...

Chory człowiek daje zdrowym wspaniałą okazję do świadczenia dobra, do poświęcania się i ofiary. Gdy usługujemy chorym rozwijamy w sobie cierpliwość, łagodność, wyrozumiałość… Bez tych cnót bylibyśmy nieużyteczni dla otoczenia.

Chory potrzebuje jednak czegoś więcej potrzebuje pomocy by znosić cierpienia. By jednak to mu się udało musi najpierw znaleźć sens swoich cierpień. Znajdzie je wtedy, gdy swoje cierpienia będzie łączył z cierpieniami Chrystusa.

Wśród wielu praktyk pobożnych znajdują się także duszpasterskie odwiedziny osób chorych i starszych z posługą Spowiedzi i Komunii Świętej.

Korzystają z tej posługi:

  • osoby w podeszłym wieku, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą przyjść do kościoła,
  • dzieci chore, które praktykują I piątki miesiąca.

Potrzebę posługi osobom chorym prosimy zgłaszać w kancelarii parafialnej, telefonicznie lub w zakrystii.

Kapłani odwiedzają chorych z posługą:

  • w pierwszy piątek miesiąca w godzinach przedpołudniowych
  • podczas rekolekcji parafialnych oraz z okazji Światowego Dnia Chorych w wyznaczonym terminie.

Porady
1. W pokoju chorego – o ile czas na to pozwala – przygotowujemy stół nakryty białym obrusem, krzyż, dwie świece, odrobinę waty i szklankę z wodą – potrzebną często, by ułatwić choremu przyjęcie Komunii Świętej.
2. Kapłan przybywa do domu chorego z Najświętszym Sakramentem. Powinniśmy oddać hołd Jezusowi przez przyklęknięcie, a w pokoju chorego powinni na powitanie Jezusa i wspólną modlitwę zgromadzić się wszyscy domownicy.
3. Rodzina chorego powinna wyjść z pokoju na czas spowiedzi, by zapewnić wymaganą dyskrecję.

Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.