...

MISJE EWANGELIZACYJNE – PIĄTEK – 26.04.2024

Dzień modlitwy za chorych
Temat: „Wzrastanie w Chrystusie przez sakramenty”

  • Droga Krzyżowa ulicami parafii z relikwiami rodziny Ulmów
Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.