...

Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego wspierają hospicjum

8 maja 2022 r. odbyła się po raz drugi w naszym mieście akcja charytatywna „ŻONKILOWE POLA NADZIEI”.
„Pola Nadziei” to ogólnoświatowa akcja edukacyjno – charytatywna na rzecz hospicjów. Co roku, w październiku, w wielu miejscach na świecie, tysiące ludzi bierze udział w programie „Pola Nadziei”, sadząc cebulki żonkili. Z nadejściem wiosny, wolontariusze wychodzą na ulice miast, aby wręczać żonkile osobom wspierającym hospicja.
Głównym celem naszej akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na los osób nieuleczalnie chorych, będących u kresu życiowej drogi. Przyświeca nam także edukacja dzieci i młodzieży, uwrażliwianie ich na cierpienie drugiego człowieka, rozwijanie umiejętności pomagania oraz zbieranie funduszy na potrzeby podopiecznych Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W ramach ww. akcji, zorganizowanej przez Szkolny Klub Wolontariatu przy PSP nr 5, uczniowie kwestowali przy ostrowieckich kościołach. Mieszkańcy miasta, wychodząc z kościoła wrzucali pieniądze do puszek. W zamian otrzymywali żonkila – symbol nadziei. W akcji uczestniczyło 77 wolontariuszy i 29 nauczycieli. Podczas żonkilowej niedzieli zebrano kwotę – 9.323,02 zł
Bardzo dziękujemy Mieszkańcom Ostrowca za otwarte, na potrzeby innych, serca, złożone datki i serdeczność, okazaną kwestującej młodzieży. Dziękujemy również wszystkim Proboszczom za wsparcie modlitewne i pomoc w zorganizowaniu zbiórek w swoich parafiach.
Organizatorami akcji byli: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Parafia Miłosierdzia Bożego i Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II.

Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.