...

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Dzień Kongresu Eucharystycznego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

24 kwietnia – Niedziela Bożego Miłosierdzia

 • 12. 00 – Suma odpustowa, rozpoczęcie Kongresu Eucharystycznego w parafii
 • 14.00 – adoracja w ciszy kaplica św. ś. Faustyny
 • 15.00 – Godzina Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium
 • 16.00 – Adoracja w ciszy – Sanktuarium
 • 17.30 – Nieszpory Eucharystyczne
 • 18.00 – Msza Święta
 • 19.00 – Koła Żywego Różańca
 • 21.00 – Wspólnota O. Pio
 • 22. 00 – Oaza Rodzin
 • 23.00 – Wspólnota Krwi Chrystu

25 kwietnia – Poniedziałek

 • 24.00 – Rycerze Kolumba
 • 1.00 – Neokatechumenat
 • 2.00 – Wspólnota O. Pio
 • 3. 00 – Wspólnota Miłosierdzia Bożego
 • 4. 00 – Koła Żywego Różańca
 • 5. 00 – Wspólnota dla Intronizacji NSPJ
 • 6. 00 – Wspólnota O. Pio
 • 7.00 – Msza Święta
 • 7.30 – Adoracja w ciszy
 • 8.00 – Adoracja dzieci, młodzieży, dorosłych w kaplicy św. s. Faustyny
 • 15. 00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
 • 15. 30 – Msza Święta na zakończenie dnia Kongresowego
 • 16. 30 – Procesja Eucharystyczna do parafii św. Stanisława w Denkowie
Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.