AKTUALNOŚCI

XXXIX Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego

Ziemia Święta – dzień VI – Ein Karem, Jaffa, Cezarea Nadmorska, Hajfa

Ein Karem

 • Bazylika Nawiedzenia Świętej Elżbiety zbudowany w miejscu, gdzie wedle tradycji Maria odwiedziła swoją krewną – św. Elżbietę

Jaffa - obecnie przedmieścia Tel Awiwu

 • Uśmiechnięty wieloryb. To z portu w Jaffie biblijny Jonasz przepłynął Morze Śródziemne do Tarsis i przeżył swoją przygodę w paszczy wieloryba.
 • Brama Wiary na szczycie wzgórza w Jaffie, przestawia sceny biblijne – sen Jakuba, ofiarę Abrahama czy pochód z trąbami, które zniszczyły mury Jerycha.

Cezarea Nadmorska

 • Ruiny starożytnego miasta, położone w pobliżu współczesnej izraelskiej wioski Cezarea, na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Miasto zostało założone przez króla Judei Heroda Wielkiego i nazwane na cześć Cezara Oktawiana Augusta
 • Pozostałości akweduktu z II wieku

Hajfa – trzecie co do wielkości miasto Izraela, położone w paśmie gór Karmelu

 • Sanktuarium „Stella Maris” (Matki Bożej z Góry Karmel) zbudowane nad Grotą Eliasza.
 • Ogrody Bahaitów, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

FOTOGALERIA

Ziemia Święta – dzień V – Jerozolima

Jerozolima

 • Wzgórze Oliwne skąd roztacza się niesamowita panorama Starego Miasta.
 • Kościół Pater Noster, gdzie Jezus nauczał modlitwy „Ojcze Nasz”.
 • Kościół Dominus Flevit – w tym miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy.
 • Cmentarz Żydowski na zachodnim zboczu Góry Oliwnej.
 • Bazylika Agonii, zwana także Kościołem Narodów.
 • Ogród Oliwny – Getsemani, w którym Jezus modlił się przed swoją Męką i tutaj został zdradzony.
 • „Via Dolorosa” – Droga Krzyżowa, to ciąg wąskich uliczek i umieszczonych przy nich XIV stacji Męki Pańskiej. Stacje od I do IX usytuowane są w budynkach przylegających do ulic a od X do XIV w Bazylice Grobu Pańskiego.
 • Bazylika Grobu Pańskiego to ok. 1200 m. Bazylika jest jedną z najbardziej niezwykłych świątyń na świecie. Jest wspólną własnością kilku wyznań z których każda ma własne kaplice i ołtarze i odprawia nabożeństwa w swoim obrządku. Najważniejsze miejsca w Bazylice Grobu Pańskiego to miejsce ukrzyżowania Jezusa – Golgota/ Kalwaria oraz pusty grób, gdzie złożono ciało Pana i gdzie On zmartwychwstał.
 • Krypta św. Heleny, kaplica Znalezienia Krzyża Świętego.
 • Wieczernik, najważniejsze miejsce dla chrześcijan miejsca na Górze Syjon, miejsca ostatniej wieczerzy.
 • Kościół św. Piotra „in Gallicantu” stoi na wschodnim zboczu góry Syjon, czyli „w miejscu gdzie piał kogut”, a apostoł Piotr trzy razy zaparł się Jezusa. Pod kościołem znajduje się grota, która służyła za więzienie, w którym Jezus spędził noc po przesłuchaniu.

FOTOGALERIA

Ziemia Święta – dzień IV – Betania, Quasrl-Al-Jahud, Qumran, Morze Martwe

Betania (Al-Ajzarijja)

 • Kościół Świętego Łazarza, nie posiada okien, oświetlony jest światłem wpadającym przez otwór w kopule. Msza św. w domu Łazarza. Upamiętniający gościnność Marty, Marii. Nieopodal znajduje się grób, gdzie miało miejsce wskrzeszenie Łazarza.

Quasrl-Al-Jahud

 • Miejsce chrztu Jezusa. Tam Jan Chrzciciel udzielił chrztu. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych nad Jordanem.

Qumran

 • Miejsca odnalezienia tzw. zwojów znad Morza Martwego. Fragmenty rękopisów pochodzą z II wieku.

Morze Martwe

 • Plaża z kąpielą błotną. Najniżej położone słone jezioro bezodpływowe położone w tektonicznym Rowie Jordanu, na pograniczu Izraela, Palestyny i Jordanii. Według tradycji głęboko na dnie leżą ruiny Sodomy i Gomory.

FOTOGALERIA

Ziemia Święta – dzień III – Beit Sahour, Betlejem, Yad Vashem, Jerozolima

Beit Sahour

 • Kaplica na Polu Pasterzy – położona jest w miejscu, w którym według biblii anioł ogłosił pasterzom narodzenie Jezusa.
 • Grota Żłóbka, gdzie pasterze oddali hołd małemu Jezusowi.

Betlejem

 • Bazylika Narodzenia Pańskiego zbudowana nad Grotą Narodzenia. Srebrną gwiazdą oznaczono miejsce przyjścia na świat Jezusa.
 • Grota Mleczna – tradycja mówi, że Maria podczas ucieczki do Egiptu w tym miejscu karmiła Jezusa.

Yad Vashem

 • Muzeum Historii Holocastu zajmuje się nadawaniem tytułów „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” osobom, które podczas wojny ratowały Żydów od zagłady. Wśród 20 tys. Sprawiedliwych jest aż 6 tys. Polaków. Do niedawna każdy z uhonorowanych miał przy muzeum zasadzone drzewko, teraz otrzymują imienne tabliczki.

Jerozolima

 • Stare Miasto, które dzieli się na cztery dzielnice: żydowską, muzułmańską, ormiańską i chrześcijańską.
 • Ściana Płaczu, zwana także Murem Zachodnim. To najważniejsze miejsce dla wszystkich Żydów. Są to pozostałości drugiej Świątyni wybudowanej przez Heroda Wielkiego.
 • Ortodoksyjna dzielnica Mea Shearim, to dzielnica zamknięta, świadomie izolująca się i ograniczająca do minimum kontakty ze światem zewnętrznym. XIX wieczne ubiory, rygorystyczne przestrzeganie zasad koszerności, nieufność do wszystkiego, co niesie cywilizacja, przy równoczesnym akcentowaniu kodeksu praktyk mistyki modlitewnej. Po zmroku, po skończonym dniu studiowania Tory w jesziwach, ortodoksyjni Żydzi wychodzą na spacery z rodzinami i na zakupy.
 • Promenada Armon Hanatziv
 • Kneset – siedziba Parlamentu Izraela.
 • Monumentalna Menora – siedmioramienny świecznikiem, który jest herbem Izraela. Według tradycji symbolizuje on Krzew Gorejący, który zobaczył Mojżesz na Górze Synaj.

FOTOGALERIA

Ziemia Święta – dzień II – Góra Błogosławieństw, Jezioro Galilejskie, Tabgha, Kafarnaum, Jerycho

Góra Błogosławieństw

 • Kościół Błogosławieństw – miejsca gdzie Jezus wygłosił „Kazanie na Górze” – osiem Błogosławieństw.

Jezioro Galilejskie

 • Rejs łodzią

Tabgha

 • Bazylika Rozmnożenia Chleba, miejsca w którym Jezus dokonał cudownego rozmnożenia chleba. Zachowała się tam kolorowa mozaika podłogowa.
 • Kościół Prymatu Świętego Piotra, gdzie zmartwychwstały Jezus ukazał się po raz trzeci apostołom.

Kafarnaum

 • Kościół pielgrzymkowy świętego Piotra, został zbudowany na ruinach domu św. Piotra. Tutaj Jezus Chrystus powołał go razem z Andrzejem, Jakubem i Janem. Chrystus dokonał tu wielu cudów: chodził po wodzie, wypędził złego ducha, uleczył teściową Szymona, trędowatego i wielu innych.
 • Ruiny synagogi – pozostałości po synagodze z IV w.n.e. prawdopodobnie zbudowanej na ruinach tej, w której nauczał Jezus.

Jerycho

 • Pustynia Judzka rozciąga się wzdłuż zachodniego brzegu Morza Martwego, na wschód od Jerozolimy. Posiada niewielką powierzchnię ok. 1500 km2. Jej typ jest żwirowo-kamienisty, z rozsianymi pojedynczymi kępkami trawy i kolczastymi roślinami. Jej wzgórza mają łagodny, smukły kształt, przecinany przez głębokie kaniony, które w zależności od pory roku transportują różne ilości wody. 
 • Góra Kuszenia, na której według Biblii, Jezus był kuszony przez szatana.

FOTOGALERIA

Ziemia Święta – dzień I – Nazaret, Kana Galilejska, Góra Tabor

Nazaret

 • Bazylika Zwiastowania, największa chrześcijańska świątynia na Bliskim Wschodzie. W kościele dolnym znajduje się Grota Zwiastowania. To tu Anioł Pański „zwiastował Pannie Maryi”, iż stanie się Matką Syna Bożego. Kościół górny opowiada chwałę Maryi „błogosławioną przez wszystkie narody” i „nad aniołów wywyższoną”.
 • Kościół Św. Józefa, który został wzniesiony w miejscu dawnego domu cieśli Józefa, męża Marii.

Kana Galilejska

 • Bazylika Pierwszego Cudu gdzie Jezus dokonał przemiany wody w wino na weselu ubogiej rodziny. Zachował się fragment starożytnej mozaiki podłogowej z napisami w języku aramejskim, a w jego podziemiach widoczne są warstwy archeologiczne sięgające I w. n.e.

Góra Tabor

 • Bazylika Przemienienia Pańskiego, miejsce gdzie Jezus zabrał z sobą Piotra Jakuba i Jana i tam wobec nich się przemienił, rozmawiając z Mojżeszem i Eliaszem. Dla upamiętnienia tego wydarzenia znajdują się kaplice poświęcone Mojżeszowi i Eliaszowi.

FOTOGALERIA

Scroll to Top
Skip to content