schola.ppj

Opiekun - p. Danuta Wiśniewska

Próba śpiewu i spotkane formacyjne - czwartek, godz. 13.30, PSP nr 5, sala nr 30

Śpiew podczas Eucharystii - niedziela, godz. 12.00

SPOTKANIA SCHOLI:

• pomagają wiernym w głębszym przeżyciu liturgii Mszy Świętej w każdą niedzielę
• sprzyjają nabywaniu umiejętności poprawnego wykonywania śpiewów liturgicznych,
• przygotowują do udziału w przeglądach i konkursach piosenki religijnej,
• przygotowują do oprawy wokalnej inscenizacji i uroczystości parafialnych i szkolnych,
• pobudzają aktywność, pozwalają pokonywać nieśmiałość,
• prowadzą do kształtowania tożsamości chrześcijańskiej, budowania wspólnoty i zażyłości z Chrystusem.

Przyjdź, zobacz, posłuchaj, zaśpiewaj razem z nami
Zostaniesz na pewno!!!
CZEKAMY

Zakończenie roku szkolnego

NameMp3
Ojcze chwala Tobie
Przyjdź z pokłonem
Schowaj mnie
Ty Tylko Mnie Poprowadź

PRZYJDŹ Z POKŁONEM
D e A D
Przyjdź z pokłonem ludu Boży, przyjdź ze śpiewem ludu święty.
h e A7 D
Sław Jezusa, swego Zbawcę, wspaniałego Króla Chwały.

 

OJCZE CHWAŁA TOBIE
D e7 A7 D e7 A7 D
1. Ojcze, chwała Tobie, swe życie składam Tobie.
D e7 A7 D
Kocham Ciebie.

2. Jezu, chwała Tobie...
3. Duchu, chwała Tobie...

 

SCHOWAJ MNIE
C G a F D/Fis G
1. Schowaj mnie pod skrzydła Swe
C/E F d G
Ukryj mnie w silnej dłoni Swej.

F G C
Ref. Kiedy fale mórz chcą porwać mnie
F G a
Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie
F/A G/H C
Panie Królem Tyś spienionych wód
F G F9
Ja ufam Ci – Ty jesteś Bóg.

2. Odpocznę dziś w ramionach Twych
Dusza ma w Tobie będzie trwać.

 

TY TYLKO MNIE PROWADŹ
F B C d
1. Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje,
B C F
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.
F B C d
A kiedy gniew świat ci zasłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje,
B C F
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.

B C F A d
Ref. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę.
B C F
Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój.

2. Poprowadź jak innych prowadzisz
Przez drogi najprostsze z możliwych
I pokaż mi jedną, tę jedną z nich.
A kiedy już głos Twój usłyszę
I karmić się będę nim co dzień,
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.

 

Chłopcy i dziewczęta, chwalcie imię Pana

Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach.
Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie,
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy.

Królowie ziemscy i wszystkie narody,
władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi,
Młodzieńcy i dziewczęta, starcy i dzieci
niech imię Pana wychwalają.

Majestat Jego ponad ziemią i niebem
i On pomnaża potęgę swego ludu.
Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych,
synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski.

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim