• 1.JPG
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
Drukuj

Ruch Światło - Życie

XAK.

oaza

Wspólnota Ruchu Światło – Życie, działająca przy naszej parafii, rozpoczęła Rok Duszpasterski od spotkania modlitewnego, podczas którego zawierzyła swoją posługę w Kościele Chrystusowi Miłosiernemu i agapy połączonej z tańcami integracyjnymi.

Nad Oazą, od tego roku, czuwają p. katechetka Danuta Wiśniewska i ks. Mirosław Gajewski. Oboje angażują się w formację animatorów, którzy aktywnie biorą udział w prowadzeniu spotkań dla oazy dziecięcej i młodzieżowej.

W minionym tygodniu animatorzy Mateusz Gil i Martyna Budzyńska, w ramach ewangelizacji uczniów klas V i VI w PSP nr 5, przedstawili przygotowaną przez siebie prezentację o Ruchu Światło - Życie. Przyniosła ona błogosławione owoce w postaci nowych kandydatów do wspólnoty.

Nasi animatorzy, wspaniali, młodzi ludzie, uformowani przez ks. Piotra Gaja z błyskiem w oczach i żarem w sercu podjęli się opieki nad powierzonymi im grupami dzieci i młodzieży:

• Oaza Nowego Życia  - piątek, godz. 18.30, an. Danuta Wiśniewska
• Oaza Nowej Drogi  - sobota, godz. 11.00, an. Martyna Budzyńska i an. Mateusz Gil
• Oazy Dzieci Bożych  - piątek, godz. 14.00, an. Danuta Wiśniewska
   - sobota, godz. 11.00, an. Dominika Dzik i an. Izabela Czerwińska (dziewczęta)
   - sobota, godz. 11.00,an. Piotr Tracz i an. Marek Dzik (chłopcy)

Nad oprawą wokalną i muzyczną niedzielnej Eucharystii o godz. 9.00 czuwają animatorki muzyczne – Natalia Fitowska i Wiktoria Wójcik.

Wielką pomocą i ułatwieniem w prowadzeniu spotkań są nowe salki w Centrum Duszpasterskim, które mamy dzięki staraniom ks. Proboszcza.

Wszystkim oazowiczom formującym się w naszej parafii życzy się nieustawania w gorliwości i pogłębiania więzi z Panem Jezusem i Kościołem.

Drukuj

Pielgrzymka parafian z Grębowa

XAK.

17 września przybyła do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia liczna grupa pielgrzymów z Grębowa z zamiarem uzyskania odpustu jubileuszowego i odwiedzin księdza wikariusza Adama Kamińskiego, który posługiwał tam pięć lat. Najpierw wierni wraz z księdzem przeszli przez Bramę Miłosierdzia i weszli do środka świątyni, gdzie zatrzymali się na modlitwę przed obrazem Chrystusa Miłosiernego. Niektórzy wykorzystali okazję, aby wpisać się do Księgi Próśb i Podziękowań do Pana Jezusa. Zanim wyszli ze świątyni wysłuchali historii parafii, na temat życia duszpasterskiego, działalności grup parafialnych: dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych oraz licznych inicjatyw, podjętych w parafii z racji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Kiedy zbliżała się Godzina Miłosierdzia pielgrzymi skierowali się do Kaplicy Świętej Siostry Faustyny, gdzie uczestniczyli wraz ze Wspólnotą Intronizacji Serca Jezusowego w adoracji Najświętszego Sakramentu i odmawiali Koronkę do Bożego Miłosierdzia a także chętnie włączali się w śpiew pieśni uwielbienia. Między innymi zaskoczyli ostrowieckich parafian śpiewem tegorocznego Hymnu Światowych Dni Młodzieży: "Błogosławieni miłosierni". Po wyjściu z kaplicy Grębowianie udali się do sklepiku parafialnego, gdzie zakupili wiele pamiątek i dewocjonalii. Potem zeszli do Centrum Duszpasterskiego, gdzie w Sali Papieskiej kontynuowano spotkanie przy ciasteczku i herbatce. Czas przy stole wykorzystano również na wspólne śpiewanie i snucie wspomnień z łezką w oku. Pielgrzymce sprzyjał bratersko-siostrzany klimat a także słoneczna pogoda.

Dziękujemy pielgrzymom grębowskim za świadectwo wiary, modlitwy oraz okazanie serca i wdzięczności dla kapłana, który posługiwał parę dobrych lat w parafii w Grębowie.

Drukuj

Poświęcenie tornistrów uczniom klas pierwszych szkoły podstawowej

XAK.

11 września podczas Mszy Świętej o godzinie 12.00 ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki poświęcił tornistry uczniom klas pierwszych szkoły podstawowej mieszczącej się na terenie naszej parafii. Termin tego obrzędu wpisuje się w czas Tygodnia Wychowania, gdzie akcentuje się wysiłki wychowawcze, które oprócz rodzin podejmują z poświęceniem w szkołach wychowawcy, nauczyciele, księża i katecheci świeccy.

Prośmy, aby wszyscy, którym na sercu leży wychowanie młodego pokolenia według sprawdzonych Bożych wartości, otrzymali od Boga dużo sił i motywacji do codziennego podejmowania trudu kształtowania młodych charakterów.

Drukuj

Diecezjalne podsumowanie ŚDM

Grzegorz Waliszczak.

11 września wolontariusze Światowych Dni Młodzieży z naszej parafii wyruszyli na spotkanie z Biskupem Sandomierskim ks. Krzysztofem Nitkiewiczem w Gorzycach, aby uroczyście zakończyć ten szczególny okres pracy i służby na rzecz pielgrzymów. Podsumowaniem ich wysiłków mogą być słowa homilii Ks. Biskupa, nawiązujące do czytania - przypowieści o domu zbudowanym na skale: "Trzeba je (fundamenty wiary) stale wzmacniać i poszerzać przez mocniejsze zakorzenienie w Słowie Bożym oraz w chrześcijańskiej tradycji Narodu Polskiego, tak jak drzewa, które im bardziej są wysokie i potężne, tym więcej mają korzeni".

Po Mszy Świętej młodzież spędziła czas na rozmowach o wierze i tańcach uwielbienia, zaś część rozrywkową stanowił grill z kiełbaskami, konkurs fotograficzny i dyskoteka.

Serdecznie dziękujemy Ks. Proboszczowi Andrzejowi Barzyckiemu za zasponsorowanie wyjazdu do Gorzyc i za troskę o potrzeby młodzieży, skupionej w Ruchu Światło – Życie.

 

Drukuj

Miłosierny Bóg źródłem wszelkiego uzdrowienia

XAK.

7 września Msza Święta z modlitwą uzdrowienia, koncelebrowana w naszym sanktuarium pod przewodnictwem O. Pacyfika Iwaszko przyciągnęła liczną rzeszę wiernych. Zgromadzonych połączyła wiara w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, którą gorliwie wyrażali w modlitwach uwielbienia i prośby o łaskę uzdrowienia. Te duchowe spotkania z Chrystusem uzdrawiającym, pięknie komponują się z czasem Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, który dla wszystkich wierzących stanowi okazję do otrzymywania od Boga obfitych darów i łask.

Drukuj

Rozpoczęcie roku duszpasterskiego dla dzieci i młodzieży

XAK.

6 września o godzinie 15.00 przy wymarzonej, słonecznej pogodzie ministranci, lektorzy, grupa biblijno-teatralna, scholanki oraz Oaza wraz ze swoimi opiekunami: księżmi i paniami katechetkami zgromadzili się w kaplicy Świętej Siostry Faustyny na wspólną modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia, by wyprosić sobie i swoim rówieśnikom potrzebne łaski w nowym roku szkolnym i katechetycznym. Następnie uczestnicy spotkania przeszli na plac kościelny, gdzie rozpoczęli wspólną zabawę, tańcząc i śpiewając, ciesząc się z tego, że byli ze sobą razem. Na szczególne podkreślenie i uznanie zasługuje fakt, że dzieci przyniosły z domu napoje i słodycze, by podzielić się nimi przy wspólnym stole. Ksiądz proboszcz zapewnił wszystko do grilla. Oazowicze zadbali, aby kiełbaski były dobrze wypieczone i smakowały. Młodzież poprowadziła tańce integracyjne.

Trzygodzinne spotkanie było wspaniałą ucztą dla ducha i dla ciała, za co organizatorom należą się serdeczne podziękowania.

Drukuj

Msza Święta na rozpoczęcie Roku Szkolnego i Katechetycznego

XAK.

1 września uczniowie szkoły podstawowej i starsi, którzy mieszkają na terenie naszej parafii zgromadzili się w kościele na Mszy Świętej pod przewodnictwem księdza proboszcza Andrzeja Barzyckiego, inaugurującej nowy rok szkolni i katechetyczny.

Po wakacyjnym wypoczynku trzeba nabrać sił do pracy i nauki. Przed uczniami, nauczycielami, katechetami, rodzicami nowy rok zadań i obowiązków, pokonywania trudności, odnoszenia sukcesów, zdobywania doświadczeń.

Niech Matka Najświętsza - Matka Dobrych Nauk wspiera w trudnej sztuce wychowywania, zdobywania umiejętności i wiedzy.

modlitwaModlitwa ucznia za szkołę i nauczycieli

Panie, dziękuję Ci,
że mogę chodzić do szkoły,
że mogę dokształcać się
i poznawać świat, w którym żyję.

Spraw, bym umiał doceniać to,
jaką wagę stanowi dla mnie szkoła,
mimo, że nie zawsze chce mi się uczyć
ani przychodzić do niej.

Spraw, bym nie marnował tej łaski,
lecz prawidłowo ją wykorzystał
na chwałę Twoją.

Błogosław wszystkim nauczycielom.
Daj im dużo mądrości i cierpliwości,
by jak najlepiej i jak najwięcej
nas nauczyli.

Spraw, aby nasza nauka
prowadziła do Ciebie, nasz Mistrzu

Drukuj

Wdzięczni Bogu za NSZZ Solidarność

XAK.

28 sierpnia w naszej parafii uczczono 36 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.

Przy ołtarzu podczas Mszy Świętej o godzinie 10.30 zgromadzili się członkowie NSZZ Solidarność oraz zaproszeni goście: Senator RP Jarosław Rusiecki, Poseł na Sejm RP Andrzej Kryja, Przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność Waldemar Bartosz. Miejsce celebry otoczyły poczty sztandarowe: Sztandar NSZZ Solidarność Regionu Świetokrzyskiego, Sztandar NSZZ Solidarność Delegatury Regionu, Sztandar NSZZ Solidarność Celsa Huta Ostrowiec, Historyczny Sztandar NSZZ Solidarnosć Huty Ostrowiec, Sztandar NSZZ Solidarność Emarytów i Rencistów, Sztandar NSZZ Solidarność Porcelany Ćmielów. Wszystkich serdecznie przywitał ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki. Podczas Mszy Świętej, którą sprawował w intencji rocznicowej, przypomniał o etosie Solidarności, o potrzebie porozumienia dla dobra wspólnego wszystkich obywateli, o poświeceniu dla Ojczyzny, o potrzebie odważnego przeciwstawiania się wszystkiemu co szkodzi jej rozwojowi, o pamięci o tych, którzy stanęli w obronie wolności Ojczyzny, polskich rodzin, polskich robotników i tę wolność wywalczyli.

Po Mszy Świętej delegacje złożyły wieńce przy tablicy umieszczonej na ścianie świątyni, upamiętniającej solidarnościowy zryw.

Drukuj

Działkowcy naszego miasta dziękują Panu Bogu za dar ziemi

XAK.

W niedzielę 21 sierpnia w przypadającym Roku Miłosierdzia ostrowieccy działkowicze udali się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aby uroczyście obchodzić działkowe święto plonów, dziękując Bogu za zebrane zbiory. Zaproszenie od nich do wspólnego świętowania dożynek podjęli przedstawiciele Urzędu Miasta, świętokrzyskich władz Polskiego Związku Działkowców, reprezentowanymi przez prezesa Edwarda Galusa i dyrektora Jana Stańczyka a także lokalni samorządowcy. Wszyscy zgromadzili się na placu przed świątynią. Działkowiczów i zaproszonych gości powitał proboszcz ks. dr Andrzej Barzycki i księża wikariusze. Uczestnicy uroczystości przeszli przez Bramę Miłosierdzia a przedstawiciele ogrodów działkowych zanieśli przed ołtarz kolorowe kosze pełne owoców i warzyw. Podczas liturgii Mszy Świętej sprawowanej w intencji działkowców słowo do zgromadzonych wygłosił ksiądz wikariusz Mirosław Gajewski. W kazaniu podkreślił sens współpracy z samym Stwórcą. Ma się ona wyrażać również podejmowaniem pracy w ogrodzie, dbaniem o jego piękno, za co Bóg zawsze obficie błogosławi dobrymi plonami.

Drukuj

Wspólnoty

Super User.

wielbienie

 

Świadomi, że człowiek może w pełni rozwijać się i wzrastać tylko we wspólnocie serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych pragnących pogłębić swoją wiarę i więź z Bogiem oraz doświadczyć żywego Kościoła do włączenia się w te wspólnoty. Zwracamy się ze szczególną prośbą do rodziców i dziadków o zachęcenie swoich dzieci i wnuków do udziału w spotkaniach dziecięcych i młodzieżowych. Poniżej znajduje się lista wspólnot oraz godziny spotkań. Każdy może znaleźć miejsce dla siebie. Serdecznie zapraszamy.

Grupy i Wspólnoty parafialne
Parafia Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wspólnota   Opiekun Spotkania
 AA ks. Andrzej Barzycki /Link do strony AA (załącznik)/
 Domowy Kościół ks. Jan Mazur Raz w miesiącu
/termin najbliższego spotkania
zostanie podany wkrótce/
 Koło biblijno-teatralne p. Barbara Gadkowska
ks. Mirosław Gajewski
Niedziela, godz. 12.00
posługa podczas Eucharystii
 Koło Żywego Różańca ks. Mirosław Gajewski I Niedziela miesiąca, godz. 17.00
(Kaplica św. Faustyny)
zmiana tajemnic różańcowych
 Liturgiczna Służba Ołtarza  ks. Adam Kamiński Piątek, godz. 17.00
Kandydaci na ministrantów,
ministranci i lektorzy

 Neokatechumenat

ks. Adam Kamiński
ks. Mirosław Gajewski

Środa, godz. 19.00
Czwartek, godz. 19.00
(Centrum Duszpasterskie)
Liturgia Słowa
Sobota, godz. 19.00
(Centrum Duszpasterskie)
Eucharystia
 Oaza młodzieżowa

p. Danuta Wiśniewska
ks. Mirosław Gajewski

Piątek, godz. 18.30
spotkanie z animatorami
Sobota, godz. 11.00
(Salka oazowa)
spotkanie formacyjne
dla całej wspólnoty
Spotkania rodziców dzieci kl. III
przygotowujących się
do I Komunii Świętej

ks. Andrzej Barzycki

Drugi tydzień miesiąca,
środa - godz. 18.00

 Przygotowanie
 do Bierzmowania

 

ks. Mirosław Gajewski
ks. Adam Kamiński
ks. Andrzej Barzycki

Drugi tydzień miesiąca, godz. 18.00

kl. I gimnazjum - czwartek
kl. II gimnazjum - środa
kl. III gimnazjum - poniedziałek

 Schola dziecięca p. Danuta Wiśniewska
ks. Mirosław Gajewski
Piątek, godz. 13.30
(Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5)
próba śpiewu i spotkane formacyjne
Niedziela, godz. 12.00
śpiew podczas Eucharystii
 Schola młodzieżowa ks. Mirosław Gajewski Próba śpiewu - niedziela 8.15
Niedziela, godz. 9.00
śpiew podczas Eucharystii
 Wspólnota Krwi Chrystusa ks. Andrzej Barzycki I środa miesiąca, godz. 9.00
(Kaplica św. Faustyny)
wspólna modlitwa
i spotkanie formacyjne
 Wspólnota Miłosierdzia ks. Jan Mazur            III wtorek miesiąca,
       po Mszy Świętej o godz. 18.00
             (Kaplica św. Faustyny)
     adoracja Najświętszego Sakramentu
                wraz z konferencją

 Wspólnota Ojca Pio

ks. Adam Kamiński

  23. dnia każdego miesiąca, godz. 18.00
      po Mszy Świętej o godz. 18.00
           (Kaplica św. Faustyny)
               wspólna modlitwa
             i spotkanie formacyjne

Warto zobaczyć:

 

28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Zobacz www
Grupy AA
Zobacz
Zobacz www
Centrum ŚDM Diecezji Sandomierskiej
Zobacz
Zobacz www
Serwis informacyjny Deon
Zobacz
Zobacz www
Katolickie gimnazjum i liceum
Zobacz
Zobacz www
Plaster Miodu. Psalmy
Zobacz
Zobacz www
Rocznica Chrztu Polski
Zobacz