...

Dzień Otwartej Furty

30 kwietnia 2022 młodzież i dzieci z naszej Parafii wraz z księdzem wikariuszem Mariuszem Górą wyruszyli do Sandomierza na Dzień Otwartej Furty.
Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza Święta której przewodniczył Rektor seminarium ks. Rafał Kułaga. Po Eucharystii każdy mógł skorzystać z atrakcji, które zostały przygotowane dla uczestników spotkania. Największym zainteresowaniem cieszyły się zabawy integracyjne oraz koncert znanego rapera ks. Jakuba Bartczaka.
Po zakończonym spotkaniu wszyscy w atmosferze radości powrócili do swoich domów.

Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.