...

Wieczór uwielbienia z modlitwą o dary Ducha Świętego

18 maja, w przeddzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się wyjątkowy wieczór uwielbienia z modlitwą o dary Ducha Świętego. Wydarzenie to przyciągnęło parafian, którzy pragnęli wspólnie modlić się i adorować Najświętszy Sakrament.
Wieczór uwielbienia prowadził ks. Bartłomiej Stawowy wraz z młodzieżą oazową z Tarnobrzega.

Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.