schola

Opiekun - p. Danuta Wiśniewska

Próba śpiewu i spotkane formacyjne - piątek, godz. 13.30, PSP nr 5, sala nr 30

Śpiew podczas Eucharystii - niedziela, godz. 12.00

 

schola„Śpiewając, idziemy z ludźmi ku Bogu”

 

SPOTKANIA SCHOLI:

• pomagają wiernym w głębszym przeżyciu liturgii Mszy Świętej w każdą niedzielę,
• sprzyjają nabywaniu umiejętności poprawnego wykonywania śpiewów liturgicznych,
• przygotowują do udziału w przeglądach i konkursach piosenki religijnej,
• przygotowują do oprawy wokalnej inscenizacji i uroczystości parafialnych i szkolnych,
• pobudzają aktywność, pozwalają pokonywać nieśmiałość,
• prowadzą do kształtowania tożsamości chrześcijańskiej, budowania wspólnoty i zażyłości z Chrystusem.

 

Przyjdź, zobacz, posłuchaj, zaśpiewaj razem z nami
Zostaniesz na pewno!!!
CZEKAMY

 

 

NameMp3
Dopomóż mi, Panie
Jak paciorki różańca
Jesteś radością
Mama Królowa
Modlitwa rózańcowa
W Tobie jest światło
Święta Maryjo

Piątek

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną.

Przenikasz i znasz mnie, Panie, *
Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.
Z daleka spostrzegasz moje myśli, †
przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, *
i znasz wszystkie moje drogi.

Gdzie ucieknę przed duchem Twoim? *
Gdzie oddalę się od Twego oblicza?
Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, *
jesteś przy mnie, gdy położę się w Otchłani.

Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, *
gdybym zamieszkał na krańcach morza,
tam również będzie mnie wiodła Twa ręka *
i podtrzyma mnie Twoja prawica.

Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze *
i utkałeś mnie w łonie mej matki.
Sławię Cię, że mnie tak cudownie stworzyłeś, *
godne podziwu są Twoje dzieła.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

 

DOPOMÓŻ MI PANIE
c B f g
1. Dopomóż mi do tego, Panie, by oczy moje były miłosierne,
C B As G G7
bym nie sądziła według pozorów, lecz widziała w duszach tylko piękno.
c F As g
Dopomóż mi do tego, Panie, aby język mój był miłosierny,
C B As B
bym zawsze miała dla każdego słowa pociechy, przebaczenia.

Es B As B
Ref.: Pragnę się przemienić cała w miłosierdzie Twoje Panie,
F c As B
Niech przez serce me i duszę płynie twa miłość do wszystkich ludzi.

2. Dopomóż mi do tego, Panie, by ręce moje były miłosierne,
bym umiała zawsze czynić dobro bez względu na własne zmęczenie.
Dopomóż mi do tego, Panie, aby serce moje było miłosierne,
bym współczuła cierpieniom mych bliźnich i zawsze śpieszyła im z pomocą.

W TOBIE JEST ŚWIATŁO
W Tobie jest światło
G A
Każdy mrok rozjaśnia,
h fis
W Tobie jest życie
G A D
Ono śmierć zwycięża.
G A D G A D* (*lub D7)
Ufam Tobie, Miłosierny
G A D
Jezu, wybaw nas!

 

Niedziela

Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi.

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny †
w zaciszu twego domu. *
Synowie twoi jak oliwne gałązki dokoła twego stołu.
Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który służy Panu.

Niech cię z Syjonu Pan błogosławi †
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. *
Pokój nad Izraelem!

Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

 

W.: MODLITWĄ RÓŻAŃCOWĄ
1.Modlitwą różańcową każdy dzień nasz żyje
Prosi i dziękuje zaprasza Maryję
Pan Jezus się cieszy gdy modlą się dzieci
Z Kółek Różańcowych dobro wszystkim świeci.

Ref. Do Ciebie idziemy jak do swojej mamy
Z radością nas witasz wtedy gdy śpiewamy
Światło łaski dajesz kiedy coś nas boli
Chwała Tobie Pani z Synem przy nas stoisz.

2. Modlitwą różańcową każdy dzień nasz żyje
Za ziarenkiem ziarnko chwali wciąż Maryję
Płynie wprost do nieba bo szczere są słowa
Panu Bogu miłe sercem chcą dziękować.

Of.: MAMA - KRÓLOWA
Mama czuwa Mama wie C d
czego każde dziecko chce, F C
Mama kocha Mama wie najlepiej, C d G d G
czego mi brakuje, czego potrzebuję C d
Mama kocha Mama wie najlepiej C d G d G

Niepotrzebne Mamie F G C a
brylanty , złoto i korona, F G C a
ona piękna jest bez tego, F G C a
i błogosławiona. FG

Można Ciebie namalować,
można o Tobie śpiewać,
bo Ty jesteś najpiękniejsza,
bo Ty jesteś Królową Nieba.

DZI: JESTEŚ RADOŚCIĄ MOJEGO ŻYCIA
1. Jesteś radością mojego życia E H7 A E
O-O-O Panie mój (x2) A H E
Ty Jesteś moim Panem E fis
Ty jesteś moim Panem H7 E
Ty jesteś moim Panem cis fis
Na zawsze jesteś Panem mym (x2) H7 E

2. Jesteś Miłością mojego życia...

3. Jesteś Pokojem mojego życia...

 

Poświęcenie: JAK PACIORKI RÓŻAŃCA
E
Ref.: Jak paciorki różańca przesuwają się chwile,
H E
Nasze smutki, radości i blaski.
H
A ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec,
E H7 E
Święta Panno Maryjo, pełna łaski!

E A H7
1. My także mamy małe zwiastowanie,
E A H7
My też czekamy Twego nawiedzenia,
E A H
My też z drżeniem serc szukamy.
E H E H7
W tajemnicach radosnych módl się za nami!

2. My też słuchamy Twego nauczania
I umacniamy naszą wiarę w Ciebie,
My też pragniemy serca swe przemienić,
W tajemnicach światłości módl się za nami!

3. Ty też płakałaś i doznałaś trwogi,
I jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi,
Gdy nas mrok otoczy, nie jesteśmy sami.
W tajemnicach bolesnych módl się za nami!

4. My także mamy swą Ojczyznę w niebie,
Tam w pełnym blasku zobaczymy Ciebie,
Tam w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy.
W tajemnicach chwalebnych módl się za nami!

R.: ŚWIĘTA MARYJO, KRÓLOWO
Święta Maryjo Królowo DAD
Naszych codziennych spraw GDA
Prowadź nas jasną drogą GA
/Prowadź nas jasną drogą DG
Aż do niebieskich bram DAD/ x2

 

 

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim