacza inny kościół.
Kan. 1184 –
§ 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

  • notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
  • osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
  • inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

§ 2. Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować.
Kan. 1185 – Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia jakiejkolwiek Mszy Świętej pogrzebowej.

Przewiń do góry
Skip to content Click to listen highlighted text!