• 1.JPG
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
Drukuj

Odwiedziny Świętego Mikołaja

XAK.

Jest taki jeden dzień w roku, na który czekają wszystkie dzieci. To oczywiście dzień 6 grudnia, kiedy Kościół wspomina dobrego, świętego biskupa Mikołaja. Żył ponad 1700 lat temu. Był biskupem w Mirze, która obecnie leży na południu Turcji. Znany był z wyjątkowej dobroci, otwartego serca dla każdego znajdującego się w potrzebie. Chętnie pomagał i przez kolejne wieki chrześcijaństwa pozostaje wspaniałym wzorem.

Cierpliwie wyczekiwany po liturgii roratniej odwiedził nasze sanktuarium, wywołując radość wszystkich zebranych na modlitwie. Święty Mikołaj losował dziś serduszka i wręczał dzieciom figurki Matki Bożej a na koniec obdarował dużych i małych parafian słodyczami.

Święty Mikołaju módl się za nami.

Drukuj

Godzina łaski

Super User.

godz

8 grudnia obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dzień też łączy się z objawieniem Maryi – to 8 grudnia 1947 r. w Montichiari we Włoszech Maryja powiedziała:

"Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu".

Drukuj

Adwentowe oczekiwanie na przyjście Pana

XAK.

Roraty 520x400

W niedzielę 27 listopada 2016 r. rozpoczął się Adwent - czas duchowego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Parafianie rano i wieczorem wypełniają mury świątyni, aby uczestniczyć w liturgii Mszy Świętej ku czci Matki Bożej - patronki Adwentu.

W tym roku paulini na Jasnej Górze obchodzą trzechsetną rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Dlatego podczas Rorat opowiada się o Jasnej Górze. Ich uczestnicy mają okazję poznać historię klasztoru i cudownego obrazu, a także rolę Maryi w dziejach Polski i życiu konkretnych ludzi. Te prawdy przybliżają wiernym księża wikariusze Mirosław i Adam, zapraszając do udziału w naukach roratnich szczególnie dzieci i młodzież. Ci, którzy chętnie je słuchają otrzymali już plansze z wizerunkiem Czarnej Madonny, gdzie umieszczają obrazki z każdego dnia Rorat. Dzieci przynoszą do kościoła serduszka dla Matki Bożej i uczestniczą w losowaniu figurki Maryi, przed którą będą mogli się pomodlić, zabierając ją na jeden dzień do swojego dom

Drukuj

Adwent

Super User.

przyjdz pj

Adwent rozpoczyna się pierwszymi nieszporami I Niedzieli Adwentu i trwa do pierwszych nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego 25 grudnia (kończy się więc wieczorem 24 grudnia). Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje 4 kolejne niedziele. Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego "adventus", które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd Cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana Jezusa.

Najpierw wspominamy pierwsze przyjście Jezusa; łączymy się z pokoleniami ludzi, którzy od wieków oczekiwali na przyjście Mesjasza. Teksty liturgiczne tego okresu ukazują postacie tych świętych, którzy poprzedzili lub przepowiadali przyjście Mesjasza. Wspominamy dawne oczekiwanie ludzi na przyjście obiecywanego Zbawiciela. Od chwili, gdy Bóg po pierwszym grzechu dał obietnicę pojednania (Rdz 3, 15), naród wybrany z nadzieją oczekiwał jej spełnienia. Jan Chrzciciel staje się głosem wołającym, zapowiadającym przyjście Oblubieńca. Wpatrujemy się w Maryję, która w szczególny sposób Jezusa oczekiwała. Ona poprzez swoje "niech mi się stanie", które wyraża Jej posłuszeństwo, uczy nas posłuszeństwa Słowu w wierze.

Bezpośrednio nasze myśli biegną ku Bożemu Narodzeniu - oczekujemy świąt, poprzez modlitwę, roraty, adwentowe postanowienia przygotowujemy się do tego świątecznego czasu. Bóg stał się człowiekiem, przyszedł do nas, a więc i my winniśmy wyjść Bogu naprzeciw, aby spotkać się z wcielonym Synem Bożym. W tym czasie winno się odprawiać rekolekcje, które mają nam pomóc przygotować się na spotkanie z Jezusem.

 Jednocześnie nasze myśli biegną ku przyszłości - przypominamy sobie, że kiedyś Jezus powtórnie przyjedzie na ziemię, by usunąć zło i królować nad całym stworzeniem. Oczekiwanie na przyjście Jezusa jest źródłem radości. Adwent przypomina nam, że całe nasze życie jest czekaniem. Zawsze do czegoś dążymy. Człowiek, który w życiu już na nic nie czeka jest nieszczęśliwy. Nasze życie staje się piękne dlatego, że jest czekaniem, jest dążeniem do czegoś, czekaniem na Kogoś, czekaniem na przychodzącego Chrystusa.

Do 16 grudnia, kiedy czytane są teksty biblijne, zapowiadające powtórne przyjście Zbawiciela na końcu świata i przygotowujące do spotkania z Chrystusem Sędzią. Dni powszednie w tym okresie przyjmują wszystkie obchody wyższe rangą (tzn. wspomnienia dowolne, obowiązkowe, święta i uroczystości)

Od 17 grudnia zaczyna się okres przygotowania do przeżywania Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w liturgii świąt Bożego Narodzenia. w tym okresie w dni powszednie można obchodzić jedynie święta i uroczystości.

 Roraty
roraty

Roraty to, adwentowe Msze św. odprawiane przed wschodem słońca, podkreślają wyjątkowość tego okresu. Nazwa "roraty" pochodzi od zwyczajowej pieśni na wejście, rozpoczynającej się od słów "Rorate caeli desuper" - "Spuśćcie rosę niebiosa". Msza roratnia jest Mszą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie w okresie Adwentu. Tak wyjątkowa obecność Matki Bożej w Adwencie ma głęboki sens. Maryja jest mistrzynią adwentowego oczekiwania. Jako córka Izraela, jako Matka Pana Jezusa i jako Matka Kościoła. Z Izraelem czekała na Mesjasza, a kiedy Anioł zwiastował jej, że pocznie i porodzi Syna, Emmanuela, oczekiwała na Życie, które cudownie w niej wzrastało. Razem z Kościołem czeka na przyjście chwalebnego, uwielbionego Chrystusa, a królując w niebie razem z Nim, wspiera Kościół w jego oczekiwaniu na ostateczny Dzień Pański.

Świeca roratnia - Roratka 
roratka

Zazwyczaj jest to wysoka świeca koloru białego lub jasnożółtego, przewiązana białą wstążką i udekorowana zielenią. W kościołach umieszczana w środku wieńca adwentowego lub na ołtarzu i zapalana w czasie roratnich Mszy świętych. Symbolizuje Maryję, która w mroczny czas adwentowy w swoim łonie niesie światu Chrystusa - Światłość Prawdziwą.

 Wieniec adwentowy
wieniec

Jednym z najbardziej wymownych zwyczajów adwentowych jest wieniec. Ten niemiecki zwyczaj znany jest w Polsce od ponad 160 lat. Wywodzi się on z symboli światła Wykonuje się go z gałązek szlachetnych drzew iglastych, takich jak: świerk srebrzysty, jodła pospolita, daglezja zielona lub też sosna zwyczajna. Wieniec może być również wykonany z liści laurowych lub mahoniowych. Na wieńcu są umieszczone cztery świece symbolizujące cztery niedziele adwentowe. Świece zapala się w kolejne niedziele Adwentu (najpierw jedną, potem dwie itd).

 Lampiony adwentowe
lampion

Innym przejawem adwentowej liturgii światła jest lampion. Przygotowuje się go najczęściej z brystolu lub kartonu. Stanowi on formę czworoboku zamkniętego, którego ścianki, podklejone od wewnątrz kolorową bibułką, przypominają gotyckie witraże z symbolami chrześcijańskimi lub scenami biblijnymi. Wewnątrz umieszcza się świecę, która zapalana jest na początku Mszy roratniej. Idąc na roraty, dzieci zabierają je ze sobą do kościoła. "W niektórych parafiach zachował się piękny zwyczaj, że ludzie gromadnie i ze światłami śpieszą na roraty" - wspomina w swoim przemówieniu papież Jan Paweł II.

Wędrująca figurka Matki Bożej
figurkab

Zwyczaj ten praktykowany jest w wielu polskich parafiach. Znany jest także w Niemczech pod nazwą "Frauentragen". Polega na przyjmowaniu figury Matki Bożej z kościoła po roratach do tej rodziny, której dziecko wyciągnęło szczęśliwy los. Rodzina ta wraz z dziećmi przyjmuje figurę Matki Bożej na jeden dzień. Przyjmując posąg Matki Bożej celebrują wszyscy rodzinną liturgię, śpiewając pieśni adwentowe i Maryjne, czytając i rozważając Pismo Święte oraz odmawiając różaniec i inne modlitwy. Ta forma adwentowego przeżycia daje bardzo dużo możliwości wprowadzenia do rodziny ducha modlitwy i adwentowego nastroju. Rodzina w znaku figury zaprasza Maryję do swego domu. W ten sposób ponawia się scena sprzed 2000 lat, kiedy to Maryja udała się do domu Elżbiety i Zachariasza by przed przyjściem na świat św. Jana Chrzciciela usłużyć swojej krewnej Elżbiecie.

Dobre uczynkiserce

Dobre uczynki adwentowe - wszyscy wiedzą, że przed nowonarodzonym Panem Jezusem trzeba stanąć z sercem pełnym dobrych uczynków, dlatego szczególnie podczas Adwentu starają się wzajemnie sobie pomagać, czynić wiele dobroci i miłości.

Spowiedź adwentowa
spowiedz

Spowiedź adwentowa - warto w tym szczególnym czasie miłości i wzajemnego przebaczania skorzystać z rekolekcji adwentowych, a także z sakramentu pokuty, aby nie tylko z ludźmi się pojednać ale przede wszystkim z Bogiem

 Święty Mikołaj
mikolaj

Św. Mikołaj - w pierwszej części adwentu, 6 grudnia przeżywamy wspomnienie św. Mikołaja Biskupa, który zasłynął z wielkiej dobroci dla potrzebujących. Od wieków trwa tradycja obdarowania innych prezentami. Świętym Mikołajem może być każdy człowiek, ten duży jak i ten mały. A nawet powinien nim być każdy - to nasz obowiązek! Być świętym Mikołajem to tyle, co być chrześcijaninem i wypełniać jak najlepiej potrafimy przykazanie miłości.


Drukuj

Zamknięcie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia

XAK.

19 listopada 2016 r. w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w podkrakowskich Łagiewnikach nastąpił, zgodnie z decyzją Episkopatu Polski, ogólnopolski akt przyjęcia królowania Chrystusa i poddania się pod Jego Boską władzę.

W tym dniu w duchowej łączności z pielgrzymami z parafii, którzy uczestniczyli w uroczystościach w Łagiewnikach, ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki rozpoczął modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia. Następnie adorację Najświętszego Sakramentu podjęły grupy parafialne. Po Mszy Świętej wieczornej kontynuowano modlitwę, zakończoną Apelem Jasnogórskim i czuwaniem przy pomniku Św. Jana Pawła II.

W niedzielę 20 listopada, na początku uroczystej Eucharystii, ksiądz proboszcz – kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia dokonał symbolicznego zamknięcie Bramy Miłosierdzia. Następnie poświęcił tablicę wotywną upamiętniającą zakończenie obchodów Roku Miłosierdzia, Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski i odbywających się tegorocznych Światowych Dni Młodzieży.

Podczas każdej Mszy Świętej kapłani wraz z wiernymi uroczystym aktem uznawali królowanie Jezusa Chrystusa, zobowiązując się do życia według Bożego prawa.

Akcentem wieńczącym uroczystości był Wieczór Uwielbienia w wykonaniu młodzieży Ruchu Światło - Życie, przygotowanej przez katechetkę p. Danutę Wiśniewską, który przyciągnął wiernych z całego miasta. Oazowicze swoim śpiewem i grą na instrumentach wyrazili uwielbienie dla Boga bogatego w miłosierdzie.

wu

foto Foto Hubert Woskowicz

Warto posłuchać:

Słuchowisko Adwentowe "ARKA"

o. Adam Szustak zaprasza do wspólnego spędzenia Adwentu!

show img

28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Zobacz www
Grupy AA
Zobacz
Zobacz www
Centrum ŚDM Diecezji Sandomierskiej
Zobacz
Zobacz www
Serwis informacyjny Deon
Zobacz
Zobacz www
Katolickie gimnazjum i liceum
Zobacz
Zobacz www
Plaster Miodu. Psalmy
Zobacz
Zobacz www
Rocznica Chrztu Polski
Zobacz