...

AKTUALNOŚCI

Bierzmowanie

XVI Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki Religijno-Patriotycznej „Bóg, Honor, Ojczyzna”

19 maja 2023 r. w Ostrowieckim Browarze Kultury odbył się finał XVI edycji Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki Religijno – Patriotycznej „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Jego organizatorami byli: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Miejskie Centrum Kultury i Parafia Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży treści o tematyce religijno – patriotycznej i zachęcanie do kształtowania silnej więzi z naszym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.
Honorowy patronat nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Starosta Ostrowiecki pani Marzena Dębniak oraz Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Diecezji Sandomierskiej.
Nagrody ufundowali: Prezydent Miasta Ostrowca, Starosta Ostrowiecki Pani Marzena Dębniak, Wicedziekan Dekanatu Ostrowieckiego ks. Prałat Dariusz Kowalski, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego ks. Marek Kumór, oraz Dyrekcja PSP nr 5
Do eliminacji konkursowych przystąpili uczniowie z dziewięciu szkół podstawowych i młodzież ze szkół ponadpodstawowych powiatu ostrowieckiego. Jury w składzie, pani Ewa Goworowska (dyrygent i trener wokalny MCK), pan Marek Cichosz (wicedyrektor MCK) i ks. Krystian Kusztyb (wikariusz parafii Świętej Królowej Jadwigi)

Laureatami zostali:
Szkoły ponadpodstawowe
Kategoria – poezja religijno – patriotyczna:
• I miejsce – Aleksandra Cieślik z Liceum Ogólnokształcącego nr I, uczennica ks. Witolda Garbulińskiego
• II miejsce – Dominika Kowalczyk z Liceum Ogólnokształcącego nr I, uczennica ks. Stanisława Gurby
Szkoły podstawowe
Kategoria – poezja religijno – patriotyczna:
• I miejsce – Zofia Walczak z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, uczennica pani Doroty Dziubek
• I miejsce – Adam Miś z Katolickiego Zespołu Edukacyjnego, uczeń pani Marty Gilewskiej
• III miejsce – Magdalena Kubik z Publicznej Szkoły Podstawowej numer 7, uczennica pani Marty Gilewskiej
Kategoria – piosenka religijno – patriotyczna:
• I miejsce – Liliana Czarnecka z Zespołu Szkół Publicznych w Sarnówku, uczennica pani Agnieszki Papaj
• I miejsce – Jakub Nowakowski z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie
• II miejsce – Martyna Żylińska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 numer 5, uczennica pana Ryszarda Góry

Reprezentujący Prezydenta Miasta i Starostę Ostrowieckiego Pan Mariusz Łata, w swoim wystąpieniu podziękował uczestnikom i ich opiekunom za szerzenie wartości wśród młodego pokolenia.
„Bóg, Honor, Ojczyzna” to filary szlachetności, a konkurs o tej tematyce pozwolił na utrwalenie tych wartości wśród młodego pokolenia, na szersze spojrzenie na otaczający nas świat i odwołanie się do wartości najwyższych – w swym przemówieniu powiedziała Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 Pani Marta Dobrowolska-Wesołowska.
Organizatorzy mają nadzieję, że konkurs „Bóg, Honor, Ojczyna” na stałe zagości w szkołach powiatu ostrowieckiego. Dzięki niemu nadal będziemy mogli się spotykać w maju, poznawać nowe talenty i odkrywać nowe interpretacje utworów religijno-patriotycznych.
Konkurs przygotowali: pani dyr. Marta Dobrowlska-Wesołowska, pani Danuta Wiśniewska i ks. Adrian Trybulski.

Wizytacja kanoniczna ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5

16 maja w naszej szkole gościł ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz w ramach wizytacji kanonicznej.

Honorowego Gościa i ks. Proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego Marka Kumóra przywitali, ze śpiewem na ustach „Bądź pozdrowiony Gościu nasz…”, uczniowie, Dyrekcja Szkoły i katecheci oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Młodzież w powitaniu wyraziła ufność, że obecność ks. Biskupa wśród nas przyczyni się do umocnienia wszystkich na drodze budowania żywego Kościoła Diecezji Sandomierskiej.

Podczas spotkania Pasterza Diecezji Sandomierskiej z Gronem Pedagogicznym pani Dyrektor Marta Dobrowolska-Wesołowska przywitała dostojnego Gościa w imieniu całej społeczności szkolnej i przedstawiła, jak przebiega współpraca szkoły z Kościołem na polu edukacyjno–wychowawczym.

Następnie głos zabrał ks. Biskup, który podziękował nauczycielom za trud wkładany w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia. Wyraził również radość z możliwości rozmowy, w której poruszono różne zagadnienia istotne w codziennej pracy.

Ks. Proboszcz w swoim wystąpieniu podkreślił, że duchowe wartości maję ogromny wpływ na kształtowanie postawy każdego człowieka. Podziękował również za świetną współpracę, zaufanie i życzliwość.

Na koniec spotkania ks. Biskup pobłogosławił wszystkich zebranych.

Było to niezwykłe i wzruszające wydarzenie w życiu naszej szkoły, które upamiętniła wspólna fotografia. Jego Ekscelencja wniósł w mury szkoły wiele ciepła, życzliwości.

Akcja charytatywna „Żonkilowe Pola Nadziei”

23 kwietnia 2023 r. odbyła się po raz trzeci w Ostrowcu Świętokrzyskim akcja charytatywna „ŻONKILOWE POLA NADZIEI”.
„Pola Nadziei” to ogólnoświatowy program edukacyjno – charytatywny na rzecz wspierania hospicjów. Każdego roku w wielu miejscach na świecie, tysiące ludzi bierze udział w programie „Pola Nadziei”, sadząc cebulki żonkili. Z nadejściem zaś wiosny, wolontariusze wychodzą na ulice miast, aby wręczać żonkile osobom wspierającym hospicja.
Głównym celem akcji jest: zwrócenie uwagi społeczeństwa na los osób nieuleczalnie chorych będących u kresu życiowej drogi, szerzenie idei hospicyjnej poprzez propagowanie bezinteresownej pomocy dla bliźniego w potrzebie, zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej potrzeb fizycznych, psychicznych i duchowych osób chorych, cierpiących oraz edukacja dzieci i młodzieży.

Akcja ta to również rozwijanie umiejętności pomagania poprzez zbieranie funduszy w naszym mieście na potrzeby podopiecznych Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W ramach ww. akcji, zorganizowanej przez Szkolny Klub Wolontariatu przy PSP nr 5, uczniowie kwestowali przy ostrowieckich kościołach, gdzie wychodzące z kościoła osoby przekazywali datki do puszek wolontariuszy. W zamian otrzymywali żonkila – symbol nadziei. W akcji uczestniczyło 67 wolontariuszy i 30 nauczycieli z PSP nr 5, jak również 6 Rycerzy Kolumba i 5 przedstawicieli Akcji Katolickiej.
Podczas żonkilowej niedzieli zebrano kwotę – 15 240,36 zł oraz 10 Funtów.
Bardzo dziękujemy Ofiarodawcom za otwarte serca na potrzeby innych. Dziękujemy zaangażowanym Wolontariuszom, jak również wszystkim Księżom Proboszczom ostrowieckich parafii za wsparcie modlitewne i rozpropagowanie akcji w swoich parafiach. Naszą wdzięcznością pragniemy skierować także wszystkim dziennikarzom, którzy poprze mass media informowali o akcji, a tym samym przybliżyli ideę opieki paliatywnej w naszej małej Ojczyźnie.
Organizatorami akcja charytatywnej „ŻONKILOWE POLA NADZIEI” byli: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Parafia Miłosierdzia Bożego i Hospicjum Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II.

Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.