• 1.JPG
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
Drukuj

Zaproszenie na rekolekcje wielkopostne

XAK.

Drodzy parafianie. Przychodzi czas wielkopostnych rekolekcji w roku, w którym obchodzimy setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Maryjny apel do pokuty i nawrócenia przynagla nas, abyśmy poświęcili czas na rekolekcyjne ćwiczenia duchowe. Zapraszamy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na rekolekcje.

Rekolekcje są:
 • czasem spotkań z Chrystusem i słuchania Jego pouczeń jak mamy postępować, by nasze życie było zgodne z Ewangelią. Rekolekcje,
 • czasem stawania w prawdzie przed sobą,
 • czasem pojednania się z Bogiem i bliźnimi,
 • czasem zastanawiania się nad sprawami ostatecznymi każdego człowieka.

Nie zmarnujmy takiej okazji. Rekolekcje są dla wszystkich parafian: dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Najpierw odbędą się rekolekcje szkolne (od 29 marca do 31 marca 2017 r.), które poprowadzi ksiądz Krzysztof Mikulski - Dyrektor Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Potem odbędą się rekolekcje parafialne ( od 31 marca do 2 kwietnia 2017 r.), które poprowadzi ksiądz dr hab. Roman B. Sieroń prof. KUL. Dajmy sobie szansę i pozwólmy Duchowi Świętemu działać w naszych sercach aby korzystać z owoców błogosławionego czasu trwania przed naszym Panem i Zbawcą.

 

 REKOLEKCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ŚRODA, 29 marca
8.15  - Nauka w kościele dla dzieci kl. IV-VI.
9.30  - Nauka w kościele dla dzieci kl. I-III.
10.30  - Nauka dla młodzieży.
CZWARTEK, 30 marca
 8.15  - Nauka w kościele dla dzieci kl. IV-VI.
 9.30  - Nauka w kościele dla dzieci kl. I-III.
 10.30  - Nauka dla młodzieży.
 12.30  - Nauka w kościele dla dzieci kl. 0.
PIĄTEK, 31 marca – Dzień Spowiedzi Świętej dla dzieci i młodzieży.
  8.15 - Nauka w kościele dla dzieci kl. I, II, III.
  9.00 - Spowiedź dzieci z kl. IV i V a, b.
  10.00 - Spowiedź dzieci z kl. V c, d i VI.
  10.30 - Spowiedź dla młodzieży. 
  15.00 - Droga Krzyżowa z koronką i Msza Św. na zakończenie rekolekcji. 

 

REKOLEKCJE DLA PARAFIAN

  17.00 - Droga Krzyżowa. 
  18.00 - Msza Św. z nauką ogólną rekolekcyjną.
SOBOTA, 1 kwietnia – Dzień Spowiedzi Świętej
  9.00 - Msza Św. z nauką ogólną rekolekcyjną.
  15.00 - Msza Św. z nauką ogólną rekolekcyjną. 
  18.00 - Msza Św. z nauką ogólną rekolekcyjną.
  Spowiedź Św. 9.00 – 12.00 ----- 15.00 – 18.00. 
 NIEDZIELA,  2 kwietnia
   7.30 - Msza Św.  z nauką ogólną  rekolekcyjną.
   9.00 - Msza Św. z nauką dla młodzieży. 
   10.30 - Msza Św. z nauką ogólną rekolekcyjną. 
   12.00 - Msza Św. z nauką dla dzieci. 
   17.00 - Nabożeństwo Gorzkich Żali. 
   18.00 - Msza Św. z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji.

                                                                 Duszpasterze parafii Miłosierdzia Bożego

Drukuj

Nasze Sanktuarium Wielkopostnym Kościołem Stacyjnym.

XAK.

W każdy piątek Wielkiego Postu jeden z ostrowieckich kościołów staje się kościołem stacyjnym. 17 marca 2017 r. nasze Sanktuarium będącą kolejną świątynią stacyjną nawiedziło wielu wiernych z pozostałych parafii w mieście. Uczestniczyli oni wspólnie z miejscowymi głównie w nabożeństwach Drogi Krzyżowej o godzinie 15.00 i 17.00 oraz brali udział we Mszach Świętych, sprawowanych w tym dniu a także licznie korzystali z posługi kapłanów z dekanatu, którzy w konfesjonałach udzielali sakramentu pokuty i pojednania. W oprawę i czytanie rozważań podczas nabożeństw pasyjnych włączyły się dzieci z PSP nr 5, schola, ministranci i młodzież z Ruchu Światło - Życie oraz wspólnoty modlitewne.

Drukuj

Wielkopostne zamyślenia

XAK.

wp

W Środę Popielcową wraz z całym Kościołem rozpoczynamy czterdziestodniowy okres wielkopostnego nawrócenia, który ma nas przygotować do dobrego przeżycia tajemnicy paschalnej: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Nasza wielkopostna postawa to solidarność z Jezusem Chrystusem, by wraz z Nim przeciwstawiać się szatanowi. By nasza walka z szatanem była skuteczna - musimy być mocni wiarą, nadzieją i miłością. Takich nas pragnie wychować Kościół przez praktykowanie postu, umartwienia, wstrzemięźliwości i trzeźwości. Prośmy naszego Mistrza, abyśmy mogli iść za Nim, aż do Jego i naszego zwycięstwa w chwale zmartwychwstania. Niech trwanie przy Chrystusie pozwoli nam w radości Wielkiej Nocy wyśpiewać pieśń zwycięstwa nad samym sobą i własnym grzechem.

Drukuj

Nabożeństwa Pasyjne

XAK.

30-wielki-post-tridum

Piątkowe nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godzinie 15.00 w okresie Wielkiego Postu prowadzą dzieci i młodzież naszej parafii. Natomiast o godzinie 17.00 prowadzą grupy modlitewne według następującego porządku.

 • 3 marca 2017 - Koło Żywego Różańca
 • 10 marca 2017 - Wspólnota Krwi Chrystusa
 • 17 marca 2017 - Wspólnota Św. Ojca Pio
 • 24 marca 2017 - Oaza Rodzin.
 • 31 marca 2017 - Ksiądz rekolekcjonista.
 • 07 kwietnia 2017 - Osiedlowa Droga Krzyżowa - Oaza Rodzin i Grupa Neokatechumenalna.
 • 14 kwietnia 2017 - Ksiądz Proboszcz.

W niedziele Wielkiego Postu o godzinie 17.00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.

Zachęcajmy się wzajemnie do udziału w nabożeństwach wielkopostnych i prośmy z pokorą Miłosiernego Boga o dobre przeżycie tego świętego czasu. Duszpasterze parafii Miłosierdzia Bożego.

Drukuj

Wielki Post

Super User.

Wielki Post rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa 40 dni. Liczbę 40 po raz pierwszy wprowadzono w Kościele w IV w. Liczba ta jest symboliczna i oznacza czas pokuty, postu, modlitwy albo kary, np. 40 dni Jezus pościł na pustyni, 40 dni Mojżesz przebywał na górze Synaj, 40 dni i nocy padał deszcz powodując potop.

Liturgia Wielkiego Postu skupia się wokół trzech tematów:

 • Pokuta i nawrócenie (Środa Popielcowa i większość dni powszednich),
 • Chrzest i jego wymagania (Niedziela, zwłaszcza II, IV i V),
 • Męka Chrystusa (Niedziela Palmowa i dwa ostatnie tygodnie).

Są też trzy główne praktyki religijne prócz normalnych naszych obowiązków względem Boga, które powinniśmy wypełnić w okresie wielkopostnym:

 • w każdy piątek tego okresu uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Krzyżowej,
 • w każdą niedzielę po południu być na Gorzkich Żalach,
 • uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych zakończonych spowiedzią i przyjęciem Komunii Świętej.

Liturgia Wielkiego Postu jest dość wyciszona, przybliża nam wydarzenia z historii zbawienia, szczególnie mękę i śmierć Jezusa. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fioletowy. Z obrzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn "Chwała na wysokości Bogu" oraz radosna aklamacja "Alleluja" śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii, a zastępuje ją aklamacja "Chwała Tobie, Królu wieków" albo "Chwała Tobie, Słowo Boże". Zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami, zaś gra na instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w celu podtrzymania śpiewu.

Środa Popielcowa

Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu. W tym dniu chrześcijanie biorą udział we Mszy św., podczas której kapłan na znak nawrócenia i pokuty posypuje głowy popiołem i wypowiada słowa: "prochem jesteś i w proch się obrócisz" lub " nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Obrzęd ten jest zewnętrznym znakiem rozpoczęcia publicznej pokuty. Popiół do posypania głów powstaje z gałązek palmowych niesionych w procesji w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. Dla wiernych, którzy nie mogą tego dnia uczestniczyć we Mszy św, domownicy przynoszą poświęcony popiół z kościoła i posypują ich głowy. 

W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły - ilościowy (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden - do syta) i jakościowy (wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14 roku życia, a prawem o poście ilościowym tylko osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60 roku życia. W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga przez: post, jałmużnę i modlitwę

Nabożeństwa wielkopostne

Droga Krzyżowa - to nabożeństwo nawiązujące do przejścia Pana Jezusa od pretorium Piłata na wzgórze Golgoty. Męka rozważana jest w 14 symbolicznych stacjach.
W nabożeństwie Drogi Krzyżowej chodzi o zrozumienie sensu cierpienia Syna Bożego dla naszego zbawienia. Śmierć na krzyżu, będąca kulminacyjnym punktem Drogi Krzyżowej budzi w chrześcijaninie nadzieję na to, że między ofiarą krzyża, a historią ludzkości zachodzi głęboka relacja zbawcza.
Nabożeństwo to domaga się od człowieka podjęcia decyzji postępowania każdego dnia za Chrystusem drogą samozaparcia i ofiary w duchu miłości, niesienia na Jego wzór krzyża codziennych zadań i obowiązków. W świetle Drogi Krzyżowej wielkiego sensu nabiera ludzkie cierpienie.
Treść kolejnych stacji ma nas pobudzać do osobistej rewizji życia. Każde zaś z wydarzeń Drogi Krzyżowej jest zaproszeniem, by współpracować z Bożą łaską. Towarzyszy temu gotowość do współudziału w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa oraz chęć bycia nowym człowiekiem chętnym do nawrócenia i pokuty.

Historia Drogi Krzyżowej

Pismo Święte nie zawiera dokładnej trasy Drogi Krzyżowej, a tylko 9 spośród 14 stacji ma swą podstawę w ewangelicznych opisach męki Pańskiej. Pierwsi chrześcijanie szczególną czcią otaczali te święte miejsca w Jerozolimie.
Pielgrzymi udający się do Jerozolimy pragnęli nie tylko oglądać miejsca, po których chodził Zbawiciel, nie wystarczała im sama kontemplacja - chcieli czynnie uczestniczyć w przeżyciach Jezusa. Już w IV w. istniał w Jerozolimie obchód miejsc Męki w Niedzielę Palmową i w noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Cześć dla Męki Pańskiej wzrosła niepomiernie po zdobyciu Jerozolimy przez krzyżowców w 1099 roku. Pątnicy starali się odnaleźć miejsca i sceny Pasji. Kolejność nawiedzania miejsc Męki nie była jeszcze ustalona. Dopiero franciszkanie, którzy w 1320 roku objęli opiekę nad Ziemią Świętą nadali procesjom ramy organizacyjne.
Do powstania i rozszerzenia się Drogi Krzyżowej przyczynił się najbardziej Holender zwany Adrichomiusem, przełożony klasztoru św. Barbary w Delft (+ 1585 roku). Ułożył on cykl Drogi krzyżowej w 12 stacjach wraz z komentarzem. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w jego układzie rozszerzyło się pod koniec XVI wieku na całą Europę. Po dodaniu w XVII wieku dwóch ostatnich stacji: zdjęcie z krzyża i złożenie do grobu, Droga krzyżowa uzyskała ostateczny kształt, znany do dzisiaj.
Pierwsze Drogi krzyżowe powstały w Niderlandach. Zakładano je nie tylko w otwartym terenie, ale także w kościołach, krużgankach klasztornych i na cmentarzach. Najgorliwszym propagatorem Drogi krzyżowej był franciszkanin św. Leonard z Porto Maurizio (+1751). Wzniósł na terenie Italii 572 Drogi Krzyżowe. Jedna z najsłynniejszych znajduje się w rzymskim Koloseum. Założył ją na prośbę św. Leonarda ówczesny papież Benedykt XIV.
Kalwarie w Polsce pojawiły się na początku XVII wieku. Pierwsza, największa i najwspanialsza, została założona przez Mikołaja Zebrzydowskiego w 1604 roku. Rozbudowa obiektu trwała ponad sto lat i prowadziło ją kilka pokoleń Zebrzydowskich. Od 1609 roku rozpoczęto odgrywać Misterium Męki Pańskiej. Niedługo po Zebrzydowskiej powstały następne kalwarie: w Pakości zwana Kujawską - założona przez Michała Działyńskiego, Jerozolima Kaszubska w Wejherowie - założona przez Jakuba Weyhera, w Pacławiu - założona przez Maksymiliana Fredrę i Jerozolima Dolnośląska w Wambierzycach - założona przez Daniela Osterberga. Do dzisiaj są to największe i najbardziej rozbudowane pod względem sakralnym i widowiskowym obiekty.

Stacje Drogi Krzyżowej

Stacja I
Pan Jezus na śmierć skazany
Stacja II
Pan Jezus bierze krzyż
na swoje ramiona
Stacja III
Pan Jezus po raz pierwszy upada
Stacja IV
Pan Jezus spotyka Matkę swoją
Stacja V
Szymon z Cyreny pomaga
nieść krzyź Panu Jezusowi
Stacja VI
Święta Weronika pomaga
nieść krzyż Panu Jezusowi
Stacja VII
Pan Jezus upada po raz drugi
Stacja VIII
Pan Jezus pociesza
płaczące niewiasty
Stacja IX
Pan Jezus upada po raz trzeci
Stacja X
Pan Jezus z szat obnażony
Stacja XI
Pan Jezus do krzyża przybity
Stacja XII
Pan Jezus umiera na krzyżu
 
Stacja III
Pan Jezus zdjęty z krzyża
Stacja XIV
Pan Jezus złożony do grobu
 

 

Gorzkie Żale - to nabożeństwo, które wyrosło z polskiej duchowości i pobożności okresu baroku, Polega również na rozważaniu męki i śmierci Chrystusa na krzyżu.
Nabożeństwo to składa się z trzech części, które śpiewa się łącznie, lub poszczególne części w kolejne niedziele Wielkiego Postu. Gorzkie Żale nawiązują w swej formie do dawnej jutrzni brewiarzowej. Rozpoczynają się tzw. "Pobudką". Następnie jest hymn o Męce Pańskiej i lamentacje odpowiadające trzem psalmom w jutrzni, które wyrażają ból duszy z powodu męki Zbawiciela i rozmowę duszy z Matką Bolesną. Antyfona ,,Któryś za nas cierpiał rany" jest śpiewem kończącym Gorzkie Żale.
Gorzkie Żale mogą też służyć jako pomoc w przygotowaniu nabożeństw o charakterze pokutnym. Zazwyczaj jednak w łączności z tym nabożeństwem głosi się kazania o Męce Pańskiej, czyli kazania pasyjne.
Gorzkie Żale to drugie niezwykle ważne nabożeństwo Wielkiego Postu, które pobudza do refleksji nad istotą cierpienia oraz zadumy nad własnym postępowaniem, gdyż za wielką cenę zostaliśmy odkupieni.

Historia "Gorzkich Żalów"

Nabożeństwo "Gorzkich Żalów" odprawiono po raz pierwszy w kościele Świętego Krzyża w Warszawie w roku 1707. Autorem tekstu był ksiądz Wawrzyniec Stanisław Benik ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.
Korzenie tego nabożeństwa sięgają jednak dalej. Powstało ono bowiem jako nowy sposób odprawiania Pasji, czyli rozważania Męki Pańskiej. W tym sensie "Gorzkie Żale" wpisują się w tradycję misteriów pasyjnych. Opiekę nad misteriami obejmowały powoływane specjalnie w tym celu bractwa i dzięki nim tradycja ta przetrwała do wieków późniejszych. Tę tradycję podjęło też powstałe w pierwszej połowie XVII wieku przy kościele św. Krzyża w Warszawie Bractwo Miłosierdzia Św. Rocha. W księgach brackich zapisano dwa cele:
1) oddanie czci Bogu,
2) niesienie pomocy nieszczęśliwym ubogim chorym bez różnicy wyznania.
Realizując drugi cel Bractwo między innymi doprowadziło do otwarcia w Warszawie szpitala św. Rocha. By spełnić pierwszy i główny cel członkowie Bractwa brali udział w różnych nabożeństwach: procesjach pokutnych, procesjach różańcowych, a także w odprawianiu pasji. Jednak tradycyjna forma pasji okazała się kłopotliwa w realizacji. Mówią o tym protokoły Bractwa: "dawne śpiewania złożone z dowolnych hymnów łacińskich i niektórych pieśni polskich nie były przystępne i zrozumiałe dla ludu i przechodziły możność i zasoby bractwa". Szukano zatem nowej formy. Efektem tych prac była wydana na początku 1707 roku książeczka pod tytułem Snopek Miry z Ogrodu. Tytuł dziś intrygujący, okazuje się być typowy dla wielu zbiorów rozważań o Męce Pańskiej powstających w tamtych czasach. Książeczka zawierała jednak, w odróżnieniu od innych, teksty oryginalne nie będące odpowiednikami znanych wcześniej pieśni polskich i łacińskich.
Strukturę nabożeństwa ułożono na wzór dawnej jutrzni brewiarzowej. Mają więc "Gorzkie żale" trzy części, tak jak jutrznia składa się z trzech nokturnów. Rozpoczynająca nabożeństwo Pobudka wzywa nas do rozważania Męki Pańskiej, Podobnym wezwaniem do modlitwy jest w jutrzni śpiew psalmu wezwania (psalm 95). Każdą część "Gorzkich żalów" poprzedza Intencja, wprowadzająca w temat rozważań. Można ją porównać do czytania w liturgii brewiarzowej. W każdej części nabożeństwa mamy trzy pieśni: Hymn, "Lament duszy nad cierpiącym Jezusem" i "Rozmowa duszy z Matką Bolesną", analogicznie w każdym nokturnie mamy 3 psalmy. Jutrznię kończył zwykle śpiew Te Deum, na koniec "Gorzkich żalów" śpiewa się pieśń "Wisi na krzyżu" lub "Któryś za nas cierpiał rany". Poszczególne części "Gorzkich żalów" dzielą nasze rozważanie według chronologii wydarzeń i tak część pierwsza każe nam rozmyślać o tym "co Pan Jezus wycierpiał od modlitwy w Ogrojcu aż do niesłusznego przed sądem oskarżenia", w części drugiej kontynuujemy rozmyślania nad cierpieniami Pana Jezusa "aż do okrutnego cierniem ukoronowania", by w części ostatniej dojść do chwili "ciężkiego skonania na krzyżu".
Śpiewy wchodzące w skład "Gorzkich żalów" nie pokrywają się z żadnym z wcześniej znanych utworów. We wszystkich jednak możemy odnaleźć echa dawnych pieśni. Na czym polega więc oryginalność "Gorzkich żalów"? Składa się na nią przede wszystkim nowa forma wynikająca z ducha pobożności tamtych czasów - okresu baroku. Pieśni "Gorzkich żalów" nie poprzestają na zrelacjonowaniu biblijnych wydarzeń. Chcą także obudzić nasze uczucia. To połączenie nowej formy z elementami tradycji musiało wyjątkowo dobrze utrafić w potrzeby ludzi tamtych czasów, gdyż nowy sposób odprawiania pasji wyjątkowo szybko rozprzestrzenił się po całym kraju. Nabożeństwo propagowali Księża Misjonarze podczas misji ludowych, a także w prowadzonych przez siebie seminariach duchownych (pod ich opieką znajdowała się większość seminariów na terenie Polski. Tekst nabożeństwa tłumaczono dwukrotnie na język litewski (po raz pierwszy jeszcze w XVIII wieku), a także na niemiecki, angielski i rosyjski. Odprawianie "Gorzkich żalów "łączono zazwyczaj z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, od którego rozpoczynano celebrację. Po odśpiewaniu trzech części "Gorzkich żalów" głoszono kazanie pasyjne. Następnie ruszała procesja ze świecami, po której udzielano końcowego błogosławieństwa.
Dziś nabożeństwo jest okrojone w porównaniu z pierwotną postacią. Nie ma już procesji, a śpiew "Gorzkich Żalów" ogranicza się do jednej części (na przemian pierwszej, drugiej i trzeciej).
Jest to kolejne, obok Drogi Krzyżowej, niezwykle ważne nabożeństwo Wielkiego Postu, które pobudza do refleksji nad istotą cierpienia oraz zadumy nad własnym postępowaniem, gdyż za wielką cenę zostaliśmy odkupieni.

Drukuj

Obrzęd poświęcenia świec komunijnych

XAK.

"Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia".

W niedzielę 19 lutego 2017 r. podczas uroczystej Mszy Świętej o godzinie 12.00 dzieci klas trzecich, które w tym roku przygotowują się do przyjęcia I Komunii Świętej, uczestniczyły w obrzędzie poświęcenia świec komunijnych i osobiście odnowiły przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się złego i wyznając wiarę w Boga. Ksiądz proboszcz w homilii wyjaśnił symbolikę zapalonej świecy paschalnej, od której rodzice dzieci komunijnych odpalali płomień i tak zapaloną świecę przekazywali swemu dziecku, aby odtąd dbało, by światło wiary wyznanej publicznie w świątyni, nie zgasło w jego sercu. W tej intencji dzieci zanosiły do Boga swoje prośby. Dzieci chętnie wzięły udział w oprawie liturgii, którą wspólnie przygotowały panie katechetki Danuta i Barbara. Kandydatom przygotowującym się do I Komunii Świętej życzy się wytrwania na ewangelicznej drodze naśladowania Pana Jezusa a ich rodzicom światła Ducha Świętego w religijnym wychowaniu ich synów i córek.

Drukuj

Parafialne uroczystości odpustowe

XAK.

sopocko15 lutego przypada liturgiczne wspomnienie bł. Michała Sopoćko. Tego dnia od rana w kaplicy Św. Faustyny Kowalskiej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia gromadzili się wierni, aby czcić swojego patrona i orędownika. Przez cały dzień przy relikwiach błogosławionego Apostoła Bożego Miłosierdzia poszczególne grupy duszpasterskie podejmowały modlitwę w intencjach Kościoła, szczególnie za kapłanów spowiedników i kierowników duchowych, by gorliwie spełniali posługę miłosierdzia. Zanoszono modlitwę także w intencjach parafii i diecezji. Modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia polecano parafian znajdujących się w trudnościach życiowych, cierpiących fizycznie i duchowo oraz parafian zmarłych.

Uroczystości zwieńczyła wieczorna liturgia Mszy Świętej pod przewodnictwem Kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - ks. dr Andrzeja Barzyckiego. Słowo Boże do wiernych wygłosił ks. Adam Kamiński, który podkreślił trud, ofiarę i ufność w Miłosierdzie Boże - charakterystyczne cechy duchowości bł. Michała Sopoćko. Nawoływał do wyobraźni miłosierdzia, objawiającej się w słowach i czynach. Na zakończenie ks. Proboszcz dziękował za włączenie się w oprawę liturgii przedstawicielom wspólnot modlitewnych, dzieciom i młodzieży, Liturgicznej Służbie Ołtarza i scholi oazowej i zaprosił wiernych, aby uczcili relikwie bł. Michała.

Warto posłuchać:

hqdefault

 

 

28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Zobacz www
Grupy AA
Zobacz
Zobacz www
Centrum ŚDM Diecezji Sandomierskiej
Zobacz
Zobacz www
Serwis informacyjny Deon
Zobacz
Zobacz www
Katolickie gimnazjum i liceum
Zobacz
Zobacz www
Plaster Miodu. Psalmy
Zobacz
Zobacz www
Rocznica Chrztu Polski
Zobacz