ROK 2018

Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła w Dniu Papieskim

W całym kraju 14 października 2018 r. obchodzony jest już XVIII Dzień Papieski. W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego dzień ten upływał w klimacie modlitwy i głoszenia z ambony nauczania Świętego Papieża Jana Pawła II na temat wartości, które pomogą uświęcić ludzkie życie. W Godzinie Bożego Miłosierdzia do Sanktuarium przybyli członkowie Ruchu Domowego Kościoła z rejonu ostrowieckiego: z Nagorzyc, Waśniowa, Szewnej oraz z ostrowieckich parafii pw. Św. Michała Archanioła, Św. Stanisława, Św. Kazimierza i Św. Jadwigi a także nasi oazowicze - młodsi i dorośli wraz ze swoimi duszpasterzami-opiekunami grup. Wszyscy zgromadzili się przy ołtarzu Chrystusa Miłosiernego, aby celebrować Dzień Wspólnoty pod hasłem: "Powołanie-moja codzienność". Na kanwie tego hasła swoją homilię rozwinął ks. Łukasz Kruk-wikariusz parafii Św. Michała, który zachęcał wiernych do odkrywania piękna powołania małżeńskiego i rodzinnego, przez odważne kroczenie za Chrystusem przy jednoczesnym wsparciu wspólnoty Domowego Kościoła. Kapłan pytał zebranych, czy na serio traktują wspólnotową drogę do Boga? 

Po Mszy Świętej kolejnym punktem spotkania było zgromadzenie się w poszczególnych salach Centrum Duszpasterstwa im. Św. Jana Pawła II, gdzie w grupach rozważano temat: "Ruch Światło-Życie jako sposób realizacji własnego powołania i pomocy w odkrywaniu go przez innych ludzi". Podczas rozmów odwoływano się do nauczania Świętego Jana Pawła II o rodzinie. Można było wysłuchać pięknych świadectw na temat życia małżeńskiego i rodzinnego. Po podsumowaniu pracy w grupach odbyła się radosna Agapa.

Wielu uczestników spotkania wzięło udział w nabożeństwie różańcowym. Gratulujemy im, że w taki sposób uczestniczyli w obchodach Dnia Papieskiego. W Dniu Papieskim od rana do wieczora trwała kwesta na rzecz Fundacji stypendialnej "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Dziękujemy ofiarodawcom za dar serca.

Koncert organowy w Sanktuarium

Wieczorny koncert organowy 7 października 2018 r. w murach w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w wykonaniu pana Mariusza Rysia z Tarnobrzega, ogłaszany przez księży ze wszystkich ostrowieckich świątyń przyciągnął melomanów z całego miasta. Celem koncertu było uświetnienie zbliżającej się rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wykonawcę utworów organowych powitał kustosz Sanktuarium Ks. Andrzej Barzycki, a pana Mariusza Rysia przedstawił znany i ceniony przez koneserów sztuki organowej pan Andrzej Budziński, mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego.

Pan Mariusz na co dzień wykładowca sandomierskiego Diecezjalnego Studium Organistowskiego i członek Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej wykonał utwory kompozytorów polskich żyjących na przestrzeni kilku wieków, począwszy od wieku XVI. Koncert rozpoczął się od hymnu Gaude Mater Polonia. Potem wielbicieli muzyki organowej zaskoczyły niespodzianki muzyczne nawiązujące do pieśni legionowych. Dwa utwory zostały wykonane w duecie z małą skrzypaczką Olą Budzińską, córką pana Andrzeja, uczennicą IV klasy szkoły podstawowej, która wprawiła słuchaczy w podziw. Melomani usłyszeli utwór "Święty Boże" Mieczysława Surzyńskiego oraz preludia maryjne Juliusza Łuciuka. Na koniec odegrano hymn "Boże coś Polskę".

Wieczorny koncert przyniósł wiele emocji i wzruszeń. Pokazał wysoki kunszt artystyczny zaproszonego przez księdza proboszcza gościa oraz możliwości naszego instrumentu organowego.

organy

Poświecenie różańców dzieciom klas III

W niedzielę 7 października 2018 r. podczas Mszy Świętej o godzinie 12.00 uczniowie klas trzecich przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej uczestniczyli w obrzędzie poświęcenia różańców, którymi będą się posługiwać przychodząc do naszej świątyni na nabożeństwa październikowe. Obrzędu poświęcenia dokonał ksiądz wikariusz Mirosław Gajewski - katecheta uczniów klas trzecich.

Wszyscy zgromadzeni w świątyni usłyszeli od niego naukę o różańcu i o czci dla Matki Bożej. Po homilii w obecności swoich rodziców dzieci zapewniły, że będą przychodzić do kościoła, aby wspólnie odmawiać różaniec.

Pielgrzymka Kół Żywego Różańca

Już po raz ósmy zorganizowano Diecezjalny Zjazd Kół Żywego Różańca. Tym razem odbył się 6 października 2018 r. w Tarnobrzegu w Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej. Przy słonecznej, jesiennej pogodzie nasi parafianie wyjechali wraz ze swym duchowym opiekunem księdzem wikarym Mirosławem Gajewskim do tego sanktuarium, gdzie spotkali się z wielką rzeszą czcicieli Matki Bożej Różańcowej. Wspólnie razem wzięli udział w modlitewnym czuwaniu w ogrodach Klasztoru OO Dominikanów a następnie we Mszy Świętej pod przewodnictwem Pasterza Diecezji Sandomierskiej Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Każdy nasz uczestnik miał możliwość osobistej modlitwy przed wizerunkiem Matki Bożej, mógł zwiedzić sanktuarium, zaopatrzyć się w dewocjonalia. 

Wszyscy uczestnicy zjazdu mieli przygotowany posiłek. Mogli również zobaczyć inscenizację dzieci z tarnobrzeskiej Szkoły Katolickiej i posłuchać koncertu ukraińskiego zespołu ze Złoczowa.

Owocem duchowych przeżyć naszych pielgrzymów było prowadzenie przez nich nabożeństwa I Soboty Miesiąca w murach naszego Sanktuarium i następnie wzięcia udziału w procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej.

rozaniec

Odpust ku czci Św. Faustyny

W piątek 5 października 2018 r. cała wspólnota parafialna obchodziła uroczystości odpustowe, wspominając w liturgii i w osobistych modlitwach Świętą Faustynę - Sekretarkę Bożego Miłosierdzia. 

Od rana tego dnia wierni parafianie i pielgrzymi gromadzili się w kaplicy pod wezwaniem Świętej Faustyny. Modlili się, przystępowali do Sakramentu Pokuty i Pojednania. O godzinie 15.00 odbyło się nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia a po niej Eucharystia z ucałowaniem relikwii Świętej. Potem wierni mieli sposobność pozostania w świątyni na osobistą modlitwę do nabożeństwa różańcowego i odpustowej Sumy koncelebrowanej przez księdza kustosza dr Andrzeja Barzyckiego, księdza Tadeusza Lutkowskiego i ks. Stanisława Kuśmierczyka - proboszcza parafii Styków, pierwszego księdza wikariusza parafii Miłosierdzia Bożego do czego nawiązał w homilii. W liturgii wieczornej Mszy Świętej posługiwali członkowie poszczególnych grup duszpasterskich, działających przy naszej parafii. Podczas procesji eucharystycznej dokoła kościoła wierni śpiewali Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w uświetnienie parafialnej uroczystości odpustowej.

Wizytacja kanoniczna parafii

Wtorkowy dzień 2 października 2018 r. dla naszej wspólnoty parafialnej był wyjątkowy, bo związany z obecnością Księdza Biskupa Seniora Edwarda Frankowskiego, który dokonał wizytacji kanonicznej. Jest ona przeprowadzana co pięć lat.

Ksiądz biskup od rana wizytował placówki oświatowe na terenie naszej parafii. Swoją wizytę wraz z naszym księdzem proboszczem rozpoczęli od przedszkoli, gdzie zostali serdecznie powitani i przyjęci. W południe odwiedzili Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 spotykając się z delegacjami uczniowskimi oraz z gronem pedagogicznym na czele z panią dyrektor. Ksiądz biskup wyraził swój podziw dla nauczycieli za ich poświęcenie dla trudnej pracy wychowawczej i pedagogicznej, życząc sił i wytrwałości. Uczniów zachęcał do pilności w nauce i czerpania z Bożej mądrości.

Po południu ksiądz biskup odwiedził chorą parafiankę a potem dwie rodziny kapłanów pochodzących z naszej parafii. Po przybyciu na plebanię księża zaprosili księdza biskupa do swoich mieszkań na rozmowę. Potem razem udali się do kaplicy Świętej Faustyny na nabożeństwo w godzinę Miłosierdzia Bożego. Potem w o godzinie 16.00 w Centrum Duszpasterstwa odbyło się spotkanie z przedstawicielami poszczególnych grup duszpasterskich. O godzinie 17.00 prowadzili oni w świątyni modlitwę różańcową wraz z rozważaniami. Po nabożeństwie ksiądz biskup przemówił między innymi do członków Żywego Różańca, prosząc ich o modlitwę w intencji powołań do służby Bożej w Kościele. O godzinie 18.00 rozpoczęła się Eucharystia. Ksiądz biskup otoczony przy ołtarzu kapłanami z dekanatu modlił się w intencji wszystkich parafian. Na początku jak to bywa w zwyczaju powitały go dzieci, młodzież i przedstawiciele rady parafialnej. Ksiądz biskup w kazaniu odwołał się do swoich obserwacji, spotkań i rozmów podczas wizytacji prosząc wiernych o zaangażowanie się w życie parafii na różnych płaszczyznach i o współpracę z duszpasterzami. Po Mszy Świętej ksiądz biskup poświęcił czas na spotkanie z kapłanami z dekanatu oraz z grupą neokatechumenalną.

Dziękujemy księdzu biskupowi za przybycie do naszej parafii, życząc obfitych łask w posłudze pasterskiej.

Konkurs różańcowy

28 września 2018 roku uczniowie klas I - III z PSP Nr 5 uczestniczyli w konkursie plastycznym pod hasłem: "Modlimy się na różańcu", organizowanym przez księży Adama i Mirosława, którzy ich katechizują.

Celem konkursu było zapoznanie uczniów z modlitwą różańcową oraz zachęcenie do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych, które od października rozpoczynają się w całym Kościele.

Wykonano prawie setkę ilustracji. W związku z tym księża zaprosili do rozstrzygnięcia konkursu panie katechetki, które pomogły wspólnie razem wybrać najpiękniejsze prace.

  • - I miejsce przyznano Idze Starba z klasy III B
  • - II miejsce otrzymała Amelia Balmas z klasy II D
  • - III miejsce zajęła Ania Michalczyk z klasy II A

W nagrodę dziewczynki otrzymały piękne różańce. Wyróżniono 23 rysunki. Wszystkie zostały wyeksponowane w nawie bocznej Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, obok figury Matki Bożej Fatimskiej.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia tych prac.

Rozpoczęcie roku formacyjnego Grupy Św. O. Pio

o.pioW obecnym roku przeżywamy jubileusz 100-lecia od stygmatyzacji Św. Ojca Pio oraz 50-lecie Jego przejścia do Domu Ojca. 

Nasza parafialna grupa 23 września 2018 r. dołączyła do wspólnej modlitwy, dokładnie w 50 rocznicę śmierci swego patrona. Tak się złożyło, że ten dzień przypadł w niedzielę, dlatego praktycznie od rana do późnego wieczora członkowie grupy pozostawali w kościele, aby brać udział w oprawie liturgii podczas Mszy Świętych, uczestniczyć w uroczystej Sumie a w Godzinie Miłosierdzia w nabożeństwie Koronki do Bożego Miłosierdzia. Między czasie panie z grupy przygotowywały jeszcze salę i posiłek w Centrum Duszpasterstwa, by wieczorem uczestniczyć w adoracji przy figurze Św. O. Pio, przyniesionej przez jednego z czcicieli, a potem w agapie, na którą przyszli również panowie. 

W ciągu dnia nasza grupa chętnie podejmowała wyzwanie OO. Kapucynów: "Czyścimy czyściec" z Maryją i Ojcem Pio odmawiając w kaplicy Św. Faustyny modlitwę różańcową w intencji swoich bliskich w czyśćcu cierpiących. Podczas modlitewnego czuwania grupa duchowo łączyła się z uczestnikami Jubileuszowego Kongresu Grup Modlitwy Św. Ojca Pio na Jasnej Górze, a szczególnie z grupami z terenu naszej Diecezji, polecając w modlitwach swoje i ich intencje.

Inauguracja roku duszpasterskiego

W ostatni dzień lata 22 września 2018 roku dzieci i młodzież zaangażowane w życie duszpasterskie naszej parafii, głównie scholanki, ministranci a także członkowie ruchu "Światło-Życie" zgromadzili się o godzinie 15.00 w prezbiterium Sanktuarium na modlitwę przed Chrystusem, ukrytym w Tabernakulum. W ich czuwaniu towarzyszyli im ks. Adam Kamiński i pani katechetka Danuta Wiśniewska.

Uczestnicy modlitwy zanosili prośby o Boże błogosławieństwo w rozpoczętym nowym roku duszpasterskim dla siebie, dla rodziców, nauczycieli, wychowawców i katechetów. Oddali siebie i swoich rówieśników pod opiekę Chrystusa Miłosiernego. Odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia a na koniec polecili się jeszcze Matce Bożej.

Po godzinnym czuwaniu kolejny punkt spotkania odbył się już w Centrum Duszpasterskim, który miał charakter integracyjny. Po zabawie przy obficie zastawionym stole pełnym smakołyków oazowicze wspominali swój pobyt na wakacyjnych turnusach, opowiadali o różnych przygodach jakie ich tam spotkały.

Wyrażali chęć wyjazdu na kolejne spotkania.

Ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki z księżmi wikariuszami oraz panie katechetki serdecznie zapraszają dzieci i młodzież naszej parafii do aktywnego włączenia się w różnorakie formy życia duszpasterskiego.

Poświęcenie przyborów szkolnych uczniom klas I

Na początku nowego roku szkolnego i katechetycznego, w niedzielę 16 września 2018 r. uczniowie klas pierwszych PSP nr 5 przyszli do kościoła wraz z rodzicami na Mszę Świętą o godzinie 12.00. Przywitał ich ks. Adam Kamiński, który jest katechetą tych uczniów. Podczas homilii zwrócił się do nich ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki, który zachęcał do modlitwy o moc i światło Ducha Świętego dla rodziców, nauczycieli, katechetów i dla dzieci. Dzięki temu światłu możemy poznawać prawdę o Bogu ,świecie i o nas samych.

Dzieci przyniosły do kościoła swoje plecaki, a w nich książki, zeszyty i przybory do pisania. Podczas Mszy Świętej wspólnie prosiły Boga, aby pobłogosławił te narzędzia pracy, pomnażał zdolności i zapał do nauki wszystkim uczniom i prowadził ich drogą świętości.

Celebrans pokropił wodą święconą dzieci oraz ich przybory szkolne.

Niech nowy rok szkolny przyniesie wszystkim uczniom wiele radości i satysfakcji z podjętych zadań w szkole i w parafii.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim