ROK 2018

Zakończenie Jerycha Różańcowego

 
W środę 18 kwietnia 2018 r. podczas wieczornej Mszy Świętej aktem zawierzenia rodzin Matce Bożej zakończyła się całodobowa modlitwa, która dla uczestników tego modlitewnego czuwania była szczególnym doświadczeniem duchowym. Ksiądz proboszcz i Kustosz Sanktuarium Andrzej Barzycki podziękował parafianom oraz wiernym z innych ostrowieckich parafii za trud czuwania na modlitwie we dnie i w nocy przed Najświętszym Sakramentem. Zmobilizowały się wszystkie stany. Członkowie poszczególnych grup duszpasterskich chętnie włączali się w prowadzenie adoracji, modlitw i śpiewów. Wiele osób skorzystało z posługi sakramentalnej w konfesjonale. 
 
To były wspaniałe chwile jakich doświadczyli starsi i młodsi, kiedy wspólnie gromadzili się w świątyni i modlili, ufając w wysłuchanie zanoszonych z wiarą próśb, podczas odmawiania różańca czy uczestnicząc w Eucharystii, nawet tej o północy.
 
Jerycho Różańcowe jest inicjatywą czcicieli Chrystusa i Maryi, którzy dziękowali za 200 lat istnienia Diecezji Sandomierskiej, za to całe duchowe i materialne dziedzictwo tych lat, za wspaniałe postacie Ludzi Kościoła Sandomierskiego tych dwóch stuleci, duchownych i świeckich, podejmujących trud krzewienia wiary i stanie na straży moralności. 
 
Zanoszono również dziękczynienie za 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości i modlono się o szczęśliwą przyszłość dla nowych pokoleń naszych rodaków. 
Za piękne świadectwo wiary wyrażane podczas Jerycha Różańcowego w Diecezjalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, niech Bóg stokrotnie wynagrodzi a Matka Najświętsza niech otoczy płaszczem swej matczynej opieki.
 

Tydzień Biblijny 15-21.04.2018 r.

 
duch.swplakat ii dzien czytania ps 701x1030W trzecią Niedzielę Wielkanocną 15 kwietnia 2018 r. zwaną również Niedzielą Biblijną w naszym sanktuarium został zainaugurowany X Tydzień Biblijny i Drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Ogłaszał to na wstępie liturgii Mszy Świętych zaproszony gość ks. prof. nadzw. dr hab. Roman Bogusław Sieroń.
 
Hasłem tegorocznego Tygodnia Biblijnego są słowa: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym". Przedmiotem lektury Drugiego Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego jest w tym roku list św. Pawła Apostoła do Rzymian.
 
Przybyły gość, który jest delegatem Biskupa Sandomierskiego ds. Dzieła Biblijnego życzył, aby każde spotkanie ze Słowem Bożym umacniało kapłanów, katechetów, rodziców w apostolskim trudzie głoszenia Ewangelii dzieciom, młodzieży i dorosłym. Niech kolejne dni Tygodnia Biblijnego ukazują jak wielki dar niesie nam Ewangelia, wprowadzając każdego kto jej słucha w osobową komunię z Bogiem.
 
W Niedzielę Biblijną na stoliku przy wyjściu z kościoła zostały wyłożone karteczki z różnymi fragmentami Pisma Świętego. Każdy miał możliwość wylosowania sobie tekstu, jako Bożego daru, stanowiącego przedmiot medytacji w codziennej modlitwie i w rachunku sumienia do następnej Niedzieli Biblijnej.

Jerycho Różańcowe z okazji 200-lecia Diecezji Sandomierskiej

jerycho 696x464

Czym jest Jerycho Różańcowe?

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Jerycho jest jednym z najstarszych miast świata. Gdy Jozue poprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej, jako pierwsze postanowił zdobyć właśnie Jerycho. Archeolodzy twierdzą, że to starożytne miasto otaczał podwójny mur wewnętrzny o szerokości około 4 m oraz zewnętrzny o szerokości 2 m, oceniany na około 9 m wysokości. Miasto zostało zdobyte i zniszczone w najbardziej niecodzienny sposób. Izraelici maszerowali dookoła niego przez sześć dni z kapłanami niosącymi Arkę Pana na czele. Siódmego dnia okrążyli miasto siedmiokrotnie i kiedy kapłani zadęli w trąby, wznieśli potężny okrzyk. Na jego dźwięk mur się zawalił. Jozue zdobył miasto.

Jerycho to nieprzerwane czuwanie grup, osób przed Najświętszym Sakramentem, w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Intencje Jerycha Różańcowego

– Wynagrodzenie Panu Bogu za nasze grzechy, naszego narodu i świata oraz o nawrócenie grzeszników.
– Za Kościół Święty, w intencji Ojca Świętego Franciszka, naszych Biskupów, Kapłanów oraz o nowe powołania do życia kapłańskiego i życia konsekrowanego.
– W intencji III Synodu Diecezji Sandomierskiej.
– W intencji naszej diecezji z racji 200 – lecia jubileuszu.
– W intencji rodzin oraz o łaskę wierności Sakramentowi Małżeństwa.
– O głęboką wiarę dla dzieci i młodzieży.
– W intencjach wspólnot parafialnych.

Program Jerycha Różańcowego w parafii Miłosierdzia Bożego

17 kwietnia 2018 r.

18.00 - Msza Święta na rozpoczęcie Jerycha Różańcowego
19.00 - Różaniec. Cz. I Radosna - rozw. Wspólnota Krwi Chrystusa
20.00 - Różaniec. Cz. II Światła - rozw. Oaza Rodzin
21.00 - Apel Jasnogórska - rozw. p. Anna Zybura
22.00 - 24.00 Czuwanie modlitewne wspólnot parafialnych w intencji kapłanów i zgromadzeń zakonnych i nowych powołań.
24.00 - Msza Święta w intencji kapłanów i osób zakonnych i o liczne powołania do stanu duchownego.

18 kwietnia 2018 r.

Czuwanie modlitewne parafian z kaplicy Św. Faustyny
1.00 - Mieszkańcy z os. Ogrody bl. 1,2,3,4,5,6,7,8,9A
2.00 - Mieszkańcy z os. Ogrody bl. 9B,10,10A,11,12,13
3.00 - Mieszkańcy z os. Ogrody bl.15A,15B,17A,17B
4.00 - Mieszkańcy z os. Ogrody bl. 19,22,23,24,25,26,30
5.00 - Mieszkańcy z os. Ogrody bl. 31,32,35/5,35/6,36,37,38
6.00 - Mieszkańcy z os . Patronackiego i domów jednorodzinnych
6.30 - Godzinki o NMP
7.00 - Msza Święta w intencjach wspólnot parafialnych
8.00 - Czuwanie kapłanów i pracowników parafii
9.00 - Różaniec. Cz. III Bolesna - rozw. Wspólnota Św. O. Pio
10.00 - Czuwanie modlitewne "Starych" Kół Żywego Różańca
11.00 - Czuwanie modlitewne "Nowych" Kół Żywago Różańca
12.00 - Anioł Pański
12.15 - Różaniec. Cz. IV Chwalebna - rozw. Wsp. Intronizacji NSPJ
14.30 - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
15.00 - Godzina Miłosierdzia
16.00 - 18.00 Czuwanie modlitewne dzieci i młodzieży
18.00 - Msza Święta za zakończenie Jerycha Różańcowego. Po Komunii Świętej akt zawierzenia rodzin Matce Bożej.

niepokalanaAkt zawierzenia Niepokalanej Matce Bożej

Matko Chrystusa i Matko Kościoła.
Przepiękna Córo Boga Ojca, Matko Syna Bożego, Oblubienico Ducha Świętego,
Świątynio Trójcy Przenajświętszej.
Stajemy przed Tobą z naszą wdzięcznością i miłością.
Pragniemy razem z Tobą, Maryjo, wielbić Wszechmogącego Boga za wielkie rzeczy, które Tobie uczynił, a przez Ciebie czyni światu i każdemu z nas.
Wielbimy Boga Ojca za Twój przywilej Bożego Macierzyństwa.
Wielbimy Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, za to, że w sposób szczególny dokonał Twego odkupienia i obdarzył Cię przywilejem Niepokalanego Poczęcia.
Wielbimy Ducha Świętego, który z Twego Serca, Maryjo,
uczynił przepiękną świątynię.
Wielbimy Trójcę Świętą za Twoją, Maryjo, obecność
w historii świata, Kościoła i każdego człowieka.
Zasłuchani w głos Twego Syna, Jezusa Chrystusa,
który z Krzyża mówi do nas: “Synu, oto Matka Twoja” –
Wdzięczni za Twoją, Maryjo, macierzyńską obecność wśród nas,
pragniemy Tobie Matko i Twemu Niepokalanemu Sercu
zawierzyć parafie naszego Dekanatu ostrowieckiego
Naszych duszpasterzy, osoby życia konsekrowanego, katechetów i katechetki – aby przez ich posługiwanie wzrastał coraz pełniej Kościół Chrystusowy.
Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Nasze rodziny – aby były “miejscem świętym i uświęcającym”.
Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Wszystkich rodziców – aby pełni miłości przyjęli każde poczęte życie i prowadzili swoje dzieci drogą religijnego wychowania do Pana Boga, Ewangelii i Kościoła.
Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Naszą młodzież, aby była wierna Chrystusowi.
Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Parlamentarzystów, Władze Samorządowe i Oświatowe – aby owocnie służyły dobru wszystkich mieszkańców zgodnie z Wolą Twego Syna.
Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Wszystkie grupy apostolskie, ruchy, organizacje katolickie i stowarzyszenia – aby ofiarnie służyły uobecnianiu Kościoła w naszych środowiskach i przyczyniały się do ożywienia wiary w naszej parafii.
Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Chorych, samotnych i opuszczonych – aby doświadczenia życiowe łączyli z Ofiarą Chrystusa.
Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Robotników, rolników, pracowników administracji, pracowników fizycznych i umysłowych – aby pełni miłości bliźniego służyli drugiemu człowiekowi zgodnie z zasadami Ewangelii.
Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Bezrobotnych i wszystkich przeżywających poważne trudności materialne.
Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Obarczonych nałogiem alkoholizmu – aby powstali do nowego życia i mogli stać się radością swoich rodzin i środowisk.
Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Niewierzących, wątpiących i poszukujących – aby otworzyli swoje umysły i serca na łaskę i słowo poszukującego Miłosiernego Ojca.
Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Nasze sumienia – aby były kształtowane przez Boże Przykazania i służyły prawidłowemu wykorzystaniu daru wolności.
Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Każdy nasz dzień – aby był wypełniony modlitwą i dobrym wypełnianiem obowiązków osobistych, rodzinnych i społecznych.
Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Każdą niedzielę – aby jej centralnym wydarzeniem była Msza Święta, w której będziemy uczestniczyć pobożnie, świadomie i czynnie.
Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Naszą dobrą wolę trwania przy Twoim Synu i Tobie przez naszą modlitwę osobistą, wspólnotową, a szczególnie przez modlitwę różańcową.
Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Nasze serca – aby były stałym mieszkaniem Łaski Bożej.
Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Naszą wieczność – abyśmy mogli radować się przebywaniem z Twoim Synem i z Tobą, Matko Najlepsza.
Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Matko Miłosierdzia, Tobie zawierzamy nasze serca,
pełne lęków, niepewności, a często chore i błądzące.
Pomóż wypełnić nasze śluby, przyrzeczenia
i trwać w postawie oddania Tobie, Niepokalana Matko.
Niech w naszej Ojczyźnie i w każdej parafii naszego dekanatu,
wszyscy dostrzegają Wielki Znak Twego Niepokalanego Serca
i doświadczą zbawczej miłości Twego Syna.
Niech Polska, nasze parafie i wszystkie nasze serca,
staną się Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

Misje ewangelizacyjne na ostrowieckim Rynku

W niedzielę 8 kwietnia 2018 r. o godz. 15.30 na Rynku rozpoczęły się misje ewangelizacyjne, prowadzone przez wspólnoty neokatechumenalne z parafii naszego miasta. Będą one prowadzone przez pięć Niedziel Wielkanocnych, aż do Niedzieli 6 maja br. Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich parafian.

Celem misji jest głoszenie Dobrej Nowiny wszystkim ludziom, także tym, którzy nie przychodzą do Kościoła, ponieważ tylko Dobra Nowina jest źródłem prawdziwego życia, radości, pokoju i szczęścia, których świat dać nie może!

Zmartwychwstały Chrystus kocha wszystkich ludzi, oddał swoje życie za nas wszystkich, także za oddalonych od Kościoła.

Zapraszajmy się wzajemne na ostrowiecki Rynek. Godzina 15.30.

Duszpasterze parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

 
milosierdzie boze 2017
W Niedzielę Miłosierdzia 8 kwietnia 2018 r. od rana do wieczora świątynia stała otworem dla parafian, dla wiernych z całego miasta oraz pielgrzymów z całej Diecezji, którzy pragnęli przeżyć tą wyjątkową niedzielę w ciągu roku. Przez ten dzień kazanie do wiernych głosił O. Redemptorysta Waldemar Sojka z Barda Śląskiego, który zachęcał do miłosierdzia, mającego kluczowe znaczenie w życiu wiary i omawiał różne formy tego miłosierdzia począwszy od wytrwałej modlitwy do praktycznych czynów miłości. 

W tym dniu wierni mieli możliwość adoracji i ucałowania relikwii Apostołów Bożego Miłosierdzia po każdej Mszy Świętej.

Na uroczystą Sumę o godzinie 12.00 przybyli kapłani z dekanatu na czele z księdzem dziekanem Janem Sarwą, który podczas tej Mszy Świętej poświęcił nowy instrument organowy.

O godzinie 15.00 na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego mury sanktuarium wypełniły się po brzegi. Modlący się ponowili akt oddania się Miłosierdziu Bożemu.

W ciągu dnia ks. proboszcz Andrzej Barzycki zachęcał wiernych do przybycia na koncert organowy po wieczornej Eucharystii. Uczestnicy wieczornej liturgii zostali duchowo ubogaceni wyśmienitym śpiewem chóru Cantate Domino, który zaszczycił swą obecnością w sanktuarium. Potem większość parafian pozostała w świątyni, by wysłuchać gry na organach klasycznych utworów religijnych pana organisty Andrzeja Budzińskiego. Ponad półtoragodzinny koncert był prawdziwą ucztą dla ducha.

    

Wielka Sobota w Sanktuarium

W Wielką Sobotę kapłani od godziny 9.00 do 13.00 święcili pokarmy na stół wielkanocny. Wierni adorowali Najświętszy Sakrament przy Grobie Pańskim. Wielu przybyło też na Godzinę Miłosierdzia, aby wziąć udział w modlitwie nowennowej przed odpustem parafialnym. 

Wieczorem wierni zgromadzili się na Wigilię Paschalną na zewnątrz kościoła przy płonącym ognisku. Po poświęceniu ognia główny celebrans ks. Mirosław wniósł procesyjnie do ciemnego kościoła zapalony paschał. Od niego wierni zapalali swoje świece. Trudno o bardziej wymowny symbol ukazania zwycięstwa Zmartwychwstałego Chrystusa nad ciemnością grzechu i nocą śmierci i tego, że Chrystus jest Światłością Świata.

Po wyśpiewanym orędziu paschalnym nastąpiła bardzo rozbudowana liturgia Słowa. Po Epistole zaśpiewano uroczyste, wielkanocne Alleluja. W kazaniu ks. Mirosław wyjaśniał znaki i symbole Liturgii Paschalnej.

Potem odśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych i dokonano obrzędu błogosławieństwa wody chrzcielnej, gdzie wstawia się do wody paschał.

Następnie odnowiono przyrzeczenia chrzcielne, wyrzekając się szatana i wyznając wiarę. Po czym wierni zostali pokropieni przez celebransa dopiero co poświęconą wodą.

Po liturgii Eucharystii ks. Mirosław zaprosił do uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej Rezurekcyjnej i autentycznej radości z faktu Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Wielki Czwartek w Sanktuarium

W Wielki Czwartek 29 marca 2018 r. Mszy Świętej na rozpoczęcie Świętego Triduum Paschalnego przewodniczył ks. proboszcz i kustosz Sanktuarium Andrzej Barzycki. Po wielkopostnej przerwie wspólnie został odśpiewany hymn Chwała na wysokości Bogu przy grze organów i dźwięku dzwonków, które od tego momentu zamilkły, dając wyraz powadze i smutkowi towarzyszącym podczas wydarzeń z Wieczernika i Ogrójca. 

Ksiądz proboszcz w kazaniu nawiązał do fragmentu z Ewangelii wg Św. Jana, opisującego obmywanie nóg przez Chrystusa swoim uczniom i zachęcał, abyśmy byli dla siebie sługami, tak jak Pan Jezus dla swoich uczniów. Po kazaniu odbył się obrzęd przyjęcia nowych lektorów i ministrantów w poczet Liturgicznej Służby Ołtarza. Nowymi lektorami zostali Karol Sierpień, Alan Nowocień, Adam Michalczyk i Daniel Chamera. A grono ministrantów powiększyli Jan Szumlak, Jakub Sieradzki, Jakub Tobisz i Filip Sapielak.

Po Komunii świętej kapłani odebrali życzenia i kwiaty z okazji ich Święta od dzieci i młodzieży działającej przy parafii, Rady Parafialnej oraz przedstawicieli wspólnot duszpasterskich.

Następnie w procesji przeniesiono Najświętszy Sakrament do Ciemnicy w kaplicy Św. Faustyny, gdzie wszyscy mieli możliwość adoracji.

Wielki Piątek w Sanktuarium

W Wielki Piątek 30 marca 2018 r. wierni zgromadzili się w Ciemnicy o godzinie 15.00, aby uczestniczyć we wspólnej modlitwie w Pierwszym Dniu Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Nabożeństwo poprowadził ks. proboszcz. Potem o godzinie 17.00 rozpoczęło się w świątyni nabożeństwo Drogi Krzyżowej, przygotowane i prowadzone przez młodzież oazową i scholę parafialną. Podczas rozważania XII stacji młodzi w geście wbijania gwoździ do krzyża i wypowiadania grzechów ukazali zebranym prawdę o tym, że tak naprawdę to ludzkie grzechy przybiły Chrystusa do krzyża. Śpiewany w tym czasie refren pieśni - "To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech" dobitnie podkreśliły wymiar ludzkich win, za które cierpiał nasz Zbawiciel.

Liturgię Wielkopiątkową, którą poprowadził ks. Adam, rozpoczęła się od położenia się kapłana na twarz na posadzkę przed ołtarzem w geście pokuty.

Wszyscy zasłuchali się w czytania mówiące o męce Jezusa. W kazaniu było nawiązanie do obrzędu ucałowania krzyża i wyjaśnienia tego gestu, aby nie okazało się, że był to pocałunek Judaszowy ale wyrażający chęć pójścia za Chrystusem.

Po odsłonięciu krzyża, każdy miał czas na osobiste uwielbienie tego krzyża. W tym czasie schola śpiewała pieśni pasyjne.

Po uroczystej modlitwie powszechnej i Komunii Świętej nastąpiło procesyjne przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, gdzie rozpoczęła się adoracja i nabożeństwo Gorzkich Żali.

O godzinie 21.00 młodzież oazowa naszej parafii zgromadziła się przy Grobie Pańskim, aby czuwać, modlić się i śpiewać na chwałę Panu Jezusowi. Wyrażamy wdzięczność za przygotowanie tej wyjątkowej adoracji pani katechetce Danucie Wiśniewskiej wraz z jej podopiecznymi.

Udział młodych parafian w konkursie biblijnym

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 zachęceni przez panie katechetki wzięli udział w szkolnym konkursie biblijnym o Ewangelii według Św. Marka. Zainteresowanie było duże. W końcu kiedy przyszedł czas na rozwiązanie testu biblijnego z dużej grupy piszących, wyłoniono najlepszych. 

Pierwsze miejsce zajął Adam Michalczyk, uczeń klasy VI a. Drugie miejsce przypadło Natalii Zarębie z kl. VI d.Trzecie miejsce zdobyli Bartosz Król, kl. V a, ucz., Natalia Łapińska, kl. VII d, Jan Krysa, kl. V c, Zuzanna Wojciechowska, kl. VII d. Są to uczniowie p. Barbary Gadkowskiei i p. Danuty Wiśniewskiej.


W ostatnim dniu nauki szkolnej przed Świętami 27 marca 2018 r. nasi laureaci przybyli do sali katechetycznej, aby odebrać gratulacje pani wice dyrektor Małgorzata Urban i zasłużone nagrody. Zdobywcom życzymy pasji w czytaniu Pisma Świętego i zgłębianiu Bożej nauki.

 

Niedziela Palmowa 2018 w Sanktuarium

Niedziela Palmowa 25.03.2018 r. przyniosła ciepłą, wiosenną pogodę. Miała ona znaczenie dla przygotowanych na ten dzień w naszej parafii wielu atrakcji dla wiernych z całego miasta przez władze powiatu Ostrowieckiego. Wierni zdążający do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Mszę Świętą o godzinie 10.30 mogli po drodze podziwiać przemarsz korowodu z palmami, który prowadziła Strażacka Orkiestra Dęta z Kunowa. Szli marszowym krokiem do Sanktuarium. Tam na progu świątyni czekał na wszystkich Ksiądz Proboszcz i Kustosz Sanktuarium Andrzej Barzycki. Powitał zaproszone władze na czele z panem Zbigniewem Dudą - Starostą Ostrowieckim oraz licznie przybyłych parafian i pielgrzymów. Zgromadzeni na placu kościelnym, włączyli się w procesję palmową wraz z kapłanami i grupą neokatechumenalną, niosącą duże, zielone gałązki palmowe. Po wejściu do świątyni wszyscy uczestniczyli w Eucharystii, słuchali opisu męki Pana Jezusa a następnie krótkiej homilii Księdza Proboszcza i Kustosza Sanktuarium. Liturgię Mszy Świętej ubogacała gra pana organisty Mieczysława Maciąga na nowym instrumencie organowym, zainstalowanym w tym miesiącu na chórze przez fachowców z Wolsztyna koło Poznania.

Po Mszy Świętej jej uczestnicy po wyjściu z kościoła mieli możliwość obejrzenia Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu młodzieży ostrowieckich szkół średnich. Występowali na wcześniej ustawionej scenie. Po inscenizacji Pan Starosta otworzył Kiermasz Tradycji Wielkanocnych. Prowadzący na scenie ogłosili konkurs na najlepszą "Rodzinną wielkanocną babę" oraz na "Najpiękniejszą palmę wielkanocną". Przechodzący między stoiskami parafianie i goście mogli również posłuchać śpiewu i gry licznych zespołów ludowych, które przybyły na kiermasz. Po jego zakończeniu o godzinie 15.00 wierni świeccy i duchowieństwo na czele z Księdzem Dziekanem Janem Sarwą wzięli udział w Miejskiej Drodze Krzyżowej. Trasa wiodła od naszego Sanktuarium do parafii Matki Bożej Odkupiciela na Rosochach. Rozważania pasyjne powiązane z tematyką rodzinną przygotowali i czytali nasi parafianie z Ruchu Domowego Kościoła. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami miasta czytelnie wpisało się w obecnie obchodzony Ostrowiecki Rok Rodziny. Dziękujmy wszystkim za modlitwę w intencji polskich rodzin i małżeństw.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim