Wizytacja kanoniczna ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5

16 maja w naszej szkole gościł ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz w ramach wizytacji kanonicznej.

Honorowego Gościa i ks. Proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego Marka Kumóra przywitali, ze śpiewem na ustach „Bądź pozdrowiony Gościu nasz…”, uczniowie, Dyrekcja Szkoły i katecheci oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Młodzież w powitaniu wyraziła ufność, że obecność ks. Biskupa wśród nas przyczyni się do umocnienia wszystkich na drodze budowania żywego Kościoła Diecezji Sandomierskiej.

Podczas spotkania Pasterza Diecezji Sandomierskiej z Gronem Pedagogicznym pani Dyrektor Marta Dobrowolska-Wesołowska przywitała dostojnego Gościa w imieniu całej społeczności szkolnej i przedstawiła, jak przebiega współpraca szkoły z Kościołem na polu edukacyjno–wychowawczym.

Następnie głos zabrał ks. Biskup, który podziękował nauczycielom za trud wkładany w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia. Wyraził również radość z możliwości rozmowy, w której poruszono różne zagadnienia istotne w codziennej pracy.

Ks. Proboszcz w swoim wystąpieniu podkreślił, że duchowe wartości maję ogromny wpływ na kształtowanie postawy każdego człowieka. Podziękował również za świetną współpracę, zaufanie i życzliwość.

Na koniec spotkania ks. Biskup pobłogosławił wszystkich zebranych.

Było to niezwykłe i wzruszające wydarzenie w życiu naszej szkoły, które upamiętniła wspólna fotografia. Jego Ekscelencja wniósł w mury szkoły wiele ciepła, życzliwości.

Scroll to Top
Skip to content