...

AKTUALNOŚCI

Święcenia kapłańskie

Święcenia kapłańskie Read More »

Msza Święta dla Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Pajacyk”

16 czerwca w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji dzieci i ich rodziców oraz pracowników Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Pajacyk”. Podczas Mszy Świętej aktywnie brały udział dzieci z grup Poziomki, Malinki i Bąbelki. Na koniec odbyło się wręczenie dyplomów na podsumowanie całorocznej katechezy. Dziękujemy pani katechetce Danucie Wiśniewskiej  za przygotowanie dzieci, a także przedszkolnym Ciociom za pomoc w organizacji uroczystości. Dziękujemy wszystkim osobom, które uczestniczyły razem  z nami we Mszy Świętej.

Msza Święta dla Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Pajacyk” Read More »

Msza Święta na zakończenie roku szkolnego

18 czerwca w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim miała miejsce uroczysta Msza Święta, zorganizowana z okazji zakończenia roku szkolnego. W tym ważnym wydarzeniu wzięli udział dyrekcja, uczniowie oraz nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5. Uroczystość była okazją do wspólnego podziękowania za miniony rok szkolny oraz do modlitwy o pomyślność na przyszłość.

Mszę Świętą celebrował ks. Adrian Trybulski, który w trakcie homilii wyraził wdzięczność Bogu za wszystkie otrzymane łaski i sukcesy, które uczniowie i nauczyciele osiągnęli w ciągu roku. Ks. Trybulski podkreślił wagę wspólnej pracy i współdziałania oraz zachęcił wszystkich zebranych do dalszego rozwijania swoich talentów i umiejętności.

Na zakończenie Mszy, ks. Adrian Trybulski udzielił wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa na nadchodzące wakacje, życząc uczniom, nauczycielom i rodzicom bezpiecznego i radosnego wypoczynku. Uroczystość zakończenia roku szkolnego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego była pełna refleksji, wdzięczności i nadziei na przyszłość, tworząc piękne zwieńczenie całorocznej pracy edukacyjnej.

Msza Święta na zakończenie roku szkolnego Read More »

Wieczór uwielbienia z modlitwą o dary Ducha Świętego

18 maja, w przeddzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się wyjątkowy wieczór uwielbienia z modlitwą o dary Ducha Świętego. Wydarzenie to przyciągnęło parafian, którzy pragnęli wspólnie modlić się i adorować Najświętszy Sakrament.
Wieczór uwielbienia prowadził ks. Bartłomiej Stawowy wraz z młodzieżą oazową z Tarnobrzega.

Wieczór uwielbienia z modlitwą o dary Ducha Świętego Read More »

Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.