schola.ppj

Opiekun - p. Danuta Wiśniewska

Próba śpiewu i spotkane formacyjne - czwartek, godz. 13.30, PSP nr 5, sala nr 30

Śpiew podczas Eucharystii - niedziela, godz. 12.00

SPOTKANIA SCHOLI:

• pomagają wiernym w głębszym przeżyciu liturgii Mszy Świętej w każdą niedzielę
• sprzyjają nabywaniu umiejętności poprawnego wykonywania śpiewów liturgicznych,
• przygotowują do udziału w przeglądach i konkursach piosenki religijnej,
• przygotowują do oprawy wokalnej inscenizacji i uroczystości parafialnych i szkolnych,
• pobudzają aktywność, pozwalają pokonywać nieśmiałość,
• prowadzą do kształtowania tożsamości chrześcijańskiej, budowania wspólnoty i zażyłości z Chrystusem.

Przyjdź, zobacz, posłuchaj, zaśpiewaj razem z nami
Zostaniesz na pewno!!!
CZEKAMY

 

Niedziela

NIEDZIELA

NameMp3
Jezus zwyciężył - Mocni w Wierze
Otwórz Bogu serce swoje

OTWÓRZ BOGU SERCE SWOJE
a F G a
Ref. Otwórz Bogu serce swoje, otwórz Bogu drzwi,
Niech On będzie Królem, twoim tron Mu postaw dziś.

a F
1.Dlaczego stoisz, dlaczego milczysz,
G a
Odkryj , odkryj, odkryj swoją twarz,
a F
Spójrz w oczy Bogu, spójrz prawdzie w oczy,
G a
Czy jeszcze, jeszcze, jeszcze wiarę masz

2. Nie mów już więcej: "Nie moja sprawa,
Ja mam swój własny świat"
Zobacz dokoła tysiące ludzi,
Serce, serce, serce im swoje daj

3. Bogu daj serce, a ludziom uśmiech
Dla siebie, siebie, siebie weź cierpień krzyż
I przebudowę świata na lepsze,
Od siebie siebie, siebie zacznij dziś.

JEZUS ZWYCIĘŻYŁ
Alleluja, Alleluja,
d g
1. Jezus zwyciężył, to wykonało się,
C F A
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc,
d g
Jezus jest Panem, o alleluja,
d A d
Po wieczne czasy Królem królów jest.

d||g||C||F d||g||C||A
Ref. Jezus jest Panem, /4x
d g
Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem,
A d
On jest Panem ziemi tej.

2. Jezus zwyciężył, niech o tym każdy wie...

  

Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, *
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego, *
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, *
bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

I Komunia Święta

 

NameMp3
0. Panie spójrz stoję tu
0. Przepraszam Cię Boze
1. Chcę przestąpic Jego próg
2. Panie uczyniłem co złe jest przed Tobą
3. Panie pragnę kochać Cię
4. Gotowe jest serce me Panie
5. Nadzieją moją jesteś Panie
6. Przyjaciel mój brat

SAKRAMENT POKUTY

  • PANIE, SPÓJRZ STOJĘ TU

Panie, spójrz stoję tu i ręce wznoszę                                            C e F G
Panie, o Twe przebaczenie proszę
Panie, przecież wiesz, że bardzo pragnę
Panie, chociaż kocham strasznie marnie.

  • PRZEPRASZAM CIE BOŻE

Przepraszam Cię Boże skrzywdzony w człowieku,                       De
Przepraszam dziś wszystkich was,                                               A D
Żałuję za wszystko, to moja wina jest.                                          h e A D

I KOMUNIA ŚWIETA

  • W.: CHCĘ PRZESTĄPIĆ JEGO PRÓG

D G D h
Chcę przestąpić Jego próg z dziękczynieniem w sercu mym
D G A7
I w przedsionki Pana wejść, chwaląc Go,
D G D h
Bo kolejny nadszedł dzień, który dał nam Pan,
e A7 D
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.
D G D h
Pan radością mą, Pan radością mą,
G A D A||D
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą. /x2

  • AKT POKUTNY: PANIE UCZYNIŁEM

1. Panie uczyniłem, co złe jest przed Tobą.
Panie tak zgrzeszyłem                                                          /a E a a
Przed Twoją osobą.
Panie dziś wyznaję moje nieprawości.                                   /E a F C
Panie tak mi trzeba
dziś Twojej miłości.                                                                 /d F E

2. /Boże zmiłuj się nade mną w Swojej łaskawości                E a
I w ogromie miłosierdzia Swego.                                            d F E
Obmyj serce moje z winy, obmyj moją duszę                        E a d
Z grzechu oczyść mnie mojego. /2x                                      E a

  • OF. PANIE PRAGNĘ KOCHAĆ CIĘ

1. Panie pragnę kochać Cię                                                  /E A E
Panie pragnę kochać Cię
Coraz mocniej z dnia na dzień                                              /cis
Coraz mocniej z dnia na dzień
Jesteś wspaniałością mą                                                      /fis H
Jesteś wspaniałością mą
Panie pragnę kochać Cię                                                      /E (E7)
Panie pragnę kochać Cię

Ref.: Wszystko daję Jezusowi                                              /A H
Jego łaską pragnę żyć                                                          /gis cis
Czy ktoś może zgłębić miłość                                              /Fis H
Którą Bóg daruje mi?                                                            /E E7
Jak cudowna jest ta chwila                                                   /A H
Gdy przebywać mogę z Nim                                                 /gis cis
Widzieć piękno Jego chwały                                                 /fis H
I kochać Go                                                                          /A E

2. Panie pragnę wielbić Cię
Panie pragnę wielbić Cię
Coraz mocniej z dnia na dzień
Coraz mocniej z dnia na dzień
Jesteś wspaniałością mą
Jesteś wspaniałością mą
Panie pragnę wielbić Cię
Panie pragnę wielbić Cię

3. Panie pragnę ufać Ci
Panie pragnę ufać Ci
Coraz mocniej z dnia na dzień
Coraz mocniej z dnia na dzień
Jesteś wspaniałością mą
Jesteś wspaniałością mą
Panie pragnę ufać Ci
Panie pragnę ufać Ci

  • K.: GOTOWE JEST SERCE

1. Gotowe jest serce me Panie,                                                   d C
byś przyszedł i zamieszkał w nim.                                                B a d
Nic więcej nie mogę powiedzieć,                                                     d C
nic więcej darować Ci.                                                                  B a d
Zbudziłeś ze snu moje oczy                                                          B C F
i stopom kazałeś biec.                                                                   B C F
Nie powiedziałeś mi, dokąd,                                                          B C F d
lecz ja wiedziałem gdzie:                                                               B C

Ref. W maleńkiej Hostii ukryty, w białej osłonie chleba                F C g d
Ty sam przychodzisz co dzień pod baldachimem nieba.
I Ciebie moje dłonie z radością przyjmą Panie
i niech w ramionach Twoich na wieki pozostanę.

2. Przychodzisz tak wprost zwyczajnie,                                       d C
by dać mi Swoje Ciało.                                                                B a d
I krew, co w Twojej miłości                                                          d C
pokarmem życia się stała.                                                           B a d
Nie pytasz o nic Panie,                                                                B C F
nie żądasz w zamian wiele.                                                         B C F
Bym tylko mógł uwierzyć                                                             B C F d
i z Tobą czas mój dzielić.                                                             B C

  • DZ.: NADZIEJĄ MOJĄ JESTEŚ PANIE

1. Nadzieją moją jesteś Panie
I tylko w Tobie siłę mam
W Tobie się Panie zakochałam
Choć jestem słaba, Ty mi siłę dasz.

Uwielbiam Ciebie o mój Panie
Uwielbiam Święte Imię Twe
Niech cały świat się dowie, że
Ty jesteś Panem i że bardzo kochasz mnie.

2. Ty jesteś Panem, Zbawicielem
Twój Duch ożywia serce me
Już więcej nie chcę żyć bez Ciebie
Dziś moją miłość wyznać Tobie chcę.

  • PRZYJACIEL MÓJ BRAT

Ref. Chwyć mocno za rękę mnie
Razem z Tobą chcę kroczyć przez świat
Me serce raduje się
Jesteś przy mnie przyjaciel, mój brat.

1. Jak dobrze, że jesteś tuż obok
Nie martwię się o nic, bo wiem
Ty widzisz mój każdy krok
I czuwasz, bym nie potknął się

Ty rękę mi podasz w potrzebie
Pocieszysz i dodasz mi sił
Gdy chmury się kłębią na niebie
Ty sprawiasz by dzień piękny był

Ref. Chwyć mocno za rękę mnie... /x2

2.Ty masz dla mnie czas, gdy chcę spytać
Tak wiele wciąż nie wiem, a Ty
Ty możesz odpowiedź dać
Wyjaśnisz, podpowiesz jak żyć

Tak wiele spotyka mnie co dzień
Raz radość odczuwam, raz nie
Dni nie przesłoni cień
Tyś przy mnie na dobre, na złe

Ref. Chwyć mocno za rękę mnie... /x2

Wiem, że prowadzisz mnie
Jedyną prawdziwą z dróg
Tam, gdzie drogi kres
Tam czek, czeka mnie
Nasz Ojciec, nasz Bóg

Ref. Chwyć mocno za rękę mnie... /x2

 

 

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim