Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego

6 kwietnia, w wigilię święta Miłosierdzia Bożego, odbyła się adoracją Najświętszego Sakramentu prowadzona przez młodzież klas VI -VIII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5.

To modlitewne spotkanie było szczególnym momentem, w którym wierni jeszcze bardziej mogli otworzyć się na łaskę i miłosierdzie, jakie Bóg chce nam dać. To czas głębokiej modlitwy, refleksji nad misterium Miłosierdzia oraz nawrócenia serca.

Niech to spotkanie będzie dla nas źródłem nowych sił i inspiracji do głoszenia miłosierdzia Bożego w codziennym życiu.

To niezwykłe spotkanie z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie zostało przygotowane dzięki zaangażowaniu pani Danuty Wiśniewskiej, księdza Adriana Trybulskiego i pana Mieczysława Maciąga.

Scroll to Top
Skip to content